"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2023.03.16

NR

VI.

CS3987/2010

CZ 17564/2010

2010.06.16

2.

2023.08.15

NR

VI.

CS8093/2023 CZ20440/2023

2023.06.16


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Ženy

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2020.05.26.

NR

VI.

CS 6453/2020 CZ 9894/2020

2020.09.04.

2.

2024.03.07.

NR

VI

CS 4901/2024 CZ6136/2024

2024.02.19

3.

2024.03.14

NR

VI.

CS 4292/2024

CZ 663/2024

2024.01.08.

Muži

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2024.01.19

NR

VI.

CS9580/2023 CZ31953/2023

2023.09.04.