"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Zoznam objednávok

 • Rok 2024
 • Rok 2023
 • Rok 2022
 • Rok 2021
 • Rok 2020
 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • 2013-2011
Rok 2024
Január
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2024-01-01 1/2024 37.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-01 2/2024 66,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-01 3/2024 126,-€MultiGo s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-04 4/2024 98.48,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-04 5/2024 154,-€Lift Servis oprava výahov Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-04 6/2024 142.8,-€Lift Servis Odborná prehliadka výahov Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-05 7/2024 39.8,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-08 8/2024 174.6,-€Firex-Pásztor s.r.o všeobecné služby Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-12 9/2024 3960,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-12 10/2024 1505.66,-€Magna Energia a.s. energia Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-12 11/2024 567.74,-€Magna Energia a.s. energia Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-12 12/2024 72,-€Convertis, s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-16 13/2024 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-16 14/2024 88.62,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-17 15/2024 2505.91,-€Magna Energia a.s. energia Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-19 16/2024 1376,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-19 17/2024 956.4,-€Spig s.r.o. oprava stropné zdviháka Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-22 18/2024 111.96,-€Spig s.r.o. opravazvislej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-22 19/2024 239.49,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2024-01-05 28/2024 403.86,-€PolyStar s.r.o. vodné Mgr. Lydie Kunyová
02-Jan-24 OP3/2024 90.73,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jan-24 OP4/2024 431.83,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jan-24 OP5/2024 117.19,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jan-24 OP7/2024 180.46,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Jan-24 OP10/2024 69.16,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jan-24 OP12/2024 244.77,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jan-24 OP13/2024 48.95,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jan-24 OP15/2024 85.8,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jan-24 OP18/2024 66,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jan-24 OP19/2024 896.12,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jan-24 OP20/2024 22.1,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jan-24 OP21/2024 27.76,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jan-24 OP22/2024 368.77,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jan-24 OP23/2024 288.37,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-24 OP25/2024 146.88,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-24 OP26/2024 63.86,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jan-24 OP28/2024 49.56,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Jan-24 OP32/2024 352.23,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-24 OP36/2024 164.3,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jan-24 OP38/2024 41.64,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Jan-24 OP40/2024 235.5,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-24 OP41/2024 337.33,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jan-24 OP42/2024 73.5,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jan-24 OP43/2024 973.69,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jan-24 OP44/2024 112.67,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Jan-24 OP46/2024 303.12,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Jan-24 OP47/2024 133.26,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jan-24 OP49/2024 45.67,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jan-24 OP54/2024 517.72,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jan-24 OP55/2024 35.64,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jan-24 OP56/2024 361.86,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Jan-24 OP57/2024 327.78,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jan-24 OP58/2024 55.34,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Február
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2024-02-01 20/2024 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-01 21/2024 60,-€Coldex oprava klimatizácie Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-01 22/2024 388.8,-€PROMYS spol. s.r.o. licencia k programu Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-01 23/2024 79,-€MultiGo s.r.o. zmuvný mesaèný servis Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-01 24/2024 112,-€Mestské kulturné s vstupenky na kultúrne podujatie Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-02 25/2024 77.4,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz nezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-02 26/2024 103.83,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-05 27/2024 403.86,-€Západ.vodárenská vodné Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-16 29/2024 675,-€Ladislav Gubrica AVS montáž anténnového systému Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-16 30/2024 39.88,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-19 31/2024 113.1,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-19 32/2024 249,-€Sorudo s.r.o. školenie personálu Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-23 33/2024 86.4,-€Predajòa Milo všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-23 34/2024 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-23 35/2024 274.32,-€Západ.vodárenská vodné Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 36/2024 316,-€Mestské kulturné s vstupenky na kultúrne podujatie Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 37/2024 946.32,-€Magna Energia a.s. energia vyúètovanie Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 38/2024 1188,-€Attila Gyetven-Cerri lesné štiepky na vykurovanie Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 39/2024 1376.8,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 40/2024 173.32,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-26 41/2024 87.68,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-29 42/2024 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2024-02-29 55/2024 2505.91,-€Magna Energia a.s. energia Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-24 OP59/2024 62.67,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Feb-24 OP61/2024 161.66,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Feb-24 OP64/2024 141.12,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Feb-24 OP67/2024 460.08,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Feb-24 OP69/2024 251.67,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Feb-24 OP70/2024 16.84,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Feb-24 OP72/2024 312.62,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Feb-24 OP73/2024 110.16,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Feb-24 OP75/2024 62.4,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-24 OP76/2024 370.94,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Feb-24 OP78/2024 137.29,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Feb-24 OP81/2024 483.16,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Feb-24 OP82/2024 183.43,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Feb-24 OP84/2024 299.06,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Feb-24 OP86/2024 119.32,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Feb-24 OP87/2024 85.34,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Feb-24 OP88/2024 325.17,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Feb-24 OP90/2024 43.18,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Feb-24 OP93/2024 32.59,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Feb-24 OP94/2024 748.87,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Feb-24 OP96/2024 428.8,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Feb-24 OP97/2024 110.16,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Feb-24 OP99/2024 44.05,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Feb-24 OP101/2024 54.68,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Feb-24 OP103/2024 96.53,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Feb-24 OP106/2024 916.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Feb-24 OP107/2024 68.93,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Feb-24 OP109/2024 350.88,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Feb-24 OP110/2024 314.19,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Feb-24 OP111/2024 229.04,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Marec
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2024-03-04 43/2024 112,-€Mestské kulturné s vstupenky na kultúrne podujatie Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-04 44/2024 31.08,-€PolyStar s.r.o. Vyhotovenie Ohlásenia Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-04 45/2024 221.82,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-07 46/2024 34.08,-€PolyStar s.r.o. odvoz nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-07 47/2024 99.48,-€PolyStar s.r.o. zmluvné vedenie Evidencia opadov Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-11 48/2024 72,-€Convertis, s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-18 49/2024 64.8,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-18 50/2024 39.8,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-22 52/2024 336.8,-€Západ.vodárenská vodné , toèné Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-22 53/2024 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-22 54/2024 207.6,-€Lift Servis oprava výahu Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-01 56/2024 63.72,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz kuchynského odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-01 57/2024 19.08,-€PolyStar s.r.o. administratívny poplatok Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-01 58/2024 419,-€MultiGo s.r.o. mesaèný garantovaný servis ,všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2024-03-01 59/2024 97.2,-€Ives Košice licencia Winpam Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-24 OP112/2024 74.84,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Mar-24 OP117/2024 237.6,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Mar-24 OP118/2024 895.84,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Mar-24 OP120/2024 311.76,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Mar-24 OP122/2024 77.26,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Mar-24 OP123/2024 110.16,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Mar-24 OP125/2024 48.41,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-24 OP126/2024 342.18,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Mar-24 OP129/2024 531.48,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Mar-24 OP130/2024 69.62,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Mar-24 OP131/2024 166.94,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Mar-24 OP133/2024 282.62,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Mar-24 OP135/2024 57.33,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-24 OP137/2024 52.83,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Mar-24 OP140/2024 125.04,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Mar-24 OP142/2024 105.86,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Mar-24 OP143/2024 840.33,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Mar-24 OP144/2024 360.48,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Mar-24 OP145/2024 490.61,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-24 OP147/2024 80.18,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Mar-24 OP149/2024 53.76,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Mar-24 OP151/2024 45,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Mar-24 OP153/2024 130.36,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Mar-24 OP155/2024 589.86,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Mar-24 OP156/2024 79.84,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Mar-24 OP157/2024 30.36,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Mar-24 OP158/2024 125.58,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Mar-24 OP160/2024 379.21,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Mar-24 OP161/2024 95.99,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Mar-24 OP163/2024 73.44,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Mar-24 OP165/2024 184.36,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Mar-24 OP167/2024 217.22,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-24 OP168/2024 521.67,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Apríl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Máj
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Jún
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Júl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
August
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
September
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Oktober
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
November
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
December
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Rok 2023
Január
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-01-02 1/2023 101.51,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-01-02 2/2023 39.9,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu a box4l Mgr. Lydie Kunyová
2023-01-05 3/2023 542.5,-€Mediresc, s.r.o. Poskytnuté služby PZS Mgr. Lydie Kunyová
2023-01-05 4/2023 1478.4,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-01-05 5/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-01-12 6/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
