"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Oznamy 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!


Z dôvodu opätovného šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus) a prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s jeho ďalším šírením je naše zariadenie

pre návštevy zatvorené od 21. 09. 2020 až do odvolania.

Návšteva PSS je možná len vo výnimočných situáciách súvisiacich so zhoršením zdravotného stavu PSS a po dohovore so štatutárom zariadenia (Mgr. Lydie Kunyová), prípadne s pracovníkmi sociálneho oddelenia. Kontakty sú uvedené na našej stránke.Počas povolenej návštevy je potrebné dodržiavať všetky opatrenia (použitie dezinfekcie, rúška, rukavíc, návlekov na obuv).

Za pochopenie ďakujeme.


AKTUALITY od 03.06.2020!

OZNAM PRE NÁVŠTEVY zmysle odporúčania MPsVR SR plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že od 04.06.2020 sú povolené návštevy klientov v našom zariadení za nasledovných podmienok :

HARMONOGRAM návštevných hodín:

každý deň v čase od 10,00 hod do 11,00 hod od 14,00 hod. Deťom do 15 rokov návštevy v zariadení nie sú povolené. Počet návštevníkov na jedného klienta je max. 3 osoby.

  1. Nakoľko je dôležité dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia na návštevu je možné prísť do zariadenia len v prípade telefonicky dohodnutého termínu vopred. Návštevy ohlasujte na telefónnom čísle 036/7575228. Pri nahlasovaní je potrebné nahlásiť pracovníčke Vašu cestovateľskú anamnézu za posledných 14 dní. Bude Vám predložené čestné prehlásenie o týchto uvedených skutočnostiach.
  2. Na návštevu je potrebné prísť s OCHRANNÝM RÚŠKOM, resp. prekrytím horných dýchacích ciest vhodným prostriedkom a jednorazovými RUKAVICAMI. Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a bude Vám odmeraná telesná teplota.
  3. Nie je povolené priniesť na návštevu potraviny, ktoré nie sú hygienicky zabalené a majú krátku trvanlivosť (napr. zákusky), nakoľko všetky balíčky sa odovzdávajú na ambulancii, kde sa dezinfikujú a až po 3 hodinách ich odovzdávame klientom. Návštevy sú povolené vo vonkajších priestoroch na viacerých miestach zariadenia. Návštevy na izbe sú povolené iba vynimočne v sprísnenom režime max. 1 osobe naraz.

Tieto uvoľnenia si zariadenie môže v prípade potreby zmeniť, z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia klientov a zamestnancov. Tešíme sa na Vás a radosť budú mať hlavne naši obyvatelia.


DÔLEŽITÝ OZNAM!!!


Na základe záverov zo zasadania krízového štábu SR dňa 6.3.2020 sú počnúc dnešným dňom - t. j. 6.3.2020 zakázané všetky návštevy prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení ako aj návštevy prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí až do odvolania.


"IPEĽ" Zariadenie sociálnych služieb Leľa pripravilo možnosť komunikácie prijímateľov sociálnych služieb (PSS) s rodinnými príslušníkmi a priateľmi aj formou videohovoru a to prostredníctvom aplikácie Messenger, Viber, WhatsApp.

Videohovor s daným PSS je možné zabezpečiť po telefonickej dohode v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:00, v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch aj mimo tohoto času, po dohode s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba : Bc. Aneta Kormošová, 036/7575228


Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím,

vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR

Kontaktná osoba: Mgr. Lydie Kunyová, riaditeľka „IPEĽ“ ZSS Leľa

e-mailriaditelka@zssipel.sk

Aktuálne informácie – usmernenia, rozhodnutia, opatrenia ÚVZ SR nájdete na tejto stránke :

http://www.uvzsr.sk/index.php


Verejná vyhláška - rozhodnutie hlavného hygienika SR :

Verejná vyhláška Číslo: OLP/2405/84443

Verejná vyhláška Číslo: SHHSRVSU/2448/2020

Verejná vyhláška číslo: OLP/124051/2020

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb

K danej problematike sa viac dozviete na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php