„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Zoznam objednávok

  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • 2013-2011
Rok 2021
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O10012021.pdf (411KB)24/July/2021
O1012021.pdf (359KB)24/July/2021
O11012021.pdf (378KB)24/July/2021
O12012021.pdf (372KB)24/July/2021
O13012021.pdf (370KB)24/July/2021
O14012021.pdf (385KB)24/July/2021
O15012021.pdf (363KB)24/July/2021
O16012021.pdf (368KB)24/July/2021
O17012021.pdf (368KB)24/July/2021
O18012021.pdf (393KB)24/July/2021
O19012021.pdf (376KB)24/July/2021
O20012021.pdf (394KB)24/July/2021
O2012021.pdf (409KB)24/July/2021
O21012021.pdf (399KB)24/July/2021
O3012021.pdf (410KB)24/July/2021
O4012021.pdf (412KB)24/July/2021
O5012021.pdf (409KB)24/July/2021
O6012021.pdf (405KB)24/July/2021
O7012021.pdf (414KB)24/July/2021
O8012021.pdf (409KB)24/July/2021
O9012021.pdf (417KB)24/July/2021
OP10012021.pdf (387KB)24/July/2021
OP1012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP11012021.pdf (357KB)24/July/2021
OP12012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP13012021.pdf (351KB)24/July/2021
OP14012021.pdf (356KB)24/July/2021
OP15012021.pdf (378KB)24/July/2021
OP16012021.pdf (348KB)24/July/2021
OP17012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP18012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP19012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP20012021.pdf (353KB)24/July/2021
OP2012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP21012021.pdf (364KB)24/July/2021
OP22012021.pdf (352KB)24/July/2021
OP23012021.pdf (402KB)24/July/2021
OP24012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP25012021.pdf (371KB)24/July/2021
OP26012021.pdf (362KB)24/July/2021
OP27012021.pdf (365KB)24/July/2021
OP28012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP29012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP3012021.pdf (361KB)24/July/2021
OP4012021.pdf (359KB)24/July/2021
OP5012021.pdf (380KB)24/July/2021
OP6012021.pdf (394KB)24/July/2021
OP7012021.pdf (354KB)24/July/2021
OP8012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP9012021.pdf (400KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O22022021.pdf (413KB)24/July/2021
O23022021.pdf (409KB)24/July/2021
O24022021.pdf (408KB)24/July/2021
O25022021.pdf (417KB)24/July/2021
O26022021.pdf (412KB)24/July/2021
O27022021.pdf (416KB)24/July/2021
O28022021.pdf (409KB)24/July/2021
O29022021.pdf (412KB)24/July/2021
O30022021.pdf (420KB)24/July/2021
O31022021.pdf (416KB)24/July/2021
O32022021.pdf (369KB)24/July/2021
O33022021.pdf (356KB)24/July/2021
O34022021.pdf (352KB)24/July/2021
O35022021.pdf (358KB)24/July/2021
O36022021.pdf (360KB)24/July/2021
O37022021.pdf (388KB)24/July/2021
O38022021.pdf (394KB)24/July/2021
O39022021.pdf (367KB)24/July/2021
O40022021.pdf (365KB)24/July/2021
O41022021.pdf (368KB)24/July/2021
O42022021.pdf (357KB)24/July/2021
O43022021.pdf (369KB)24/July/2021
O44022021.pdf (358KB)24/July/2021
O45022021.pdf (359KB)24/July/2021
O46022021.pdf (354KB)24/July/2021