02-Jan-23 OP1/2023 384.44,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jan-23 OP2/2023 84.91,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jan-23 OP3/2023 1364.34,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jan-23 OP4/2023 155.61,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Jan-23 OP5/2023 222.59,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Jan-23 OP6/2023 37.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jan-23 OP7/2023 466.18,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jan-23 OP8/2023 35.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-23 OP9/2023 404.38,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-23 OP10/2023 83.67,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jan-23 OP11/2023 121.17,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jan-23 OP12/2023 280.3,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jan-23 OP13/2023 42.72,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Jan-23 OP14/2023 633.29,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Jan-23 OP15/2023 134.77,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-23 OP16/2023 190.92,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-23 OP17/2023 143.32,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jan-23 OP18/2023 55.27,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jan-23 OP19/2023 346.26,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Jan-23 OP20/2023 407.36,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Jan-23 OP21/2023 527.48,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Jan-23 OP22/2023 201.7,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Jan-23 OP23/2023 237.46,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jan-23 OP24/2023 57.96,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jan-23 OP25/2023 151.14,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Jan-23 OP26/2023 2040.41,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Február
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-02-01 7/2023 953,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-01 8/2023 1874.51,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-01 9/2023 148.38,-€Lift Servis Úradná skúška váhy Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-01 10/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-01 11/2023 129.37,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-03 12/2023 56,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-06 13/2023 207.37,-€Convertis, s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-06 14/2023 55.44,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-10 15/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-10 16/2023 388.8,-€PROMYS spol. s.r.o. služby k programu kuchyòa Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-10 17/2023 513,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-02-10 18/2023 33.9,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu a box4l Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-23 OP27/2023 400.68,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-23 OP28/2023 109.92,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-23 OP29/2023 165.05,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Feb-23 OP30/2023 60.48,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Feb-23 OP31/2023 403.83,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Feb-23 OP32/2023 130.05,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Feb-23 OP33/2023 378.3,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Feb-23 OP34/2023 60.48,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Feb-23 OP35/2023 398.44,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Feb-23 OP36/2023 230.24,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Feb-23 OP37/2023 1543.4,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Feb-23 OP38/2023 196.16,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Feb-23 OP39/2023 241.13,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Feb-23 OP40/2023 56.33,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Feb-23 OP41/2023 999.18,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Feb-23 OP42/2023 333.76,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Feb-23 OP43/2023 126.69,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Feb-23 OP44/2023 268.2,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Feb-23 OP45/2023 50.4,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Feb-23 OP46/2023 321.77,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Feb-23 OP47/2023 859.94,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Marec
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-03-01 19/2023 848,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 20/2023 102,-€Ares spol. s.r.o. servis schodiskovej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 21/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 22/2023 2217.6,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 23/2023 1731.54,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 24/2023 99.3,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 25/2023 112.26,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 26/2023 149.27,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-01 27/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-06 28/2023 58.92,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-06 29/2023 31.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-06 30/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-06 31/2023 97.2,-€Ives Košice STP APV WINPAM 2023, 2024 Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-13 32/2023 63,-€LP Safety group s.r. všeobecný materiál,OOPP Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-13 33/2023 176.78,-€Banchem s.r.o. èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-13 34/2023 285.1,-€Peva corp.s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-13 35/2023 96,-€Edstrex s.r.o. kompletná dokumentácia modulovej stavby Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-20 36/2023 89.16,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-20 37/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-20 38/2023 1478.4,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-20 39/2023 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2023-03-20 40/2023 61.4,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-23 OP48/2023 361.22,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-23 OP49/2023 260.27,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-23 OP50/2023 233.66,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Mar-23 OP51/2023 34.44,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Mar-23 OP52/2023 228.46,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Mar-23 OP53/2023 340.94,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Mar-23 OP54/2023 174.42,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Mar-23 OP55/2023 48.13,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Mar-23 OP56/2023 290.05,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Mar-23 OP57/2023 378.25,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Mar-23 OP58/2023 318.78,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Mar-23 OP59/2023 460.93,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Mar-23 OP60/2023 1682.39,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-23 OP61/2023 364.16,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-23 OP62/2023 211.07,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Mar-23 OP63/2023 60.48,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-23 OP64/2023 197.52,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-23 OP65/2023 1705.52,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Mar-23 OP66/2023 160.16,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Mar-23 OP67/2023 344.68,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-23 OP68/2023 422.66,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Mar-23 OP69/2023 56.28,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Mar-23 OP70/2023 331.5,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Mar-23 OP71/2023 812.84,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Mar-23 OP72/2023 187.79,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Mar-23 OP73/2023 291.52,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Mar-23 OP74/2023 59.52,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Mar-23 OP75/2023 22.91,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Apríl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-04-03 41/2023 1860.94,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-03 42/2023 681,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-03 43/2023 808,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-03 44/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-05 45/2023 63.62,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-05 46/2023 105.82,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 47/2023 56,-€AUTOTEC-Ladislav Sva montáž kolies a vyvažovanie Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 48/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 49/2023 402.12,-€MERKURY SHOP s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 50/2023 396,-€Viessmann s.r.o. náhradná špirála Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 51/2023 306.72,-€Balyová Mária -SHR deratizácia a dezinsekcia Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-07 52/2023 368,-€IZSÁK Company , s.r všeobecný materiál do motorového vozdila Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-10 53/2023 88.21,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-10 54/2023 644.48,-€Mediresc, s.r.o. Poskytnuté služby PZS Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-14 55/2023 140.54,-€Helion s.r.o. Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-14 56/2023 41.77,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-04-14 57/2023 99.9,-€Orodian s.r.o. Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
01-Apr-23 OP76/2023 293.06,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Apr-23 OP77/2023 168.26,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Apr-23 OP78/2023 300.9,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Apr-23 OP79/2023 248.34,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Apr-23 OP80/2023 259.44,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Apr-23 OP81/2023 104.76,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Apr-23 OP82/2023 827.78,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Apr-23 OP83/2023 84.91,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-23 OP84/2023 154.82,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-23 OP85/2023 264.84,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Apr-23 OP86/2023 305.31,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Apr-23 OP87/2023 57,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Apr-23 OP88/2023 285.38,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Apr-23 OP89/2023 1408.67,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Apr-23 OP90/2023 229.23,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Apr-23 OP91/2023 279.19,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Apr-23 OP92/2023 59.52,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Apr-23 OP93/2023 323.66,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Apr-23 OP94/2023 259.25,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Apr-23 OP95/2023 351.38,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Apr-23 OP96/2023 54.91,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Apr-23 OP97/2023 86.21,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Máj
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-05-01 58/2023 1108.8,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-02 59/2023 379.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-02 60/2023 55.8,-€TOR PLUS, spol. s r. Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-02 61/2023 1660.34,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-02 62/2023 113.87,-€SPEED line, s.r.o. Služby servisu Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-05 63/2023 45.85,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-05 64/2023 687,-€Pre Vás s.r.o. Rukavice nitrilové Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-05 65/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-05 66/2023 953,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-09 67/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-09 68/2023 96.08,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-10 69/2023 181.2,-€Lift Servis Úradná skúška váhy Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-10 70/2023 86.64,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-12 71/2023 95.03,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-12 72/2023 58.2,-€TOP OFFICE s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-12 73/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-22 74/2023 29.5,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-05-22 75/2023 31.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
Jún
