„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Cenník sociálnych služieb

Cenník je platný od 1. 7. 2022


Stravovanie

pri racionálnej strave :

7,18 € na deň

pri šetriacej strave a neslanej strave :

7,53 € na deň

pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte :

8,05 € na deň


Ubytovanie

Dennásadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti apríslušenstva obytnej miestnosti

0,16 € na deň


Stará budova

dvojlôžková izba :

8,25 m² na 1 prijímateľa (8,25 m² x 0,16 €) + 0.26 € – zvýšenie za nadštandard

1,580 € na deň

trojlôžková izba :

5,95 m² na 1 prijímateľa (5,95 m² x 0,16 €)

0,952 € na deň


Nová budova

dvojlôžková izba :

7,40 m² na 1 prijímateľa (7,40 m² x 0,16 €)

1,184 € na deň

štvorlôžková izba :

5,64 m² na 1 prijímateľa (5,64 m² x 0,16 €)

0,902 € na deň


Vybrané odborné činnosti

(ako je pomoc pri odkázanosti fyzickejosoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnychslužbách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu

Celoročná pobytová forma

Stupeň odkázanosti

Výška úhrady

V.

2,50 € na deň

VI.

3,00 € na deň

(t. j. upratovanie, pranie, žehlenie,údržba bielizne)

výška úhrady za upratovanie (denne)

0,30 € za každú odobratú službu

výška úhrady za pranie

(6x mesačne)

0,30€ za každú odobratú službu

výška úhrady za žehlenie a údržbu

(6x mesačne)

0,40 € za každú odobratú službu

výška úhrady za užívanie spoločenskýchpriestorov

   0,10 € na deň na osobu

Úhrady za iné činnosti

chladnička

 3,00 € na mesiac


Výška úhrady bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.