OP30022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP31022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP32022021.pdf (352KB)24/July/2021
OP33022021.pdf (377KB)24/July/2021
OP34022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP35022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP36022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP37022021.pdf (388KB)24/July/2021
OP38022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP39022021.pdf (387KB)24/July/2021
OP40022021.pdf (393KB)24/July/2021
OP41022021.pdf (356KB)24/July/2021
OP42022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP43022021.pdf (365KB)24/July/2021
OP44022021.pdf (349KB)24/July/2021
OP45022021.pdf (355KB)24/July/2021
OP46022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP47022021.pdf (370KB)24/July/2021
OP48022021.pdf (375KB)24/July/2021
OP49022021.pdf (384KB)24/July/2021
OP50022021.pdf (353KB)24/July/2021
OP51022021.pdf (364KB)24/July/2021
OP52022021.pdf (348KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O48032021.pdf (374KB)24/July/2021
O49032021.pdf (376KB)24/July/2021
O50032021.pdf (401KB)24/July/2021
O51032021.pdf (384KB)24/July/2021
O52032021.pdf (384KB)24/July/2021
O53032021.pdf (371KB)24/July/2021
O54032021.pdf (374KB)24/July/2021
O55032021.pdf (380KB)24/July/2021
O56032021.pdf (383KB)24/July/2021
O57032021.pdf (388KB)24/July/2021
O58032021.pdf (378KB)24/July/2021
O59032021.pdf (394KB)24/July/2021
O60032021.pdf (375KB)24/July/2021
O61032021.pdf (374KB)24/July/2021
O62032021.pdf (373KB)24/July/2021
O63032021.pdf (354KB)24/July/2021
O64032021.pdf (360KB)24/July/2021
O65032021.pdf (361KB)24/July/2021
O66032021.pdf (361KB)24/July/2021
O67032021.pdf (372KB)24/July/2021
O68032021.pdf (369KB)24/July/2021
O69032021.pdf (356KB)24/July/2021
O70032021.pdf (385KB)24/July/2021
O71032021.pdf (365KB)24/July/2021
O72032021.pdf (339KB)24/July/2021
O73032021.pdf (359KB)24/July/2021
O74032021.pdf (364KB)24/July/2021
O75032021.pdf (373KB)24/July/2021
O76032021.pdf (364KB)24/July/2021
O77032021.pdf (335KB)24/July/2021
O78042021.pdf (339KB)24/July/2021
O79042021.pdf (332KB)24/July/2021
O80042021.pdf (340KB)24/July/2021
O81042021.pdf (338KB)24/July/2021
O82042021.pdf (332KB)24/July/2021
O83042021.pdf (334KB)24/July/2021
O84042021.pdf (334KB)24/July/2021
O85042021.pdf (330KB)24/July/2021
O86042021.pdf (335KB)24/July/2021
O87042021.pdf (333KB)24/July/2021
O88042021.pdf (331KB)24/July/2021
O89042021.pdf (365KB)24/July/2021
O90042021.pdf (359KB)24/July/2021
O91042021.pdf (366KB)24/July/2021
O92042021.pdf (358KB)24/July/2021
OP53032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP54032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP55032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP56032021.pdf (383KB)24/July/2021
OP57032021.pdf (360KB)24/July/2021
OP58032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP59032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP60032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP61032021.pdf (407KB)24/July/2021
OP62032021.pdf (387KB)24/July/2021