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-06-01 76/2023 418.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-01 77/2023 150.29,-€STAVMAX Fratišek M všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-01 78/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-01 79/2023 1819.6,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-01 80/2023 113.55,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-05 81/2023 97.97,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-05 82/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-06 83/2023 255.6,-€Spig s.r.o. oprava zvislej plošiny OS200 Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-05 84/2023 913,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-06 85/2023 379,-€Jozef Gabulya Tlaèiareò Epson M3170 Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-12 86/2023 342.16,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-12 87/2023 74.8,-€Predajòa Milo všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-12 88/2023 463,-€Važan Marian,Voda-p Výmena ohrievaèa Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-13 89/2023 42.96,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-13 90/2023 117.75,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-13 91/2023 210.43,-€Lift Servis Oprava výahu Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-16 92/2023 180,-€Dominik Szekeres Pracovné obleèenie s logom Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-16 93/2023 303.36,-€Slovenská legálna Kalibrácia teplomerov Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-16 94/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-06-19 95/2023 2752.49,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-23 OP245/2023 72.21,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-23 OP246/2023 26.07,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jun-23 OP247/2023 340.66,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jun-23 OP248/2023 57.34,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jun-23 OP249/2023 33.83,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jun-23 OP250/2023 74.38,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jun-23 OP251/2023 31.46,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jun-23 OP252/2023 51.58,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP253/2023 204.22,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP254/2023 59.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP255/2023 115.92,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP256/2023 651.42,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP257/2023 285.31,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jun-23 OP258/2023 20.63,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jun-23 OP259/2023 16.45,-€JEDNOTA-NZ,STUROVO Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jun-23 OP260/2023 59.27,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jun-23 OP261/2023 53.34,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jun-23 OP262/2023 23.27,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jun-23 OP263/2023 528.39,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jun-23 OP264/2023 63.46,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jun-23 OP265/2023 27.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jun-23 OP266/2023 75.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jun-23 OP267/2023 741.27,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jun-23 OP268/2023 111.85,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Jun-23 OP269/2023 24.59,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Jun-23 OP270/2023 144.08,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-23 OP271/2023 56.03,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-23 OP272/2023 21.59,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Jun-23 OP273/2023 46.32,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Jun-23 OP274/2023 27.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Jun-23 OP275/2023 78.34,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jun-23 OP276/2023 278.14,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jun-23 OP277/2023 31.67,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jun-23 OP278/2023 395.2,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jun-23 OP279/2023 292.54,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jun-23 OP280/2023 285.31,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jun-23 OP281/2023 111.85,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jun-23 OP282/2023 47.75,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jun-23 OP283/2023 842.58,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jun-23 OP284/2023 9.76,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jun-23 OP285/2023 96.87,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-23 OP286/2023 27.11,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jun-23 OP287/2023 95.27,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jun-23 OP288/2023 54.72,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jun-23 OP289/2023 20.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Jun-23 OP290/2023 90.22,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jun-23 OP291/2023 28.43,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jun-23 OP292/2023 553.06,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jun-23 OP293/2023 263.84,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jun-23 OP294/2023 56.15,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jun-23 OP295/2023 62.78,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Jun-23 OP296/2023 31.07,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Jun-23 OP297/2023 36.66,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Jun-23 OP298/2023 423.41,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jun-23 OP299/2023 29.75,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-23 OP300/2023 52.07,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jun-23 OP301/2023 553.06,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jun-23 OP302/2023 52.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-23 OP303/2023 62.36,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Júl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-07-03 96/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-03 97/2023 66,-€ITAK s.r.o. školenie ,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-03 98/2023 98.82,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-03 99/2023 1754.12,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-04 100/2023 951,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-04 101/2023 312,-€Spig s.r.o. oprava zvislej plošiny OS200 Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-04 102/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-05 103/2023 37.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-05 104/2023 571.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-17 105/2023 152.82,-€Eurofins Food Testin analýza vzoriek Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-17 106/2023 78.44,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-18 107/2023 115,-€Ladislav Gubrica AVS oprava elektrospotrebièov Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-18 108/2023 45,-€Peva corp.s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-18 109/2023 18,-€PROMYS spol. s.r.o. doplatok licencie Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-18 110/2023 41.97,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-21 111/2023 11.9,-€Internet CZ, a.s. predåženie doménu Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-21 112/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-21 113/2023 142.8,-€Lift Servis Oprava výahu Mgr. Lydie Kunyová
2023-07-21 114/2023 172.8,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
01-Jul-23 OP313/2023 418.02,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
August
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-08-01 115/2023 15,-€Firex-Pásztor s.r.o kontrola požiarnych hydrantov Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-01 116/2023 369,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-01 117/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-01 118/2023 1499.3,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-01 119/2023 1058,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-03 120/2023 101.35,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-03 121/2023 36.44,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-04 122/2023 94,-€MultiGo s.r.o. všeobecný materiál ,Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-07 123/2023 61.2,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad -odvoz Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-15 124/2023 132.55,-€Važan Marian,Voda-p Výmena poistného ventila Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-15 125/2023 47.88,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-17 126/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-16 127/2023 172.8,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-17 128/2023 172.8,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2023-08-17 129/2023 42.96,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-23 OP98/2023 25.79,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-23 OP355/2023 583.73,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-23 OP356/2023 221.95,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-23 OP357/2023 79.33,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Aug-23 OP359/2023 420.35,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Aug-23 OP361/2023 107.38,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Aug-23 OP363/2023 46.92,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Aug-23 OP365/2023 97.06,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Aug-23 OP367/2023 586.79,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Aug-23 OP370/2023 77.68,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-23 OP371/2023 211.17,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-23 OP372/2023 359.3,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-23 OP373/2023 73.44,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-23 OP374/2023 109.56,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-23 OP376/2023 51.46,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Aug-23 OP378/2023 210.89,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Aug-23 OP382/2023 501.92,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Aug-23 OP383/2023 194.82,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Aug-23 OP384/2023 97.81,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Aug-23 OP386/2023 57.12,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Aug-23 OP387/2023 77.2,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Aug-23 OP388/2023 25.74,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Aug-23 OP393/2023 556.45,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Aug-23 OP394/2023 25.34,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Aug-23 OP395/2023 168.7,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-23 OP398/2023 57.59,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-23 OP399/2023 146.88,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Aug-23 OP400/2023 588.27,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Aug-23 OP401/2023 69.36,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-23 OP402/2023 385.7,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Aug-23 OP404/2023 48.89,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Aug-23 OP406/2023 774.45,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Aug-23 OP407/2023 61.96,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Aug-23 OP408/2023 109.51,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Aug-23 OP410/2023 76.12,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Aug-23 OP412/2023 88.31,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Aug-23 OP413/2023 156.32,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Aug-23 OP414/2023 427.63,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Aug-23 OP415/2023 69.58,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
September
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-09-01 130/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-01 131/2023 475,-€Dr. Fodor s.r.o. lekársky posudok o zdr. spôsobilosti zamestancov Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-05 132/2023 71.5,-€Ladislav Gubrica AVS oprava anténneho systému Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-05 133/2023 1198.22,-€Memax Dušan Mesáro všeobecné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-11 134/2023 1615.2,-€Spig s.r.o. oprava zvislej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-11 135/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-22 136/2023 819.5,-€Kondela s.r.o. stolièky interiérové Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-22 137/2023 43.2,-€BEMIA plus s.r.o. nebezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-22 138/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-09-11 141/2023 37.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
03-Sep-23 OP417/2023 66,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Sep-23 OP420/2023 123.5,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Sep-23 OP421/2023 534.33,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Sep-23 OP422/2023 134.19,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Sep-23 OP424/2023 439.28,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-23 OP426/2023 110.16,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Sep-23 OP427/2023 41.28,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Sep-23 OP428/2023 355.79,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Sep-23 OP431/2023 149.09,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Sep-23 OP433/2023 517.63,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Sep-23 OP434/2023 115.86,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Sep-23 OP436/2023 129.1,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Sep-23 OP437/2023 403.39,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-23 OP438/2023 73.26,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Sep-23 OP442/2023 57.71,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Sep-23 OP445/2023 45.43,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Sep-23 OP446/2023 174.81,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Sep-23 OP447/2023 642.79,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Sep-23 OP448/2023 325.53,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Sep-23 OP449/2023 450.26,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-23 OP451/2023 106.85,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Sep-23 OP452/2023 53.76,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Sep-23 OP455/2023 60.95,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Sep-23 OP458/2023 985.84,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Sep-23 OP459/2023 263.41,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Sep-23 OP460/2023 59.85,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Sep-23 OP462/2023 349.17,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Sep-23 OP464/2023 40.88,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Sep-23 OP465/2023 146.88,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Sep-23 OP467/2023 53.76,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Oktober
