„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Zoznam objednávok

  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
  • Rok 2014
  • 2013-2011
Rok 2021
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O10012021.pdf (411KB)24/July/2021
O1012021.pdf (359KB)24/July/2021
O11012021.pdf (378KB)24/July/2021
O12012021.pdf (372KB)24/July/2021
O13012021.pdf (370KB)24/July/2021
O14012021.pdf (385KB)24/July/2021
O15012021.pdf (363KB)24/July/2021
O16012021.pdf (368KB)24/July/2021
O17012021.pdf (368KB)24/July/2021
O18012021.pdf (393KB)24/July/2021
O19012021.pdf (376KB)24/July/2021
O20012021.pdf (394KB)24/July/2021
O2012021.pdf (409KB)24/July/2021
O21012021.pdf (399KB)24/July/2021
O3012021.pdf (410KB)24/July/2021
O4012021.pdf (412KB)24/July/2021
O5012021.pdf (409KB)24/July/2021
O6012021.pdf (405KB)24/July/2021
O7012021.pdf (414KB)24/July/2021
O8012021.pdf (409KB)24/July/2021
O9012021.pdf (417KB)24/July/2021
OP10012021.pdf (387KB)24/July/2021
OP1012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP11012021.pdf (357KB)24/July/2021
OP12012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP13012021.pdf (351KB)24/July/2021
OP14012021.pdf (356KB)24/July/2021
OP15012021.pdf (378KB)24/July/2021
OP16012021.pdf (348KB)24/July/2021
OP17012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP18012021.pdf (390KB)24/July/2021
OP19012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP20012021.pdf (353KB)24/July/2021
OP2012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP21012021.pdf (364KB)24/July/2021
OP22012021.pdf (352KB)24/July/2021
OP23012021.pdf (402KB)24/July/2021
OP24012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP25012021.pdf (371KB)24/July/2021
OP26012021.pdf (362KB)24/July/2021
OP27012021.pdf (365KB)24/July/2021
OP28012021.pdf (368KB)24/July/2021
OP29012021.pdf (358KB)24/July/2021
OP3012021.pdf (361KB)24/July/2021
OP4012021.pdf (359KB)24/July/2021
OP5012021.pdf (380KB)24/July/2021
OP6012021.pdf (394KB)24/July/2021
OP7012021.pdf (354KB)24/July/2021
OP8012021.pdf (396KB)24/July/2021
OP9012021.pdf (400KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O22022021.pdf (413KB)24/July/2021
O23022021.pdf (409KB)24/July/2021
O24022021.pdf (408KB)24/July/2021
O25022021.pdf (417KB)24/July/2021
O26022021.pdf (412KB)24/July/2021
O27022021.pdf (416KB)24/July/2021
O28022021.pdf (409KB)24/July/2021
O29022021.pdf (412KB)24/July/2021
O30022021.pdf (420KB)24/July/2021
O31022021.pdf (416KB)24/July/2021
O32022021.pdf (369KB)24/July/2021
O33022021.pdf (356KB)24/July/2021
O34022021.pdf (352KB)24/July/2021
O35022021.pdf (358KB)24/July/2021
O36022021.pdf (360KB)24/July/2021
O37022021.pdf (388KB)24/July/2021
O38022021.pdf (394KB)24/July/2021
O39022021.pdf (367KB)24/July/2021
O40022021.pdf (365KB)24/July/2021
O41022021.pdf (368KB)24/July/2021
O42022021.pdf (357KB)24/July/2021
O43022021.pdf (369KB)24/July/2021
O44022021.pdf (358KB)24/July/2021
O45022021.pdf (359KB)24/July/2021
O46022021.pdf (354KB)24/July/2021
OP30022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP31022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP32022021.pdf (352KB)24/July/2021
OP33022021.pdf (377KB)24/July/2021
OP34022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP35022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP36022021.pdf (389KB)24/July/2021
OP37022021.pdf (388KB)24/July/2021
OP38022021.pdf (359KB)24/July/2021
OP39022021.pdf (387KB)24/July/2021
OP40022021.pdf (393KB)24/July/2021
OP41022021.pdf (356KB)24/July/2021
OP42022021.pdf (390KB)24/July/2021
OP43022021.pdf (365KB)24/July/2021
OP44022021.pdf (349KB)24/July/2021
OP45022021.pdf (355KB)24/July/2021
OP46022021.pdf (391KB)24/July/2021
OP47022021.pdf (370KB)24/July/2021
OP48022021.pdf (375KB)24/July/2021
OP49022021.pdf (384KB)24/July/2021
OP50022021.pdf (353KB)24/July/2021
OP51022021.pdf (364KB)24/July/2021
OP52022021.pdf (348KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O48032021.pdf (374KB)24/July/2021