OP63032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP64032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP65032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP66032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP67032021.pdf (359KB)24/July/2021
OP68032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP69032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP70032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP71032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP72032021.pdf (385KB)24/July/2021
OP73032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP74032021.pdf (388KB)24/July/2021
OP75032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP76032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP77032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP78032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP79032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP80032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP81032021.pdf (395KB)24/July/2021
OP82032021.pdf (389KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O101042021.pdf (370KB)24/July/2021
O102042021.pdf (363KB)24/July/2021
O103042021.pdf (358KB)24/July/2021
O104042021.pdf (372KB)24/July/2021
O105042021.pdf (355KB)24/July/2021
O93042021.pdf (371KB)24/July/2021
O94042021.pdf (398KB)24/July/2021
O95042021.pdf (370KB)24/July/2021
O96042021.pdf (371KB)24/July/2021
O97042021.pdf (369KB)24/July/2021
O98042021.pdf (335KB)24/July/2021
O99042021.pdf (363KB)24/July/2021
OP100042021.pdf (354KB)24/July/2021
OP101042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP102042021.pdf (403KB)24/July/2021
OP103042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP104042021.pdf (397KB)24/July/2021
OP105042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP106042021.pdf (346KB)24/July/2021
OP107042021.pdf (556KB)24/July/2021
OP108042021.pdf (349KB)24/July/2021
OP83042021.pdf (401KB)24/July/2021
OP84042021.pdf (379KB)24/July/2021
OP85042021.pdf (400KB)24/July/2021
OP86042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP87042021.pdf (372KB)24/July/2021
OP88042021.pdf (388KB)24/July/2021
OP89042021.pdf (375KB)24/July/2021
OP90042021.pdf (398KB)24/July/2021
OP91042021.pdf (386KB)24/July/2021
OP92042021.pdf (362KB)24/July/2021
OP93042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP94042021.pdf (367KB)24/July/2021
OP95042021.pdf (419KB)24/July/2021
OP96042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP97042021.pdf (368KB)24/July/2021
OP98042021.pdf (372KB)24/July/2021
OP99042021.pdf (400KB)24/July/2021
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O106052021.pdf (362KB)24/July/2021
O107052021.pdf (352KB)24/July/2021
O108052021.pdf (354KB)24/July/2021
O109052021.pdf (360KB)24/July/2021
O110052021.pdf (365KB)24/July/2021
O111052021.pdf (352KB)24/July/2021
O112052021.pdf (361KB)24/July/2021
O113052021.pdf (362KB)24/July/2021
O114052021.pdf (363KB)24/July/2021
O115052021.pdf (343KB)24/July/2021
O116052021.pdf (356KB)24/July/2021
OP109052021.pdf (381KB)24/July/2021
OP110052021.pdf (377KB)24/July/2021
OP111052021.pdf (379KB)24/July/2021
OP112052021.pdf (356KB)24/July/2021
OP113052021.pdf (357KB)24/July/2021
OP114052021.pdf (383KB)24/July/2021
OP115052021.pdf (354KB)24/July/2021