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-10-17 139/2023 1100,-€EuroHomecenter Vchodové dvere + fix svetlíky , Èinèilla sklo Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-02 140/2023 343.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-02 142/2023 1640.7,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-03 143/2023 94.5,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-03 144/2023 846,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-03 145/2023 69.84,-€LP Safety group s.r. OOPP Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-05 146/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-05 147/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-05 148/2023 203.55,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-06 149/2023 372,-€Coldex oprava klimatizácie Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-09 150/2023 129.6,-€LP Safety group s.r. OOPP Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-18 151/2023 128.38,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-18 152/2023 181.2,-€Lift Servis Odborná prehliadka výahov Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-19 153/2023 42.96,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz nezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-19 154/2023 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-19 155/2023 1848,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-23 156/2023 31.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-23 157/2023 1992.61,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-23 158/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-23 159/2023 2572.31,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-27 160/2023 54.7,-€AUTOTEC-Ladislav Sva montáž kolies a vyvažovanie Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-27 161/2023 348.66,-€CONSI B.L. s.r.o. kancelárske potreby Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-27 162/2023 951,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-27 163/2023 337.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-27 164/2023 135.4,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-30 165/2023 64.64,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-23 167/2023 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-30 168/2023 884.39,-€Pens.com všeobecný materiál -darèeky Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-30 169/2023 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-30 170/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2023-10-30 171/2023 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
November
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-11-06 172/2023 172.1,-€REVÍZIE TI s.r.o. odborná prehliadka kotlov Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-08 173/2023 79.63,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-08 174/2023 110,-€Gejza Bagita -Bagita školenie pracovníkov Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-08 175/2023 392,-€Važan Marian,Voda-p oprava a údržba Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-10 176/2023 211.2,-€COOP Servis chémia do konvketomatu Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-10 177/2023 1207.2,-€BELIVET s.r.o. údržbárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-15 178/2023 39.8,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-15 179/2023 129.73,-€SPEED line, s.r.o. Služby servisu Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-16 180/2023 396,-€Viessmann s.r.o. náhradná špirála Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-16 181/2023 2099.3,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-17 182/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-17 183/2023 106.37,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-20 184/2023 3880.8,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-28 185/2023 806.4,-€PROMYS spol. s.r.o. doplatok licencie Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-15 186/2023 290,-€VST team školenei prvej pomoci Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-29 187/2023 39.04,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-11-29 188/2023 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
02-Nov-23 OP529/2023 77.09,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Nov-23 OP531/2023 54.34,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Nov-23 OP533/2023 97.58,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Nov-23 OP536/2023 76.12,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Nov-23 OP537/2023 560.32,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Nov-23 OP538/2023 28.81,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Nov-23 OP540/2023 474.69,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-23 OP542/2023 127.28,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-23 OP543/2023 146.88,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Nov-23 OP544/2023 332.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Nov-23 OP545/2023 54.34,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Nov-23 OP549/2023 164.17,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Nov-23 OP550/2023 114.33,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Nov-23 OP551/2023 378.26,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Nov-23 OP553/2023 412.71,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Nov-23 OP555/2023 51.37,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Nov-23 OP558/2023 12.16,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Nov-23 OP559/2023 337.9,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Nov-23 OP560/2023 114.97,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Nov-23 OP562/2023 1088.53,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Nov-23 OP564/2023 346.23,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Nov-23 OP566/2023 29.76,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Nov-23 OP567/2023 72.1,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Nov-23 OP572/2023 111.31,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Nov-23 OP573/2023 992.59,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Nov-23 OP574/2023 88.08,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Nov-23 OP576/2023 413.71,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Nov-23 OP577/2023 381.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Nov-23 OP578/2023 146.88,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
December
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2023-12-01 189/2023 331.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-01 190/2023 126,-€MultiGo s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-01 191/2023 40.08,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-04 192/2023 43.2,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz nezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-04 193/2023 951,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-11 194/2023 104,-€MultiGo s.r.o. toner Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-05 195/2023 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-06 196/2023 2640,-€LP Safety group s.r. OOPP Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-06 197/2023 107.82,-€LP Safety group s.r. brúska ,brúsny papier Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-11 198/2023 78.6,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz nezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-11 199/2023 39.8,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-11 200/2023 3327.47,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-12 201/2023 292.5,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-12 203/2023 50.28,-€Convertis, s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-11 204/2023 450,-€MaB Štúrovo s..ro. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 205/2023 128.5,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 206/2023 39.8,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 207/2023 100,-€BOZP PO Fabian s.r.o vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 208/2023 70.92,-€BEMIA plus s.r.o. odvoz nezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 209/2023 95.22,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2023-12-15 210/2023 2174.26,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
01-Dec-23 OP579/2023 52.33,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Dec-23 OP582/2023 149.73,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Dec-23 OP585/2023 44.11,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Dec-23 OP588/2023 476.47,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Dec-23 OP590/2023 68.96,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Dec-23 OP591/2023 54.53,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Dec-23 OP592/2023 385.15,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Dec-23 OP594/2023 35.09,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Dec-23 OP595/2023 1755.43,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Dec-23 OP597/2023 1112.37,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Dec-23 OP598/2023 606.15,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Dec-23 OP599/2023 2.95,-€JEDNOTA-NZ,STUROVO Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Dec-23 OP600/2023 231.21,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Dec-23 OP602/2023 253.15,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Dec-23 OP605/2023 52.8,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Dec-23 OP609/2023 215.66,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Dec-23 OP610/2023 157.04,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Dec-23 OP611/2023 324.79,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Dec-23 OP612/2023 501.82,-€Limas s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Dec-23 OP613/2023 379.35,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Dec-23 OP614/2023 110.16,-€Novogal a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Dec-23 OP616/2023 309.51,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Dec-23 OP621/2023 41.39,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Dec-23 OP622/2023 328.33,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Dec-23 OP623/2023 241.2,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Dec-23 OP626/2023 135.51,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Dec-23 OP627/2023 413.58,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Rok 2022
Január
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-01-03 1/2023 174.59,-€Orange Slovensko a.s všeobecný materiál ,Telefónny poplatok,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 2/2024 105.9,-€Ján Bélai-BELO, Ra Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu a box4l ,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 3/2024 668.5,-€Hendrich Ferdinand, všeobecný materiál ,Poskytnuté služby PZS Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 4/2024 1596.88,-€PolyStar s.r.o., Slo PHM ,lesná štiepka ,Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 5/2023 274.69,-€MultiGo s.r.o., Kame Telefónne poplatky ,Zverejnenie dokumentov,oprava výahov Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 6/2024 246.8,-€BEMIA plus s.r.o., M Odborná prehliadka výahov ,Zmluvný servis ,Zber kuchynského odpadu/vrece Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 7/2024 1016.8,-€ITAK s.r.o., Baštov Telefónne poplatky ,vývoz odpadovej vody ,Úlohy zodpovednej osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 8/2024 2049.11,-€Obec Leľa, č.: 154 všeobecné služby ,elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 9/2022 6108.38,-€ZSE Energia a.s., Č Elektrická energia,lesná štiepka ,Úradná skúška váhy Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-03 10/2022 1668.73,-€Slovak Telecom a.s., Pevná sieť,energia ,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,Internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-04 11/2024 706.11,-€Ladislav Beňo-Be Ba energia ,telekomunikaèné služby ,Kopírovanie klúča Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-04 12/2024 130,-€Ing. Zoltán Sztruh všeobecný materiál,PHM ,Kopírovanie klúča Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-04 13/2023 335.33,-€Lidl Slovenská repu všeobecný materiál ,Gymnastická lopta,vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-07 14/2024 299.06,-€Dubický Viliam,Rák telekomunikaèné služby ,nezpeèný odpad ,Čistenie kanalizácie Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-07 15/2024 2634.91,-€Agentúra PRO s.r.o. energia ,Zmluvný servis ,Školenie -RZ 2021 Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-15 16/2024 2164.8,-€FIREX-Pásztor s.r.o vývoz odpadovej vody ,služby k programu kuchyòa ,Kontrola hasiacich prístrojov a hyd. Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-22 17/2024 1629.4,-€SPIG s.r.o.,Tulská oprava stropné zdviháka ,Vodné,Oprava zvyslej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2022-01-25 18/2024 321.86,-€LIFT SERVIS Levice s opravazvislej plošiny ,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu a box4l ,Prehliadka výťahu,Telefónny poplatok Mgr. Lydie Kunyová
03-Jan-22 OP1/2022 262.26,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jan-22 OP2/2022 97.43,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jan-22 OP3/2022 125.95,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jan-22 OP4/2022 81.06,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jan-22 OP5/2022 75.5,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jan-22 OP6/2022 315.08,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jan-22 OP7/2022 231.61,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jan-22 OP8/2022 44.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jan-22 OP9/2022 75.01,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Jan-22 OP10/2022 130.55,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-22 OP11/2022 528.15,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-22 OP12/2022 133.31,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jan-22 OP13/2022 334.81,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jan-22 OP14/2022 71.65,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jan-22 OP15/2022 247.25,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jan-22 OP16/2022 54.52,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jan-22 OP17/2022 340.91,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jan-22 OP18/2022 78.74,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jan-22 OP19/2022 100.87,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jan-22 OP20/2022 81.19,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Jan-22 OP21/2022 53.46,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Február