O49032021.pdf (376KB)24/July/2021
O50032021.pdf (401KB)24/July/2021
O51032021.pdf (384KB)24/July/2021
O52032021.pdf (384KB)24/July/2021
O53032021.pdf (371KB)24/July/2021
O54032021.pdf (374KB)24/July/2021
O55032021.pdf (380KB)24/July/2021
O56032021.pdf (383KB)24/July/2021
O57032021.pdf (388KB)24/July/2021
O58032021.pdf (378KB)24/July/2021
O59032021.pdf (394KB)24/July/2021
O60032021.pdf (375KB)24/July/2021
O61032021.pdf (374KB)24/July/2021
O62032021.pdf (373KB)24/July/2021
O63032021.pdf (354KB)24/July/2021
O64032021.pdf (360KB)24/July/2021
O65032021.pdf (361KB)24/July/2021
O66032021.pdf (361KB)24/July/2021
O67032021.pdf (372KB)24/July/2021
O68032021.pdf (369KB)24/July/2021
O69032021.pdf (356KB)24/July/2021
O70032021.pdf (385KB)24/July/2021
O71032021.pdf (365KB)24/July/2021
O72032021.pdf (339KB)24/July/2021
O73032021.pdf (359KB)24/July/2021
O74032021.pdf (364KB)24/July/2021
O75032021.pdf (373KB)24/July/2021
O76032021.pdf (364KB)24/July/2021
O77032021.pdf (335KB)24/July/2021
O78042021.pdf (339KB)24/July/2021
O79042021.pdf (332KB)24/July/2021
O80042021.pdf (340KB)24/July/2021
O81042021.pdf (338KB)24/July/2021
O82042021.pdf (332KB)24/July/2021
O83042021.pdf (334KB)24/July/2021
O84042021.pdf (334KB)24/July/2021
O85042021.pdf (330KB)24/July/2021
O86042021.pdf (335KB)24/July/2021
O87042021.pdf (333KB)24/July/2021
O88042021.pdf (331KB)24/July/2021
O89042021.pdf (365KB)24/July/2021
O90042021.pdf (359KB)24/July/2021
O91042021.pdf (366KB)24/July/2021
O92042021.pdf (358KB)24/July/2021
OP53032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP54032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP55032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP56032021.pdf (383KB)24/July/2021
OP57032021.pdf (360KB)24/July/2021
OP58032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP59032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP60032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP61032021.pdf (407KB)24/July/2021
OP62032021.pdf (387KB)24/July/2021
OP63032021.pdf (378KB)24/July/2021
OP64032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP65032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP66032021.pdf (391KB)24/July/2021
OP67032021.pdf (359KB)24/July/2021
OP68032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP69032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP70032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP71032021.pdf (356KB)24/July/2021
OP72032021.pdf (385KB)24/July/2021
OP73032021.pdf (390KB)24/July/2021
OP74032021.pdf (388KB)24/July/2021
OP75032021.pdf (389KB)24/July/2021
OP76032021.pdf (396KB)24/July/2021
OP77032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP78032021.pdf (392KB)24/July/2021
OP79032021.pdf (365KB)24/July/2021
OP80032021.pdf (364KB)24/July/2021
OP81032021.pdf (395KB)24/July/2021
OP82032021.pdf (389KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O101042021.pdf (370KB)24/July/2021
O102042021.pdf (363KB)24/July/2021
O103042021.pdf (358KB)24/July/2021
O104042021.pdf (372KB)24/July/2021
O105042021.pdf (355KB)24/July/2021
O93042021.pdf (371KB)24/July/2021
O94042021.pdf (398KB)24/July/2021
O95042021.pdf (370KB)24/July/2021
O96042021.pdf (371KB)24/July/2021
O97042021.pdf (369KB)24/July/2021
O98042021.pdf (335KB)24/July/2021
O99042021.pdf (363KB)24/July/2021
OP100042021.pdf (354KB)24/July/2021
OP101042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP102042021.pdf (403KB)24/July/2021
OP103042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP104042021.pdf (397KB)24/July/2021
OP105042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP106042021.pdf (346KB)24/July/2021
OP107042021.pdf (556KB)24/July/2021
OP108042021.pdf (349KB)24/July/2021
OP83042021.pdf (401KB)24/July/2021
OP84042021.pdf (379KB)24/July/2021
OP85042021.pdf (400KB)24/July/2021
OP86042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP87042021.pdf (372KB)24/July/2021
OP88042021.pdf (388KB)24/July/2021