OP116052021.pdf (393KB)24/July/2021
OP117052021.pdf (360KB)24/July/2021
OP118052021.pdf (376KB)24/July/2021
OP119052021.pdf (378KB)24/July/2021
OP122052021.pdf (382KB)24/July/2021
OP123052021.pdf (350KB)24/July/2021
OP124052021.pdf (388KB)24/July/2021
OP125052021.pdf (663KB)24/July/2021
OP126052021.pdf (353KB)24/July/2021
OP127052021.pdf (375KB)24/July/2021
OP128052021.pdf (384KB)24/July/2021
OP129052021.pdf (349KB)24/July/2021
OP130052021.pdf (385KB)24/July/2021
OP131052021.pdf (382KB)24/July/2021
OP132052021.pdf (350KB)24/July/2021
OP133052021.pdf (374KB)24/July/2021
OP134052021.pdf (357KB)24/July/2021
OP135052021.pdf (349KB)24/July/2021
Jún
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O123062021.pdf (356KB)24/July/2021
O124062021.pdf (359KB)24/July/2021
O125062021.pdf (367KB)24/July/2021
O126062021.pdf (366KB)24/July/2021
O127062021.pdf (368KB)24/July/2021
O128062021.pdf (370KB)24/July/2021
O129062021.pdf (361KB)24/July/2021
O130062021.pdf (371KB)24/July/2021
O131062021.pdf (384KB)24/July/2021
O132062021.pdf (352KB)24/July/2021
O133062021.pdf (369KB)24/July/2021
O134062021.pdf (368KB)24/July/2021
O140062021.pdf (383KB)24/July/2021
O141062021.pdf (348KB)24/July/2021
O142062021.pdf (374KB)24/July/2021
O143062021.pdf (369KB)24/July/2021
O144062021.pdf (366KB)24/July/2021
O145062021.pdf (369KB)24/July/2021
O146062021.pdf (377KB)24/July/2021
O147062021.pdf (366KB)24/July/2021
O148062021.pdf (360KB)24/July/2021
OP122052021.pdf (359KB)24/July/2021
OP135062021.pdf (390KB)24/July/2021
OP136062021.pdf (388KB)24/July/2021
OP137062021.pdf (694KB)24/July/2021
OP138062021.pdf (395KB)24/July/2021
OP139062021.pdf (372KB)24/July/2021
OP140062021.pdf (364KB)24/July/2021
OP141062021.pdf (374KB)24/July/2021
OP142062021.pdf (349KB)24/July/2021
OP143062021.pdf (358KB)24/July/2021
OP144062021.pdf (380KB)24/July/2021
OP145062021.pdf (376KB)24/July/2021
OP146062021.pdf (347KB)24/July/2021
OP147062021.pdf (384KB)24/July/2021
OP148062021.pdf (392KB)24/July/2021
OP149062021.pdf (346KB)24/July/2021
OP150062021.pdf (535KB)24/July/2021
OP151062021.pdf (390KB)24/July/2021
OP152062021.pdf (589KB)24/July/2021
OP153062021.pdf (486KB)24/July/2021
OP154062021.pdf (344KB)24/July/2021
OP155062021.pdf (386KB)24/July/2021
OP156062021.pdf (349KB)24/July/2021
OP157062021.pdf (387KB)24/July/2021
OP158062021.pdf (351KB)24/July/2021
OP159062021.pdf (353KB)24/July/2021
OP160062021.pdf (509KB)24/July/2021
OP161062021.pdf (348KB)24/July/2021
OP162062021.pdf (348KB)24/July/2021
OP163062021.pdf (354KB)24/July/2021
OP164062021.pdf (364KB)24/July/2021
OP165062021.pdf (347KB)24/July/2021
OP166062021.pdf (373KB)24/July/2021
OP167062021.pdf (361KB)24/July/2021
OP168062021.pdf (525KB)24/July/2021
OP169062021.pdf (379KB)24/July/2021
Júl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O149072021.pdf (359KB)24/July/2021
O150072021.pdf (360KB)24/July/2021
O151072021.pdf (356KB)24/July/2021
O152072021.pdf (363KB)24/July/2021
O153072021.pdf (366KB)24/July/2021
O154072021.pdf (365KB)24/July/2021
O155072021.pdf (359KB)24/July/2021
O156072021.pdf (359KB)24/July/2021
O157072021.pdf (364KB)24/July/2021