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-02-01 18/2024 321.86,-€Orange Slovensko a.s opravazvislej plošiny ,Prehliadka výťahu,Telefónny poplatok,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu a box4l Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 19/2023 1137.49,-€Ján Bélai-BELO, Ra vývoz odpadovej vody ,PHM ,TPO Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 20/2022 466,-€Hendrich Ferdinand, Vývoz odpadovej vody,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,Vývoz odpadovej vody,servis schodiskovej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 21/2022 121.69,-€PolyStar s.r.o., Slo Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu,Telefónne poplatky ,oprava klimatizácie Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 22/2022 2696.4,-€MultiGo s.r.o., Kame Zverejnenie dokumentov,lesná štiepka ,USB WIFI,licencia k programu Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 23/2024 1835.54,-€BEMIA plus s.r.o., M zmuvný mesaèný servis ,elektrina,Zber kuch. Odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 24/2024 235.3,-€ITAK s.r.o., Baštov vstupenky na kultúrne podujatie ,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Úlohy zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 25/2024 189.66,-€Obec Leľa, č.: 154 odvoz nezpeèného odpadu ,telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 26/2023 2253.1,-€ZSE Energia a.s., Č PHM ,Elektr. Energia - spotreba,PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 27/2023 566.93,-€Slovak Telecom a.s., Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,Internet,Pevná sieť,vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 28/2023 1362.78,-€Vojtech Tóth, č.:2 nezpeèný odpad ,Elektr. Inš. Práce,vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 29/2023 726.08,-€PolyStar s.r.o., Slo zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu,montáž anténnového systému Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-01 30/2024 167.88,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie Telefónne poplatky ,Zmluvný servis ,Palivo Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-02 31/2024 238.3,-€ANNA FARKAŠOVÁ-FAR všeobecný materiál,STP APV WINPAM 2023, 2024,Led osvetlenie priemyselne Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-02 32/2023 387,-€ANNA FARKAŠOVÁ-FAR všeobecný materiál,Led žiarovka,školenie personálu,OOPP Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-07 33/2023 423.18,-€COOP Servis spol. s. èistiace prostriedky ,Montáž umývačky riadu,všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-10 34/2023 425.1,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie všeobecný materiál,Palivo,vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-10 35/2024 496.32,-€ANNA FARKAŠOVÁ-FAR vodné ,kompletná dokumentácia modulovej stavby ,Nabíjateľná batéria Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-10 36/2023 1005.16,-€LP Safety group s.r. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu,Jednorázový overal,vstupenky na kultúrne podujatie Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-15 37/2023 31770.41,-€ATTILA GYETVEN-CERRI Telefónne poplatky ,Lesné štiepky,energia vyúètovanie Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-17 38/2023 2686.4,-€Roman Milo Predajňa lesná štiepka ,Kartusa EM,lesné štiepky na vykurovanie Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-21 39/2023 2182.8,-€OZ Akadémia vzdelá Kominárske práce,Akreditovaný kurz-Manažér kvality,vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-21 40/2024 274.72,-€Asociácia poskytova PHM ,všeobecný materiál ,Webinár Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-21 41/2024 17948.62,-€BHG BITTER-BITTER AN telekomunikaèné služby ,elektrina,Odborná prehliadka bleskozvodov Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-22 42/2022 753,-€UNIFER s.r.o.,Komens Rýchlospojka,Spojka,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,Vodné ,Násada do vidiel,Hadica 25 m Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-22 43/2024 948.8,-€ANNA FARKAŠOVÁ-FAR vstupenky na kultúrne podujatie ,Led trubica ,vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-24 44/2023 424.68,-€PROMYS sofr,s.r.o.,N Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,Vyhotovenie Ohlásenia ,Proram Kuchyňa Mgr. Lydie Kunyová
2022-02-24 45/2023 19986.18,-€ATTILA GYETVEN-CERRI PHM ,PHM ,Lesné štiepky Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-22 OP22/2022 390.64,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-22 OP23/2022 252.11,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-22 OP24/2022 1611.89,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Feb-22 OP25/2022 39.48,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Feb-22 OP26/2022 148.47,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Feb-22 OP27/2022 112.06,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Feb-22 OP28/2022 163.03,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Feb-22 OP29/2022 72.86,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Feb-22 OP30/2022 95.9,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Feb-22 OP31/2022 96.36,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Feb-22 OP32/2022 177.36,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Feb-22 OP33/2022 74.32,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Feb-22 OP34/2022 302.53,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Feb-22 OP35/2022 615.66,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Feb-22 OP36/2022 920.01,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Feb-22 OP37/2022 127.3,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Feb-22 OP38/2022 201.07,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Feb-22 OP39/2022 130.33,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Feb-22 OP40/2022 56.5,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Feb-22 OP41/2022 237.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Feb-22 OP42/2022 124.67,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Feb-22 OP43/2022 37.46,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Feb-22 OP44/2022 153.4,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Feb-22 OP45/2022 64.42,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Marec
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-03-01 46/2023 189.9,-€Ján Bélai-BELO, Ra telekomunikaèné služby ,TPO,odvoz nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 47/2023 545.48,-€Hendrich Ferdinand, montáž kolies a vyvažovanie ,Vývoz odpadovej vody,zmluvné vedenie Evidencia opadov Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 48/2024 171,-€PolyStar s.r.o., Slo všeobecný materiál,Zmluvný servis ,Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 49/2024 545.92,-€MultiGo s.r.o., Kame všeobecný materiál,všeobecný materiál ,Zverejnenie dokumentov Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 50/2022 460.8,-€BEMIA plus s.r.o., M Zber kuch. Odpadu ,Telefónne poplatky ,náhradná špirála Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 51/2022 330.72,-€ITAK s.r.o., Baštov Úlohy zodp.osoby,deratizácia a dezinsekcia Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 52/2024 704.8,-€Obec Leľa, č.: 154 vodné , toèné ,všeobecný materiál do motorového vozdila Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 53/2023 2188.21,-€ZSE Energia a.s., Č PHM ,Elektr. Energia - spotreba,vykonávanie èinnosti TPO Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 54/2023 891.78,-€Slovak Telecom a.s., Poskytnuté služby PZS ,Internet,oprava výahu Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-01 55/2023 2682.45,-€Orange Slovensko a.s Všeobecný materiál ,Telefónny poplatok,energia Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-07 56/2024 334.49,-€Združenie obcí , R odvoz kuchynského odpadu ,Telefónne poplatky ,Seminár:aktuálne otázky v soc.oblasti Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-07 57/2022 148.18,-€UNIFER s.r.o.,Komens Motyka s násadou,administratívny poplatok ,Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-07 58/2022 1544.8,-€UNIFER s.r.o.,Komens Uholník KW1,všeobecný materiál ,mesaèný garantovaný servis ,lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-07 59/2023 676.7,-€Ladislav Beňo-Be Ba Vodné ,Kolík spoj.dr.,licencia Winpam Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-07 60/2023 64.2,-€Ladislav Beňo-Be Ba Všeobecný materiál,Pás upín.UNI Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-10 61/2023 1667.34,-€Ferenc Simon, Záhra elektrina,Ovoc.strom čerešňa Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-10 62/2023 2318.87,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie Služby servisu,Palivo Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-10 63/2023 1126.85,-€Erik Balog, F.Rákó PHM ,Demontáž podlahy, pokladanie dlažby Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-10 64/2022 11768.4,-€ATTILA GYETVEN-CERRI Lesné štiepky ,Rukavice nitrilové Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-10 65/2022 1477,-€Bramos Plus s.r.o., Čistiace a dezinf. Prostriedky,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-18 66/2023 993,-€OZ Akadémia vzdelá vývoz odpadovej vody ,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-18 67/2023 119,-€OZ Akadémia vzdelá Zmluvný servis ,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-18 68/2023 739.58,-€Juraj Krizsán IUSTR telekomunikaèné služby ,pohreb Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-18 69/2023 1408.8,-€ATTILA GYETVEN-CERRI Úradná skúška váhy,Lesné štiepky Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 70/2022 1322.88,-€Chemolak , Komenské všeobecný materiál,nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 71/2022 394.03,-€Lidl Slovenská rebu univerzálny substrát,PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 72/2023 166.2,-€UNIFER s.r.o.,Komens všeobecný materiál,vrat , Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 73/2023 136.89,-€Consi B.L. s.r.o., K Telefónne poplatky ,guma na pečiatku Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 74/2023 49.5,-€PolyStar s.r.o., Slo všeobecný materiál,Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-03-29 75/2023 51.08,-€PolyStar s.r.o., Slo zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu,Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-22 OP46/2022 1536.5,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-22 OP47/2022 1049.4,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-22 OP48/2022 366.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Mar-22 OP49/2022 116.22,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Mar-22 OP50/2022 171.39,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Mar-22 OP51/2022 137.75,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Mar-22 OP52/2022 357.21,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Mar-22 OP53/2022 84.35,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Mar-22 OP54/2022 97.52,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Mar-22 OP55/2022 92.55,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Mar-22 OP56/2022 152.31,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Mar-22 OP57/2022 70.75,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Mar-22 OP58/2022 307.45,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-22 OP59/2022 106.32,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-22 OP60/2022 869.86,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-22 OP61/2022 198.44,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Mar-22 OP62/2022 219.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Mar-22 OP63/2022 108.27,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Mar-22 OP64/2022 149.52,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Mar-22 OP65/2022 58.08,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Mar-22 OP66/2022 390.16,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Mar-22 OP67/2022 94.49,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Mar-22 OP68/2022 129.96,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Mar-22 OP69/2022 92.11,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Mar-22 OP70/2022 61.51,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Mar-22 OP71/2022 200.45,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Mar-22 OP72/2022 1802.61,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Mar-22 OP73/2022 113.91,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Mar-22 OP74/2022 164.87,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Mar-22 OP75/2022 131.5,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Apríl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-04-01 76/2022 438.5,-€PolyStar s.r.o., Slo Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu,Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 77/2022 229.29,-€MultiGo s.r.o., Kame Zverejnenie dokumentov,všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 78/2022 99,-€BEMIA plus s.r.o., M Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu,Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 79/2022 1843.6,-€ITAK s.r.o., Baštov Úlohy zodp.osoby,elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 80/2023 113.55,-€Obec Leľa, č.: 154 PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 81/2023 2097.97,-€ZSE Energia a.s., Č telekomunikaèné služby ,Elektr. Energia - spotreba Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 82/2022 124,-€Slovak Telecom a.s., Pevná sieť,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 83/2022 294.67,-€Orange Slovensko a.s intenret ,oprava zvislej plošiny OS200 Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 84/2022 949,-€Važan Marian, voda- Telefónny poplatok,vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 85/2022 949,-€TorPlus s.r.o., Kome výmena EOV ,Tlaèiareò Epson M3170 Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-06 86/2022 1302.16,-€Consi B.L. s.r.o., K postreky ,všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-06 87/2023 395.44,-€Ladislav Svajcer-Aut všeobecný materiál ,pečiatka Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 88/2023 481,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie Výmena ohrievaèa ,výena pneumatík Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 89/2022 802.96,-€Ján Bélai-BELO, Ra palivo ,nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-01 90/2022 167.75,-€Hendrich Ferdinand, TPO,PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-06 91/2022 600.43,-€Protex Štúrovo,s.r Vývoz odpadovej vody,Oprava výahu Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-11 92/2023 390,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie Pracovné obleèenie s logom ,Vývoz odpadovej vody-doprava Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-11 93/2022 309.36,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie výkres,Kalibrácia teplomerov Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-12 94/2022 165.96,-€Ladislav Svajcer-Aut krepový papier,Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-14 95/2022 3952.49,-€Hypur s.r.o., Mierov Euro obal,Èistiace prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-14 96/2022 5379,-€ATTILA GYETVEN-CERRI palivo ,Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 97/2022 6666,-€Važan Marian, voda- palivo ,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby ,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 98/2022 130.82,-€OZ Akadémia vzdelá výmena penumatík,telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 99/2022 33754.12,-€UNIFER s.r.o.,Komens vynilové rukavice,elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 100/2023 5791,-€FinanceGroup,E.Eljez vývoz odpadovej vody ,lesné štiepky Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 101/2022 803,-€Lift ServisLevice,A. výmena EOV 80L,oprava zvislej plošiny OS200,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Boxy 4 L Mgr. Lydie Kunyová
