"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2023.03.16

NR

VI.

CS3987/2010

CZ 17564/2010

2010.06.16

2.

2023.08.15

NR

VI.

CS8093/2023 CZ20440/2023

2023.06.16

3.

2024.04.17

NR

VI.

CS4453/2024 CZ3144/2024

2024.01.22


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Ženy

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2024.05.21.

NR

VI.

CS5622/2024 CZ10191/2024

2024.03.12.

2.

2024.03.14

NR

VI

CS 4292/2024

CZ 663/2024

2024.01.08.

3.

2024.07.08

NR

VI

CS8706/2023 CZ24695/2023

2023.07.14.

4.

2024.07.09

NR

VI

CS7336/2024 CZ19727/2024

2020.06.10.

5.

2020.05.26.

NR

VI.

CS 6453/2020 CZ 9894/2020

2020.09.04.

Muži

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2024.05.21.

NR

V.

Bezodkladné umiestnenie

2024.05.16.

2.

2024.06.11.

NR

VI.

CS6703/2022 CZ8116/2022

2022.03.10.

3.

2024.07.08.

NR

VI.

CS9750/2023 CZ37381/2023

2023.09.29.