O158072021.pdf (369KB)24/July/2021
O159072021.pdf (325KB)26/July/2021
O160072021.pdf (378KB)26/July/2021
O161072021.pdf (328KB)26/July/2021
O162072021.pdf (335KB)26/July/2021
O163072021.pdf (333KB)26/July/2021
O164072021.pdf (373KB)26/July/2021
O165072021.pdf (361KB)26/July/2021
O166072021.pdf (372KB)26/July/2021
O167072021.pdf (355KB)26/July/2021
O168072021.pdf (333KB)26/July/2021
O169072021.pdf (376KB)01/August/2021
O170072021.pdf (335KB)01/August/2021
OP170072021.pdf (506KB)24/July/2021
OP171072021.pdf (349KB)24/July/2021
OP172072021.pdf (508KB)24/July/2021
OP173072021.pdf (351KB)24/July/2021
OP174072021.pdf (380KB)24/July/2021
OP175072021.pdf (354KB)24/July/2021
OP188072021.pdf (504KB)01/August/2021
OP189072021.pdf (352KB)01/August/2021
August
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
September
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Oktober
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
November
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
December
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Rok 2020
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O17012020.pdf (322KB)24/July/2021
O18012020.pdf (347KB)24/July/2021
OP28012020.pdf (361KB)24/July/2021
o10012020.pdf (337KB)24/July/2021
o1012020.pdf (327KB)24/July/2021
o11012020.pdf (329KB)24/July/2021
o12012020.pdf (323KB)24/July/2021
o13012020.pdf (348KB)24/July/2021
o14012020.pdf (323KB)24/July/2021
o15012020.pdf (325KB)24/July/2021
o16012020.pdf (326KB)24/July/2021
o2012020.pdf (330KB)24/July/2021
o3012020.pdf (329KB)24/July/2021
o4012020.pdf (343KB)24/July/2021
o5012020.pdf (326KB)24/July/2021
o6012020.pdf (328KB)24/July/2021
o7012020.pdf (325KB)24/July/2021
o8012020.pdf (326KB)24/July/2021
o9012020.pdf (325KB)24/July/2021
op10012020.pdf (354KB)24/July/2021
op1012020.pdf (399KB)24/July/2021
op11012020.pdf (408KB)24/July/2021
op12012020.pdf (415KB)24/July/2021
op13012020.pdf (380KB)24/July/2021
op14012020.pdf (350KB)24/July/2021
op15012020.pdf (402KB)24/July/2021
op16012020.pdf (361KB)24/July/2021
op17012020.pdf (387KB)24/July/2021
op18012020.pdf (397KB)24/July/2021
op19012020.pdf (384KB)24/July/2021
op20012020.pdf (384KB)24/July/2021
op2012020.pdf (394KB)24/July/2021
op21012020.pdf (360KB)24/July/2021
op22012020.pdf (362KB)24/July/2021
op23012020.pdf (355KB)24/July/2021
op24012020.pdf (376KB)24/July/2021
op25012020.pdf (389KB)24/July/2021
op26012020.pdf (404KB)24/July/2021
op27012020.pdf (395KB)24/July/2021
op3012020.pdf (388KB)24/July/2021
op4012020.pdf (377KB)24/July/2021
op5012020.pdf (353KB)24/July/2021
op6012020.pdf (395KB)24/July/2021
op7012020.pdf (387KB)24/July/2021
op8012020.pdf (352KB)24/July/2021
op9012020.pdf (370KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O19102011_00058.pdf (462KB)24/July/2021
O20042011_00022.pdf (595KB)24/July/2021
O21052012_028_12.pdf (1695KB)24/July/2021
O21052012_029_12.pdf (1621KB)24/July/2021
O21052012_030_12.pdf (1726KB)24/July/2021
O21052012_12012.pdf (313KB)24/July/2021
O21052012_22012.pdf (402KB)24/July/2021
O30032011_00019.pdf (429KB)24/July/2021
O41022020.pdf (320KB)24/July/2021