2022-04-27 102/2022 443,-€KominárstvoŠtúrov DR-3300 originál,školenie,vykonávanie èinnosti TPO,zverejòovanie dokumentov na základe HZ,MSOffice ESD Mgr. Lydie Kunyová
01-Apr-22 OP76/2022 297.37,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Apr-22 OP77/2022 61.51,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Apr-22 OP78/2022 262.55,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Apr-22 OP79/2022 88.94,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Apr-22 OP80/2022 79.85,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Apr-22 OP81/2022 58.74,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Apr-22 OP82/2022 316.06,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-22 OP83/2022 273.58,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-22 OP84/2022 628.51,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-22 OP85/2022 308.11,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-22 OP86/2022 971.83,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Apr-22 OP87/2022 103.72,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Apr-22 OP88/2022 162.92,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Apr-22 OP89/2022 128.55,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Apr-22 OP90/2022 83.03,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Apr-22 OP91/2022 75.09,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Apr-22 OP92/2022 119.34,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Apr-22 OP93/2022 324.35,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Apr-22 OP94/2022 51.22,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Apr-22 OP95/2022 34.27,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Apr-22 OP96/2022 198.92,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Apr-22 OP97/2022 939.64,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Apr-22 OP98/2022 122.34,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Máj
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-05-02 101/2022 491,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,výmena EOV 80L,Boxy 4 L Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 102/2022 343,-€MultiGo s.r.o. školenie,MSOffice ESD,DR-3300 originál,zverejòovanie dokumentov na základe HZ Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 103/2022 199,-€Slovak Telecom a.s. služby pevnej siete ,ponorné kalové čerpadlo,služby za internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 104/2022 171,-€ITAK s.r.o. vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby na zákl,školenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 105/2022 558,-€Obec Le¾a odborná prehliadka výťahov,vodné pod¾a stavu vodomeru na základe HZ Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 106/2022 180.3,-€Ives Košice STP APV WINAP za obdobie 03.-05.2022,kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 107/2022 36,-€Orange Slovensko a.s telefónny poplatok na základe HZ a dodatkov Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 108/2022 600,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody,doprava Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 109/2022 40,-€OZ Akadémia vzdelá vzdelávacie a poradenské piatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-02 110/2022 4609.13,-€ZSE Energia a.s. Spotreba eelektrickej energie Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-03 111/2022 6.9,-€SilVIRO s.r.o. Držiak na toal. pap. Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-10 112/2022 357.6,-€Viessmann s.r.o. Náhradná špirála pre Firebox 230 V 1300W Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 113/2022 8,-€Pepco Slovakia s.r.o Plastové vešiaèiky Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 114/2022 25,-€Ing. Vít Drgon Fi D Olej LS+ 1 l Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 115/2022 72.15,-€Róbert Zalaba - FOR Paliv. filter ,Zap. svieèka ,nd lanko ,Rez. lank. ,Vzd. filter ND ,Paliv.hadica ,Mot. olej STIHL Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 116/2022 3.5,-€Alexandra 2022 s.r.o Sitko do drezu 3 ks plast Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 117/2022 24,-€UNIFER s.r.o. Matica M ,Matica M ,Vrat ,Podložka 05,Lepidlo 350 g Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-18 118/2022 313.62,-€HECHT SK, spol. s r. Súprava na vypúšanie olejov ,Svieèka A969P,HECHT5556 Motorová kosaèka ,Struna s jadrom ,HECHT olej 0,8 l Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-23 119/2022 100.16,-€Slovnaft a.s. EVO Diesel Plus Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-24 120/2022 40.2,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Plus Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-24 121/2022 365.89,-€Ladislav Gubrica AVS mpntáž televízných zariadení,cestovné Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-30 122/2022 28,-€František Varga AUT Stieraè Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-30 123/2022 4,-€MaB Štúrovo s..ro. Lopta Mgr. Lydie Kunyová
2022-05-30 124/2022 1937.28,-€Memax Dušan Mesáro oprava okenných sieok,oprava interiérových žalúzií Mgr. Lydie Kunyová
Jún
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-06-01 125/2022 72.9,-€Ives Košice STP APV WINAP za obdobie 06.-12.2022,STP APV WINPAM za obdobie 01.2023-02.2023 Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-01 126/2022 308.7,-€Obec Le¾a vodné pod¾a stavu vodomeru na základe HZ Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-01 127/2022 100.78,-€Slovak Telecom a.s. služby za internet, služby pevnej siete Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-01 128/2022 4300,-€ZSE Energia a.s. Spotreba eelektrickej energie Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-01 129/2022 477,-€MultiGo s.r.o. TP Link Deo 3 Pack,Zmluvný service Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-02 130/2022 24,-€ITAK s.r.o. vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby na zákl Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-02 131/2022 150,-€Ján Bélai - BELO Výkonn èinnosti TPO -marec, apríl, máj Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-02 132/2022 789.92,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody,doprava Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-02 133/2022 75.84,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad ,vrece na odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-03 134/2022 108,-€TFK SK doprava,kontrola prehliadka váhy,výmena závažia Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-03 135/2022 789,-€Važan Marian,Voda-p Výmena armatúr a cirkulaèného èerpadla s prepravou Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-03 136/2022 36,-€Orange Slovensko a.s telefónny poplatok na základe HZ a dodatkov Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-03 137/2022 28,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Boxy 4 L Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-06 138/2022 110.03,-€Slovnaft a.s. EVO Diesel Plus Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-07 139/2022 68.15,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Plus Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-08 140/2022 10.3,-€UNIFER s.r.o. Matica M ,Podložka 05 plocha ,Vrat ,Brús. plát Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-08 141/2022 44.48,-€CHEMOLAK a.s. Farba ,Farba ,Riedidlo ,Farba ,Stetec plochy Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-09 142/2022 44.92,-€STAVMAX Fratišek M Špacht¾a nerez ,Brúsna mriežka ,Lepidlo Murexin ,Držiak na brus. mriežku ,Lepidlo na obklad Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-16 143/2022 282,-€Balyová Mária -SHR Dezinsekcia a deratizácia priestorov Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-21 144/2022 78.25,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Plus Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-21 145/2022 1795.36,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace, dezinfekèné, pracie prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-21 146/2022 39,-€Slovenská legálna Overenie váhy triedy presnosti III do 20 kg Mgr. Lydie Kunyová
2022-06-21 147/2022 17.5,-€Ladislav Gubrica AVS Mikrofon Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-22 OP126/2022 301.57,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-22 OP127/2022 175.51,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-22 OP128/2022 27.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-22 OP129/2022 90.71,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Jun-22 OP130/2022 100.85,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Jun-22 OP131/2022 29.99,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jun-22 OP132/2022 97.19,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jun-22 OP133/2022 1627.13,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jun-22 OP134/2022 195.35,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jun-22 OP135/2022 27.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jun-22 OP136/2022 62.49,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jun-22 OP137/2022 221.62,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jun-22 OP138/2022 224.87,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Jun-22 OP139/2022 39.14,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-22 OP140/2022 179.1,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-22 OP141/2022 78.76,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-22 OP142/2022 182.19,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jun-22 OP143/2022 27.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jun-22 OP144/2022 279.77,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Jun-22 OP145/2022 31.67,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP146/2022 414.54,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP147/2022 60.6,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP148/2022 97.16,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP149/2022 242.63,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP150/2022 794.17,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jun-22 OP151/2022 720.2,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jun-22 OP152/2022 316.93,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jun-22 OP153/2022 174.77,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jun-22 OP154/2022 27.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jun-22 OP155/2022 246.14,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Jun-22 OP156/2022 39.14,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-22 OP157/2022 159.96,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-22 OP158/2022 96.02,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-22 OP159/2022 102.23,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jun-22 OP160/2022 27.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jun-22 OP161/2022 33.6,-€AQUASERVIS Slovakia s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Júl
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-07-01 148/2022 137.4,-€Eurofins Food Testin analýza vzoriek Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 149/2022 4033.44,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 150/2022 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis júl Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 151/2022 109.01,-€Slovak Telecom a.s. interner ,telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 152/2022 287.28,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 153/2022 66,-€ITAK s.r.o. školenie,Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 154/2022 198.78,-€COOP Servis oprava umývaèky riadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 155/2022 40,-€Orange Slovensko a.s telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-01 156/2022 782,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-11 157/2022 9.75,-€Protex Štúrovo, s. Fix na textil èierny ,spony do zoš. 24/6 100 ks Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-14 158/2022 4.4,-€Viktor Švajda Cement 42,5 Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-14 159/2022 136.63,-€Magic Print s.r.o. Tóner ,Náplò color ,Tónery ,Náplò black Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-15 160/2022 90,-€UNIFER s.r.o. Plech èierna slza ,Železo ploché Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-15 161/2022 35,-€Predajòa Milo Plavak bocny 1/2" Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-15 162/2022 109.71,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Benzín ,EVO Diesel Mgr. Lydie Kunyová
2022-07-19 163/2022 45.21,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Benzín Mgr. Lydie Kunyová
01-Jul-22 OP299/2022 29.27,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jul-22 OP300/2022 79.9,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Jul-22 OP301/2022 51.73,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Jul-22 OP302/2022 27.22,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Jul-22 OP303/2022 31.42,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jul-22 OP304/2022 21.95,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jul-22 OP305/2022 295.19,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jul-22 OP306/2022 146.84,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Jul-22 OP307/2022 72.52,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Jul-22 OP308/2022 41.58,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Jul-22 OP309/2022 17.06,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jul-22 OP310/2022 76.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Jul-22 OP311/2022 62.51,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Jul-22 OP312/2022 23.17,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jul-22 OP313/2022 28.58,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jul-22 OP314/2022 2132.5,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jul-22 OP315/2022 311.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Jul-22 OP316/2022 454.32,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jul-22 OP317/2022 23.17,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jul-22 OP318/2022 133.14,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jul-22 OP319/2022 104.24,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
