"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2023.03.16

NR

VI.

CS3987/2010

CZ 17564/2010

2010.06.16

2.

2023.08.15

NR

VI.

CS8093/2023 CZ20440/2023

2023.06.16


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Ženy

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

8/28/2023

NR

VI.

CS9643/2023 CZ31946/2023

8/22/2023

2.

9/18/2023

NR

VI.

CS8986/2023 CZ28593/2023

8/7/2023

3.

9/20/2023

NR

V.

CS9108/2023 CZ29877/2023

8/15/2023

4.

10/4/2023

NR

VI.

CS8111/2023 CZ25494/2023

7/13/2023

5.

5/26/2020

NR

VI.

CS 6453/2020 CZ 9894/2020

4/9/2020

Muži

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2023.03.20

NR

VI.

CS7227/2023 CZ13169/2023

2023.04.17

2.

2023.05.04

NR

VI.

CS8892/2022 CZ24845/2022

2022.07.28

3.

2023.08.01

NR

VI.

CS8630/2023 CZ24128/2023

2023.06.29

4.

2023.08.24

NR

VI.

CS8256/2023 CZ21380/2023

2023.06.23