O45022020.pdf (342KB)24/July/2021
O46022020.pdf (363KB)24/July/2021
OP58022020.pdf (359KB)24/July/2021
OP59022020.pdf (401KB)24/July/2021
OP60022020.pdf (352KB)24/July/2021
OP61022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP62022020.pdf (404KB)24/July/2021
OP63022020.pdf (402KB)24/July/2021
OP64022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP65022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP66022020.pdf (349KB)24/July/2021
OP67022020.pdf (351KB)24/July/2021
o19022020.pdf (324KB)24/July/2021
o20022020.pdf (323KB)24/July/2021
o21022020.pdf (326KB)24/July/2021
o22022020.pdf (331KB)24/July/2021
o23022020.pdf (324KB)24/July/2021
o24022020.pdf (329KB)24/July/2021
o25022020.pdf (323KB)24/July/2021
o26022020.pdf (328KB)24/July/2021
o27022020.pdf (330KB)24/July/2021
o28022020.pdf (333KB)24/July/2021
o29022020.pdf (331KB)24/July/2021
o30022020.pdf (375KB)24/July/2021
o31022020.pdf (348KB)24/July/2021
o32022020.pdf (355KB)24/July/2021
o33022020.pdf (328KB)24/July/2021
o34022020.pdf (327KB)24/July/2021
o35022020.pdf (325KB)24/July/2021
o36022020.pdf (327KB)24/July/2021
o37022020.pdf (330KB)24/July/2021
o38022020.pdf (333KB)24/July/2021
o39022020.pdf (329KB)24/July/2021
o40022020.pdf (357KB)24/July/2021
op29022020.pdf (365KB)24/July/2021
op30022020.pdf (364KB)24/July/2021
op31022020.pdf (372KB)24/July/2021
op32022020.pdf (394KB)24/July/2021
op33022020.pdf (364KB)24/July/2021
op34022020.pdf (364KB)24/July/2021
op35022020.pdf (379KB)24/July/2021
op36022020.pdf (364KB)24/July/2021
op37022020.pdf (399KB)24/July/2021
op38022020.pdf (373KB)24/July/2021
op39022020.pdf (400KB)24/July/2021
op40022020.pdf (411KB)24/July/2021
op41022020.pdf (413KB)24/July/2021
op42022020.pdf (402KB)24/July/2021
op43022020.pdf (407KB)24/July/2021
op44022020.pdf (403KB)24/July/2021
op45022020.pdf (355KB)24/July/2021
op46022020.pdf (398KB)24/July/2021
op47022020.pdf (363KB)24/July/2021
op48022020.pdf (364KB)24/July/2021
op49022020.pdf (353KB)24/July/2021
op50022020.pdf (378KB)24/July/2021
op51022020.pdf (392KB)24/July/2021
op52022020.pdf (373KB)24/July/2021
op53022020.pdf (366KB)24/July/2021
op54022020.pdf (3900KB)24/July/2021
op55022020.pdf (3270KB)24/July/2021
op56022020.pdf (322KB)24/July/2021
op57022020.pdf (347KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O79032020.pdf (360KB)24/July/2021
OP108032020.pdf (374KB)24/July/2021
o47032020.pdf (340KB)24/July/2021
o48032020.pdf (331KB)24/July/2021
o49032020.pdf (341KB)24/July/2021
o50032020.pdf (342KB)24/July/2021
o51032020.pdf (340KB)24/July/2021
o52032020.pdf (342KB)24/July/2021
o53032020.pdf (341KB)24/July/2021
o54032020.pdf (344KB)24/July/2021
o55032020.pdf (334KB)24/July/2021
o56032020.pdf (346KB)24/July/2021
o57032020.pdf (341KB)24/July/2021
o58032020.pdf (353KB)24/July/2021
o59032020.pdf (339KB)24/July/2021
o60032020.pdf (358KB)24/July/2021
o61032020.pdf (354KB)24/July/2021
o62032020.pdf (363KB)24/July/2021
o63032020.pdf (392KB)24/July/2021
o64032020.pdf (372KB)24/July/2021
o65032020.pdf (359KB)24/July/2021
o66032020.pdf (359KB)24/July/2021
o67032020.pdf (331KB)24/July/2021
o68032020.pdf (352KB)24/July/2021
o69032020.pdf (262KB)24/July/2021