13-Jul-22 OP320/2022 128.72,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Jul-22 OP321/2022 58.81,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
15-Jul-22 OP322/2022 28.05,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Jul-22 OP323/2022 59.48,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Jul-22 OP324/2022 37.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Jul-22 OP325/2022 44.88,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Jul-22 OP326/2022 38.35,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jul-22 OP327/2022 26,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jul-22 OP328/2022 140.44,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jul-22 OP329/2022 117.04,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Jul-22 OP330/2022 165.87,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jul-22 OP331/2022 53.92,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Jul-22 OP332/2022 45.17,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Jul-22 OP333/2022 21.95,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jul-22 OP334/2022 68.48,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Jul-22 OP335/2022 35.95,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
25-Jul-22 OP336/2022 29.27,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jul-22 OP337/2022 50.48,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jul-22 OP338/2022 1816.15,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Jul-22 OP339/2022 548.28,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jul-22 OP340/2022 31.72,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jul-22 OP341/2022 191.9,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jul-22 OP342/2022 220.02,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jul-22 OP343/2022 55.2,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
27-Jul-22 OP344/2022 224.37,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Jul-22 OP345/2022 47.82,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
29-Jul-22 OP346/2022 26.83,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jul-22 OP347/2022 74.65,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Jul-22 OP348/2022 39.14,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
August
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-08-01 164/2022 100,-€Ján Bélai - BELO Výkonn èinnosti TPO -jún, júl Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 165/2022 36,-€PolyStar s.r.o. Boxy 4 L ,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 166/2022 762.4,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 167/2022 88,-€PROMYS spol. s.r.o. Doplatok licencie k programu SAZA Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 168/2022 90.12,-€BEMIA plus s.r.o. vrece na odpad ,nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 169/2022 232,-€MultiGo s.r.o. OPC Valec brother ,Zmluvný servis júl Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 170/2022 3961.74,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 171/2022 309.96,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 172/2022 195.38,-€PROMYS spol. s.r.o. Doprava ,Odborná prehliadka výahu Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 173/2022 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 174/2022 100.15,-€Slovak Telecom a.s. služby pevnej siete ,služby za internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-01 175/2022 11.9,-€Internet CZ, a.s. Pre¾ženie domény do 24.8.2023 Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-11 176/2022 31.3,-€UNIFER s.r.o. Sie sklovlákno,Páska výstražná Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-11 177/2022 20.3,-€TOR PLUS, spol. s r. antivespe ,Effect osa Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-12 178/2022 5,-€MaB Štúrovo s..ro. Rohožka textil Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-17 179/2022 25,-€UNIFER s.r.o. Siet sklovlákno Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-30 180/2022 10.6,-€UNIFER s.r.o. UV 6,0 x 60 ZH POZI zz ,Hmoz. 10 rozvieracia ,Hmoz. 8 rozvieracia ,UV 4,5 x 45 ZH POZI zz,Hmoz. 12 rozvieracia Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-30 181/2022 52,-€Predajòa Milo Plavak spodny ,Plavak Bocny Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-26 182/2022 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-26 183/2022 568.8,-€Vojtech Tóth Inštalèné práce s materiálom Mgr. Lydie Kunyová
2022-08-30 184/2022 79,-€ProWise, a.s. Webinár-zákazky s nízkou hodnotou Mgr. Lydie Kunyová
01-Aug-22 OP349/2022 25.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
02-Aug-22 OP350/2022 27.08,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Aug-22 OP351/2022 25.51,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Aug-22 OP352/2022 122.13,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Aug-22 OP353/2022 137.73,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
03-Aug-22 OP354/2022 168.27,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Aug-22 OP355/2022 51.38,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Aug-22 OP356/2022 23.07,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Aug-22 OP357/2022 32.59,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Aug-22 OP358/2022 80.9,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
08-Aug-22 OP359/2022 20.63,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP360/2022 65.07,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP361/2022 1829.05,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP362/2022 951.66,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP363/2022 57.89,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP364/2022 231.74,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Aug-22 OP365/2022 127.15,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-22 OP366/2022 29.17,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-22 OP367/2022 206.15,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-22 OP368/2022 89.34,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-22 OP369/2022 218.05,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Aug-22 OP372/2022 37.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Aug-22 OP377/2022 267.18,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Aug-22 OP378/2022 67.15,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
17-Aug-22 OP379/2022 165.9,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Aug-22 OP382/2022 59.75,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-22 OP383/2022 442.78,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Aug-22 OP386/2022 53.65,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Aug-22 OP387/2022 1013.13,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Aug-22 OP388/2022 368.56,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Aug-22 OP389/2022 120,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-22 OP391/2022 172.4,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Aug-22 OP394/2022 45.02,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Aug-22 OP398/2022 23.4,-€FRUTIX s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Aug-22 OP400/2022 242.09,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Aug-22 OP401/2022 284.94,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Aug-22 OP402/2022 103.52,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
22-Aug-22 OP403/2022 357.03,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
September
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-09-01 185/2022 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis júl Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 186/2022 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 187/2022 796.8,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 188/2022 525,-€Mediresc, s.r.o. Poskytnuté služby PZS za I.kvartál 2022 Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 189/2022 525,-€Mediresc, s.r.o. Poskytnuté služby PZS za II.kvartál 2022 Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 190/2022 315,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 191/2022 41.79,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 192/2022 200,-€Ján Bélai - BELO Výkonn èinnosti TPO -jún,júl,august,september Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 193/2022 3961.74,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-01 194/2022 100.69,-€Slovak Telecom a.s. služby pevnej siete ,služby za internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-02 195/2022 84.5,-€Predajòa Milo Súèiastky Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-05 196/2022 66,-€COOP Servis Èistiaci prostriedok Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-19 197/2022 69.84,-€LP Safety group s.r. Pracovné rukavice Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-19 198/2022 58.76,-€B.Š.Moto s.r.o. Olej, kvapalina Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-19 199/2022 49.2,-€UNIFER s.r.o. Všeobecný spotrebný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-09-19 200/2022 37.8,-€UNIFER s.r.o. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
02-Sep-22 OP405/2022 35.95,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Sep-22 OP409/2022 462.91,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
06-Sep-22 OP410/2022 2244.13,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-22 OP412/2022 232.28,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-22 OP413/2022 98.39,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-22 OP414/2022 144.54,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
09-Sep-22 OP417/2022 48.47,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Sep-22 OP418/2022 447.99,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-22 OP422/2022 139.01,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-22 OP423/2022 74.15,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-22 OP424/2022 198.07,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
16-Sep-22 OP427/2022 37.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
20-Sep-22 OP431/2022 855.89,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Sep-22 OP432/2022 321.19,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-22 OP433/2022 164.48,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-22 OP434/2022 84.01,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-22 OP435/2022 114.05,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-22 OP436/2022 430.11,-€PROJEKT MARKET Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
23-Sep-22 OP439/2022 39.14,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Sep-22 OP444/2022 259.96,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Sep-22 OP445/2022 121.35,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Sep-22 OP446/2022 227.6,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
30-Sep-22 OP449/2022 37.38,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-22 OP450/2022 322.23,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
Oktober
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-10-01 201/2022 1774.44,-€Attila Gyetven-Cerri lensá štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-01 202/2022 289.8,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-01 203/2022 72,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-01 204/2022 79,-€MultiGo s.r.o. Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-01 205/2022 4267.87,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 206/2022 110.24,-€Slovak Telecom a.s. služby pevnej siete ,služby za internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 207/2022 106.69,-€Slovnaft a.s. EVO 100 Benzín Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 208/2022 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 209/2022 469.97,-€Lift Servis Porevízne opravy výahov Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 210/2022 535.5,-€Mediresc, s.r.o. Poskytnuté služby PZS za III. kvartál Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 211/2022 54.72,-€Obec Bajtava preprava kontajnera Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 212/2022 796.8,-€Hendrich Ferdinand Vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 213/2022 42.71,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 214/2022 50,-€AUTOTEC-Ladislav Sva Montáž kolies Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 215/2022 232,-€Važan Marian,Voda-p oprava prasknutej vodovodnej trubky Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 216/2022 42.41,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 217/2022 23.6,-€UNIFER s.r.o. Všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-10 218/2022 675.5,-€Ladislav Gubrica AVS Programovate¾ný ekvalizér ,všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-26 219/2022 480,-€Lift Servis Úradná skúška na kuchynský výah Mgr. Lydie Kunyová
2022-10-03 246/2022 67.02,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Boxy 4 L Mgr. Lydie Kunyová
03-Oct-22 OP452/2022 36.85,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Oct-22 OP454/2022 42.53,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Oct-22 OP455/2022 173.47,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
04-Oct-22 OP456/2022 1763.28,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Oct-22 OP458/2022 224.27,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Oct-22 OP459/2022 213.53,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
05-Oct-22 OP460/2022 84.69,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
07-Oct-22 OP463/2022 59.72,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
01-Oct-22 OP464/2022 417.42,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Oct-22 OP467/2022 275.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Oct-22 OP469/2022 245.53,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Oct-22 OP470/2022 135.69,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