OP89042021.pdf (375KB)24/July/2021
OP90042021.pdf (398KB)24/July/2021
OP91042021.pdf (386KB)24/July/2021
OP92042021.pdf (362KB)24/July/2021
OP93042021.pdf (364KB)24/July/2021
OP94042021.pdf (367KB)24/July/2021
OP95042021.pdf (419KB)24/July/2021
OP96042021.pdf (395KB)24/July/2021
OP97042021.pdf (368KB)24/July/2021
OP98042021.pdf (372KB)24/July/2021
OP99042021.pdf (400KB)24/July/2021
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O106052021.pdf (362KB)24/July/2021
O107052021.pdf (352KB)24/July/2021
O108052021.pdf (354KB)24/July/2021
O109052021.pdf (360KB)24/July/2021
O110052021.pdf (365KB)24/July/2021
O111052021.pdf (352KB)24/July/2021
O112052021.pdf (361KB)24/July/2021
O113052021.pdf (362KB)24/July/2021
O114052021.pdf (363KB)24/July/2021
O115052021.pdf (343KB)24/July/2021
O116052021.pdf (356KB)24/July/2021
OP109052021.pdf (381KB)24/July/2021
OP110052021.pdf (377KB)24/July/2021
OP111052021.pdf (379KB)24/July/2021
OP112052021.pdf (356KB)24/July/2021
OP113052021.pdf (357KB)24/July/2021
OP114052021.pdf (383KB)24/July/2021
OP115052021.pdf (354KB)24/July/2021
OP116052021.pdf (393KB)24/July/2021
OP117052021.pdf (360KB)24/July/2021
OP118052021.pdf (376KB)24/July/2021
OP119052021.pdf (378KB)24/July/2021
OP122052021.pdf (382KB)24/July/2021
OP123052021.pdf (350KB)24/July/2021
OP124052021.pdf (388KB)24/July/2021
OP125052021.pdf (663KB)24/July/2021
OP126052021.pdf (353KB)24/July/2021
OP127052021.pdf (375KB)24/July/2021
OP128052021.pdf (384KB)24/July/2021
OP129052021.pdf (349KB)24/July/2021
OP130052021.pdf (385KB)24/July/2021
OP131052021.pdf (382KB)24/July/2021
OP132052021.pdf (350KB)24/July/2021
OP133052021.pdf (374KB)24/July/2021
OP134052021.pdf (357KB)24/July/2021
OP135052021.pdf (349KB)24/July/2021
Jún
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O123062021.pdf (356KB)24/July/2021
O124062021.pdf (359KB)24/July/2021
O125062021.pdf (367KB)24/July/2021
O126062021.pdf (366KB)24/July/2021
O127062021.pdf (368KB)24/July/2021
O128062021.pdf (370KB)24/July/2021
O129062021.pdf (361KB)24/July/2021
O130062021.pdf (371KB)24/July/2021
O131062021.pdf (384KB)24/July/2021
O132062021.pdf (352KB)24/July/2021
O133062021.pdf (369KB)24/July/2021
O134062021.pdf (368KB)24/July/2021
O140062021.pdf (383KB)24/July/2021
O141062021.pdf (348KB)24/July/2021
O142062021.pdf (374KB)24/July/2021
O143062021.pdf (369KB)24/July/2021
O144062021.pdf (366KB)24/July/2021
O145062021.pdf (369KB)24/July/2021
O146062021.pdf (377KB)24/July/2021
O147062021.pdf (366KB)24/July/2021
O148062021.pdf (360KB)24/July/2021
OP122052021.pdf (359KB)24/July/2021
OP135062021.pdf (390KB)24/July/2021
OP136062021.pdf (388KB)24/July/2021
OP137062021.pdf (694KB)24/July/2021
OP138062021.pdf (395KB)24/July/2021
OP139062021.pdf (372KB)24/July/2021
OP140062021.pdf (364KB)24/July/2021
OP141062021.pdf (374KB)24/July/2021
OP142062021.pdf (349KB)24/July/2021
OP143062021.pdf (358KB)24/July/2021
OP144062021.pdf (380KB)24/July/2021
OP145062021.pdf (376KB)24/July/2021
OP146062021.pdf (347KB)24/July/2021
OP147062021.pdf (384KB)24/July/2021
OP148062021.pdf (392KB)24/July/2021
OP149062021.pdf (346KB)24/July/2021
OP150062021.pdf (535KB)24/July/2021
OP151062021.pdf (390KB)24/July/2021
OP152062021.pdf (589KB)24/July/2021
OP153062021.pdf (486KB)24/July/2021
OP154062021.pdf (344KB)24/July/2021
OP155062021.pdf (386KB)24/July/2021
OP156062021.pdf (349KB)24/July/2021
OP157062021.pdf (387KB)24/July/2021
OP158062021.pdf (351KB)24/July/2021
OP159062021.pdf (353KB)24/July/2021
OP160062021.pdf (509KB)24/July/2021
OP161062021.pdf (348KB)24/July/2021
OP162062021.pdf (348KB)24/July/2021
OP163062021.pdf (354KB)24/July/2021
OP164062021.pdf (364KB)24/July/2021
OP165062021.pdf (347KB)24/July/2021
OP166062021.pdf (373KB)24/July/2021
OP167062021.pdf (361KB)24/July/2021
OP168062021.pdf (525KB)24/July/2021
OP169062021.pdf (379KB)24/July/2021
Júl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O149072021.pdf (359KB)24/July/2021
O150072021.pdf (360KB)24/July/2021