o70032020.pdf (336KB)24/July/2021
o71032020.pdf (351KB)24/July/2021
o72032020.pdf (371KB)24/July/2021
o73032020.pdf (370KB)24/July/2021
o74032020.pdf (356KB)24/July/2021
o75032020.pdf (356KB)24/July/2021
o76032020.pdf (362KB)24/July/2021
o77032020.pdf (335KB)24/July/2021
o78032020.pdf (331KB)24/July/2021
op100032020.pdf (388KB)24/July/2021
op101032020.pdf (358KB)24/July/2021
op102032020.pdf (399KB)24/July/2021
op103032020.pdf (359KB)24/July/2021
op104032020.pdf (348KB)24/July/2021
op105032020.pdf (357KB)24/July/2021
op106032020.pdf (352KB)24/July/2021
op107032020.pdf (368KB)24/July/2021
op68032020.pdf (402KB)24/July/2021
op69032020.pdf (364KB)24/July/2021
op70032020.pdf (350KB)24/July/2021
op71032020.pdf (399KB)24/July/2021
op72032020.pdf (359KB)24/July/2021
op73032020.pdf (358KB)24/July/2021
op74032020.pdf (360KB)24/July/2021
op75032020.pdf (361KB)24/July/2021
op76032020.pdf (351KB)24/July/2021
op77032020.pdf (349KB)24/July/2021
op78032020.pdf (366KB)24/July/2021
op79032020.pdf (382KB)24/July/2021
op80032020.pdf (353KB)24/July/2021
op81032020.pdf (395KB)24/July/2021
op82032020.pdf (397KB)24/July/2021
op83032020.pdf (401KB)24/July/2021
op84032020.pdf (357KB)24/July/2021
op85032020.pdf (357KB)24/July/2021
op86032020.pdf (362KB)24/July/2021
op87032020.pdf (360KB)24/July/2021
op88032020.pdf (379KB)24/July/2021
op89032020.pdf (369KB)24/July/2021
op90032020.pdf (351KB)24/July/2021
op91032020.pdf (391KB)24/July/2021
op92032020.pdf (346KB)24/July/2021
op93032020.pdf (362KB)24/July/2021
op94032020.pdf (349KB)24/July/2021
op95032020.pdf (374KB)24/July/2021
op96032020.pdf (386KB)24/July/2021
op97032020.pdf (392KB)24/July/2021
op98032020.pdf (404KB)24/July/2021
op99032020.pdf (404KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
OP101042020.pdf (340KB)24/July/2021
OP109042020.pdf (389KB)24/July/2021
OP110042020.pdf (397KB)24/July/2021
OP111042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP112042020.pdf (386KB)24/July/2021
OP113042020.pdf (362KB)24/July/2021
OP114042020.pdf (383KB)24/July/2021
OP115042020.pdf (359KB)24/July/2021
OP116042020.pdf (385KB)24/July/2021
OP117042020.pdf (400KB)24/July/2021
OP118042020.pdf (387KB)24/July/2021
OP119042020.pdf (365KB)24/July/2021
OP120042020.pdf (385KB)24/July/2021
OP121042020.pdf (410KB)24/July/2021
OP122042020.pdf (399KB)24/July/2021
OP123042020.pdf (378KB)24/July/2021
OP124042020.pdf (391KB)24/July/2021
OP125042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP126042020.pdf (369KB)24/July/2021
OP127042020.pdf (363KB)24/July/2021
OP128042020.pdf (398KB)24/July/2021
OP129042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP130042020.pdf (354KB)24/July/2021
OP131042020.pdf (369KB)24/July/2021
OP132042020.pdf (364KB)24/July/2021
OP133042020.pdf (377KB)24/July/2021
OP134042020.pdf (387KB)24/July/2021
OP135042020.pdf (388KB)24/July/2021
OP136042020.pdf (382KB)24/July/2021
OP137042020.pdf (361KB)24/July/2021
OP138042020.pdf (363KB)24/July/2021
OP139042020.pdf (355KB)24/July/2021
OP140042020.pdf (361KB)24/July/2021
OP141042020.pdf (395KB)24/July/2021
OP142042020.pdf (383KB)24/July/2021
OP143042020.pdf (369KB)24/July/2021