12-Oct-22 OP471/2022 31.65,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
14-Oct-22 OP474/2022 43.01,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Oct-22 OP478/2022 867.13,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
18-Oct-22 OP479/2022 268.49,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Oct-22 OP481/2022 270.97,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Oct-22 OP482/2022 132.69,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
19-Oct-22 OP483/2022 10.54,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
11-Oct-22 OP484/2022 387.38,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Oct-22 OP486/2022 72.58,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Oct-22 OP491/2022 213.52,-€DANUBIO FRUIT s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Oct-22 OP492/2022 159.35,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
26-Oct-22 OP493/2022 49.75,-€TAURIS,a.s. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
28-Oct-22 OP496/2022 48.14,-€Paldi Tibor - BETTI Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
21-Oct-22 OP497/2022 351.75,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Oct-22 OP499/2022 498.71,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Oct-22 OP500/2022 55.9,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
31-Oct-22 OP501/2022 69.53,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Potraviny Mgr. Lydie Kunyová
November
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-11-02 221/2022 280.98,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-02 222/2022 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-02 223/2022 2375.53,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace, dezinfekèné, pracie prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-02 224/2022 99,-€Lift Servis odborná prehliadka výahu Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 225/2022 796.8,-€Hendrich Ferdinand Vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 226/2022 450,-€Hypur s.r.o. Nitrilové rukavice Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 227/2022 113.12,-€Slovak Telecom a.s. služby za internet, služby pevnej siete Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 228/2022 65.46,-€PolyStar s.r.o. Boxy 4 L ,zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 229/2022 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-03 230/2022 6431.48,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-07 231/2022 154,-€MultiGo s.r.o. valec,Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-08 232/2022 82.27,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-08 233/2022 171.97,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-11-08 234/2022 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
December
Dátum Číslo Cena s DPH Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2022-12-01 235/2022 454.8,-€Lift Servis Úradná skúška na kuchynský výah Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 236/2022 3685,-€Važan Marian,Voda-p vedenie tepelnej vody z kotolne k EOV Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 237/2022 1399.2,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 238/2022 234,-€Gastromania CZ s.r.o Oprava myèky Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 239/2022 832.8,-€Hendrich Ferdinand Vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 240/2022 249,-€MultiGo s.r.o. toner,valec,Zmluvný servis Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 241/2022 24,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 242/2022 6361.58,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 243/2022 112.79,-€Slovak Telecom a.s. služby pevnej siete ,služby za internet Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 244/2022 68.58,-€PolyStar s.r.o. zber a zneškodnenie nebezpeèného odpadu ,Boxy 4 L Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-01 245/2022 286.02,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-05 247/2022 813.2,-€Hendrich Ferdinand vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-05 248/2022 2650,-€LP Safety group s.r. Pracovné obleèenie Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-05 249/2022 156,-€Kominárstvo Štúro Kominárske práce Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-05 250/2022 1524,-€Vojtech Tóth Elektroinštalanèé práce Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-05 251/2022 763.2,-€Protex Štúrovo, s. Licenèná zmluva k programu Soza Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-06 252/2022 180,-€FOBAS s.r.o. Oprava kuchynskej linky Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-06 253/2022 57.94,-€Slovnaft a.s. PHM Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-06 254/2022 150,-€Ján Bélai - BELO Výkonn èinnosti TPO -október, november,december Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-09 255/2022 93.84,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-09 256/2022 552.24,-€MaB Štúrovo s..ro. všeobecný materiál Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-09 257/2022 460.37,-€CONSI B.L. s.r.o. kancelárske potreby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-09 258/2022 3078.24,-€Attila Gyetven-Cerri lesná štiepka Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-12 259/2022 2496.62,-€BRAMOS PLUS s.r.o. Èistiace, dezinfekèné, pracie prostriedky Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-12 260/2022 234.46,-€Jozef Gabulya kancelárske potreby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-12 261/2022 68,-€Protex Štúrovo, s. kancelárske potreby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-12 262/2022 1784.16,-€Studio Moderna s.r.o Set dormeo Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-12 263/2022 41.69,-€Orange Slovensko a.s Telefónne poplatky Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-16 264/2022 6158.15,-€ZSE Energia a.s. elektrina Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-16 265/2022 333.9,-€Obec Le¾a Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-16 266/2022 109.67,-€Slovak Telecom a.s. telekomunikaèné služby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-16 267/2022 66,-€ITAK s.r.o. Vykonávanie služieb úloh zodp.osoby Mgr. Lydie Kunyová
2022-12-16 268/2022 44.16,-€BEMIA plus s.r.o. nezpeèný odpad Mgr. Lydie Kunyová
Rok 2021
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O10012021.pdf (411KB)24/July/2021
O1012021.pdf (359KB)24/July/2021
O11012021.pdf (378KB)24/July/2021
O12012021.pdf (372KB)24/July/2021
O13012021.pdf (370KB)24/July/2021
O14012021.pdf (385KB)24/July/2021
O15012021.pdf (363KB)24/July/2021
O16012021.pdf (368KB)24/July/2021
O17012021.pdf (368KB)24/July/2021
O18012021.pdf (393KB)24/July/2021
O19012021.pdf (376KB)24/July/2021
O20012021.pdf (394KB)24/July/2021
O2012021.pdf (409KB)24/July/2021
O21012021.pdf (399KB)24/July/2021
O3012021.pdf (410KB)24/July/2021
O4012021.pdf (412KB)24/July/2021
O5012021.pdf (409KB)24/July/2021
O6012021.pdf (405KB)24/July/2021
O7012021.pdf (414KB)24/July/2021
O8012021.pdf (409KB)24/July/2021
O9012021.pdf (417KB)24/July/2021
OP10012021.pdf (387KB)24/July/2021
OP1012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP11012021.pdf (357KB)24/July/2021
OP12012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP13012021.pdf (351KB)24/July/2021
OP14012021.pdf (356KB)24/July/2021
OP15012021.pdf (378KB)24/July/2021
OP16012021.pdf (348KB)24/July/2021
OP17012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP18012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP19012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP20012021.pdf (353KB)24/July/2021
OP2012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP21012021.pdf (364KB)24/July/2021
OP22012021.pdf (352KB)24/July/2021
OP23012021.pdf (402KB)24/July/2021
OP24012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP25012021.pdf (371KB)24/July/2021
OP26012021.pdf (362KB)24/July/2021
OP27012021.pdf (365KB)24/July/2021
OP28012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP29012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP3012021.pdf (361KB)24/July/2021
OP4012021.pdf (359KB)24/July/2021
OP5012021.pdf (380KB)24/July/2021
OP6012021.pdf (394KB)24/July/2021
OP7012021.pdf (354KB)24/July/2021
OP8012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP9012021.pdf (400KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O22022021.pdf (413KB)24/July/2021
O23022021.pdf (409KB)24/July/2021
O24022021.pdf (408KB)24/July/2021
O25022021.pdf (417KB)24/July/2021
O26022021.pdf (412KB)24/July/2021
O27022021.pdf (416KB)24/July/2021
O28022021.pdf (409KB)24/July/2021
O29022021.pdf (412KB)24/July/2021
O30022021.pdf (420KB)24/July/2021
O31022021.pdf (416KB)24/July/2021
O32022021.pdf (369KB)24/July/2021
O33022021.pdf (356KB)24/July/2021
O34022021.pdf (352KB)24/July/2021
O35022021.pdf (358KB)24/July/2021
O36022021.pdf (360KB)24/July/2021
O37022021.pdf (388KB)24/July/2021
O38022021.pdf (394KB)24/July/2021
O39022021.pdf (367KB)24/July/2021
O40022021.pdf (365KB)24/July/2021
O41022021.pdf (368KB)24/July/2021
O42022021.pdf (357KB)24/July/2021
O43022021.pdf (369KB)24/July/2021
O44022021.pdf (358KB)24/July/2021
O45022021.pdf (359KB)24/July/2021
O46022021.pdf (354KB)24/July/2021
OP30022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP31022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP32022021.pdf (352KB)24/July/2021
OP33022021.pdf (377KB)24/July/2021
OP34022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP35022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP36022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP37022021.pdf (388KB)24/July/2021
OP38022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP39022021.pdf (387KB)24/July/2021
OP40022021.pdf (393KB)24/July/2021
OP41022021.pdf (356KB)24/July/2021
OP42022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP43022021.pdf (365KB)24/July/2021
OP44022021.pdf (349KB)24/July/2021
OP45022021.pdf (355KB)24/July/2021
OP46022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP47022021.pdf (370KB)24/July/2021
OP48022021.pdf (375KB)24/July/2021
OP49022021.pdf (384KB)24/July/2021
OP50022021.pdf (353KB)24/July/2021
OP51022021.pdf (364KB)24/July/2021
OP52022021.pdf (348KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O48032021.pdf (374KB)24/July/2021
O49032021.pdf (376KB)24/July/2021
O50032021.pdf (401KB)24/July/2021
O51032021.pdf (384KB)24/July/2021
O52032021.pdf (384KB)24/July/2021
O53032021.pdf (371KB)24/July/2021
O54032021.pdf (374KB)24/July/2021
O55032021.pdf (380KB)24/July/2021
O56032021.pdf (383KB)24/July/2021
O57032021.pdf (388KB)24/July/2021
O58032021.pdf (378KB)24/July/2021
O59032021.pdf (394KB)24/July/2021
O60032021.pdf (375KB)24/July/2021
O61032021.pdf (374KB)24/July/2021
O62032021.pdf (373KB)24/July/2021
O63032021.pdf (354KB)24/July/2021
O64032021.pdf (360KB)24/July/2021
O65032021.pdf (361KB)24/July/2021
O66032021.pdf (361KB)24/July/2021
O67032021.pdf (372KB)24/July/2021
O68032021.pdf (369KB)24/July/2021
O69032021.pdf (356KB)24/July/2021
O70032021.pdf (385KB)24/July/2021
O71032021.pdf (365KB)24/July/2021
O72032021.pdf (339KB)24/July/2021
O73032021.pdf (359KB)24/July/2021
O74032021.pdf (364KB)24/July/2021
O75032021.pdf (373KB)24/July/2021
O76032021.pdf (364KB)24/July/2021
O77032021.pdf (335KB)24/July/2021
O78042021.pdf (339KB)24/July/2021
O79042021.pdf (332KB)24/July/2021
O80042021.pdf (340KB)24/July/2021
O81042021.pdf (338KB)24/July/2021
O82042021.pdf (332KB)24/July/2021
O83042021.pdf (334KB)24/July/2021
O84042021.pdf (334KB)24/July/2021
O85042021.pdf (330KB)24/July/2021
O86042021.pdf (335KB)24/July/2021
O87042021.pdf (333KB)24/July/2021
O88042021.pdf (331KB)24/July/2021
O89042021.pdf (365KB)24/July/2021
O90042021.pdf (359KB)24/July/2021
O91042021.pdf (366KB)24/July/2021
O92042021.pdf (358KB)24/July/2021
OP53032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP54032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP55032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP56032021.pdf (383KB)24/July/2021
OP57032021.pdf (360KB)24/July/2021
OP58032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP59032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP60032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP61032021.pdf (407KB)24/July/2021
OP62032021.pdf (387KB)24/July/2021
OP63032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP64032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP65032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP66032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP67032021.pdf (359KB)24/July/2021
OP68032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP69032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP70032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP71032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP72032021.pdf (385KB)24/July/2021
OP73032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP74032021.pdf (388KB)24/July/2021
OP75032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP76032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP77032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP78032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP79032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP80032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP81032021.pdf (395KB)24/July/2021
OP82032021.pdf (389KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O101042021.pdf (370KB)24/July/2021
O102042021.pdf (363KB)24/July/2021
O103042021.pdf (358KB)24/July/2021
O104042021.pdf (372KB)24/July/2021
O105042021.pdf (355KB)24/July/2021
O93042021.pdf (371KB)24/July/2021
O94042021.pdf (398KB)24/July/2021
O95042021.pdf (370KB)24/July/2021
O96042021.pdf (371KB)24/July/2021
O97042021.pdf (369KB)24/July/2021
O98042021.pdf (335KB)24/July/2021
O99042021.pdf (363KB)24/July/2021
OP100042021.pdf (354KB)24/July/2021
OP101042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP102042021.pdf (403KB)24/July/2021
OP103042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP104042021.pdf (397KB)24/July/2021
OP105042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP106042021.pdf (346KB)24/July/2021
OP107042021.pdf (556KB)24/July/2021
OP108042021.pdf (349KB)24/July/2021
OP83042021.pdf (401KB)24/July/2021
OP84042021.pdf (379KB)24/July/2021
OP85042021.pdf (400KB)24/July/2021
OP86042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP87042021.pdf (372KB)24/July/2021