„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhodnutia žiadaťela
Vydané dňa


Druh sociálnej služby:

Špecializované zariadenie

Forma sociálnej služby:

celoročná pobytová

Ženy

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2022.06.01

NR

VI.

CS 7510/2022 CZ 14569/2022

2022.05.05

2.

2022.06.10

NR

VI.

CS 7818/2022 CZ 15978/2022

2022.05.18

3.

2022.08.03

NR

VI.

CS 8459/2022 CZ 21643/2022

2022.06.28

4.

2022.08.08

NR

VI.

CS 9178/2022 CZ 27241/2022

2022.07.28


5.

2020.05.26

NR

VI.

CS 6453/2020 CZ 9894/2020

2020.04.09

6.

2022.10.25

NR

VI.

CS9769/2022 CZ34930/2022

2022.09.23

7.

2022.04.11

NR

VI.

CS 6274/2018 CZ 21640/2018

2018.08.30Muži

Poradové číslo
Dátum podanie žiadosti
Kraj trvalého pobytu
Stupeň  odkázanosti
Číslo rozhoduntia žiadaťela
Vydané dňa

1.

2022.06.17

NR

VI.

CS 7968/2022 CZ 16816/2022

2022.05.24


2.

2022.06.29

NR

VI.

CS 7919/2022 CZ 16386/2022

2022.05.24

3.

2022.07.04

BA

VI.

07229/2022/PC-3

2022.06.09

4.

2020.04.28

NR

V.

CS 6491/2020 CZ 8444/2020

2020.04.03

5.

2022.10.12

NR

VI.

CS7076/2022

CZ12128/2022

2022.04.20

6.

2022.10.12

NR

VI.

CS9768/2022

CZ34932/2022

2022.09.23