o100042020.pdf (353KB)24/July/2021
o101042020.pdf (365KB)24/July/2021
o102042020.pdf (360KB)24/July/2021
o103042020.pdf (354KB)24/July/2021
o104042020.pdf (352KB)24/July/2021
o105042020.pdf (349KB)24/July/2021
o106042020.pdf (356KB)24/July/2021
o107042020.pdf (361KB)24/July/2021
o108042020.pdf (358KB)24/July/2021
o109042020.pdf (350KB)24/July/2021
o110042020.pdf (356KB)24/July/2021
o111042020.pdf (348KB)24/July/2021
o112042020.pdf (374KB)24/July/2021
o113042020.pdf (360KB)24/July/2021
o114042020.pdf (352KB)24/July/2021
o115042020.pdf (340KB)24/July/2021
o116042020.pdf (389KB)24/July/2021
o117042020.pdf (397KB)24/July/2021
o118042020.pdf (351KB)24/July/2021
o119042020.pdf (386KB)24/July/2021
o120042020.pdf (362KB)24/July/2021
o121042020.pdf (383KB)24/July/2021
o122042020.pdf (359KB)24/July/2021
o123042020.pdf (385KB)24/July/2021
o124042020.pdf (400KB)24/July/2021
o125042020.pdf (387KB)24/July/2021
o126042020.pdf (365KB)24/July/2021
o127042020.pdf (385KB)24/July/2021
o128042020.pdf (410KB)24/July/2021
o129042020.pdf (399KB)24/July/2021
o130042020.pdf (378KB)24/July/2021
o131042020.pdf (391KB)24/July/2021
o132042020.pdf (351KB)24/July/2021
o133042020.pdf (369KB)24/July/2021
o134042020.pdf (363KB)24/July/2021
o135042020.pdf (398KB)24/July/2021
o136042020.pdf (351KB)24/July/2021
o137042020.pdf (354KB)24/July/2021
o138042020.pdf (369KB)24/July/2021
o139042020.pdf (364KB)24/July/2021
o140042020.pdf (377KB)24/July/2021
o141042020.pdf (387KB)24/July/2021
o142042020.pdf (388KB)24/July/2021
o143042020.pdf (382KB)24/July/2021
o144042020.pdf (361KB)24/July/2021
o145042020.pdf (363KB)24/July/2021
o146042020.pdf (355KB)24/July/2021
o147042020.pdf (361KB)24/July/2021
o148042020.pdf (395KB)24/July/2021
o149042020.pdf (383KB)24/July/2021
o150042020.pdf (369KB)24/July/2021
o80042020.pdf (342KB)24/July/2021
o81042020.pdf (341KB)24/July/2021
o82042020.pdf (345KB)24/July/2021
o83042020.pdf (351KB)24/July/2021
o84042020.pdf (342KB)24/July/2021
o85042020.pdf (335KB)24/July/2021
o86042020.pdf (334KB)24/July/2021
o87042020.pdf (347KB)24/July/2021
o88042020.pdf (326KB)24/July/2021
o89042020.pdf (338KB)24/July/2021
o90042020.pdf (347KB)24/July/2021
o91042020.pdf (375KB)24/July/2021
o92042020.pdf (357KB)24/July/2021
o93042020.pdf (354KB)24/July/2021
o94042020.pdf (389KB)24/July/2021
o95042020.pdf (382KB)24/July/2021
o96042020.pdf (354KB)24/July/2021
o97042020.pdf (362KB)24/July/2021
o98042020.pdf (360KB)24/July/2021
o99042020.pdf (348KB)24/July/2021
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Jún
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O142062020.pdf (340KB)24/July/2021
O143062020.pdf (331KB)24/July/2021
O144062020.pdf (335KB)24/July/2021
O145062020.pdf (336KB)24/July/2021
O146062020.pdf (334KB)24/July/2021
O147062020.pdf (332KB)24/July/2021
O148062020.pdf (337KB)24/July/2021
O149062020.pdf (338KB)24/July/2021
O150062020.pdf (337KB)24/July/2021
O151062020.pdf (339KB)24/July/2021
O152062020.pdf (358KB)24/July/2021
O153062020.pdf (359KB)24/July/2021
O154062020.pdf (330KB)24/July/2021
O155062020.pdf (334KB)24/July/2021
O156062020.pdf (338KB)24/July/2021