Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa

1.

04-09-2020

NZ

VI.

CS 7115/2018

2018-11-02

2.

22-02-2019

NZ

VI.

CS 1079/2019

2015-02-11

3.

26-04-2019

LV

V.

CS 5404/2019

2019-04-08


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

16-09-2019

LV

VI.

CS 7503/2019

2019-08-12

2.

22-01-2020

LV

V.

CS 7893/2019

2020-08-27

3.

04-03-2020

NZ

VI.

CS 5939/2020

2020-03-02

4.

19-03-2020

NZ

VI.

CS 6102/2020

2020-03-16

5.

28-04-2020

NZ

VI.

CS 6491/2020

2020-04-03

6.

26-05-2020

NZ

VI.

CS 6453/2020

2020-04-23

7.

09-07-2020

NZ

VI.

CS 6341/2020

2020-03-20

8.

14-04-2020

LV

VI.

CS 7157/2020

2020-06-17

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak