„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa

1.

04-09-2020

NZ

VI.

CS 7115/2018

2018-11-02

2.

22-02-2019

NZ

VI.

CS 1079/2019

2015-02-11

3.

26-04-2019

LV

V.

CS 5404/2019

2019-04-08


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

16-09-2019

LV

VI.

CS 7503/2019

2019-08-12

2.

28-04-2020

NZ

VI.

CS 6491/2020

2020-04-03

3.

26-05-2020

NZ

VI.

CS 6453/2020

2020-04-23

4.

14-09-2020

NZ

VI.

CS 8475/2020

14-09-2020

5.

13-10-2020

NZ

VI.

CS 8011/2020

3-09-2020

6.

30-10-2020

NZ

VI.

CS 9005/2020

2020-10-13

sk_SKSlovak