O151072021.pdf (356KB)24/July/2021
O152072021.pdf (363KB)24/July/2021
O153072021.pdf (366KB)24/July/2021
O154072021.pdf (365KB)24/July/2021
O155072021.pdf (359KB)24/July/2021
O156072021.pdf (359KB)24/July/2021
O157072021.pdf (364KB)24/July/2021
O158072021.pdf (369KB)24/July/2021
O159072021.pdf (325KB)26/July/2021
O160072021.pdf (378KB)26/July/2021
O161072021.pdf (328KB)26/July/2021
O162072021.pdf (335KB)26/July/2021
O163072021.pdf (333KB)26/July/2021
O164072021.pdf (373KB)26/July/2021
O165072021.pdf (361KB)26/July/2021
O166072021.pdf (372KB)26/July/2021
O167072021.pdf (355KB)26/July/2021
O168072021.pdf (333KB)26/July/2021
O169072021.pdf (376KB)01/August/2021
O170072021.pdf (335KB)01/August/2021
OP170072021.pdf (506KB)24/July/2021
OP171072021.pdf (349KB)24/July/2021
OP172072021.pdf (508KB)24/July/2021
OP173072021.pdf (351KB)24/July/2021
OP174072021.pdf (380KB)24/July/2021
OP175072021.pdf (354KB)24/July/2021
OP188072021.pdf (504KB)01/August/2021
OP189072021.pdf (352KB)01/August/2021
August
Dátum Číslo Cena Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2021-08-18 188/2021 85,-€STS EURO Koberec Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-18 189/2021 1052,-€Silvester Václav - Homogenne PVC Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-18 190/2021 46,-€CHEMOLAK a.s. Stierka,Valec maliar ,farmal Ideal,Penetraèný náter Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-18 191/2021 41,-€MERKURY SHOP s.r.o. èerpadlo Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-23 192/2021 3,-€Ing. Zoltán Sztruh Kopírovanie k?ú?a,Rozlišova? Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-23 193/2021 7,-€Seminária, s.r.o., Školenie Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-23 194/2021 7,-€COOP Jednota Nové Z Toaletný papier Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-24 195/2021 7,-€COOP Jednota Nové Z Toaletný papier Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-25 196/2021 8,-€Ing. Zoltán Sztruh Kopírovanie k¾úèa,Rozlišovaè Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-25 197/2021 50,-€SLOVNAFT, a.s. Palivo Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-27 198/2021 9,-€dm drogerie markt, s Sprchovací gél,Tekuté mydlo Mgr. Lydie Kunyová
2021-08-27 199/2021 3,-€BURDA PAPIER s.r.o. Alutácka,Pohár Mgr. Lydie Kunyová
02-Aug-21 OP198/2021 100.2,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
04-Aug-21 OP199/2021 121.48,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
04-Aug-21 OP200/2021 114.89,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
04-Aug-21 OP201/2021 136.2,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
05-Aug-21 OP202/2021 36,-€AQUASERVIS Slovakia s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
06-Aug-21 OP203/2021 43.56,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-21 OP204/2021 503.14,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
10-Aug-21 OP205/2021 1462.93,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-21 OP206/2021 153.21,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-21 OP207/2021 113.7,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-21 OP208/2021 263.9,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
11-Aug-21 OP209/2021 148.32,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
13-Aug-21 OP210/2021 50.56,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
17-Aug-21 OP211/2021 44.23,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
18-Aug-21 OP212/2021 194.66,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
18-Aug-21 OP213/2021 96.48,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
18-Aug-21 OP214/2021 69.38,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
20-Aug-21 OP215/2021 54.12,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-21 OP216/2021 1335.33,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-21 OP217/2021 1154.69,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
24-Aug-21 OP218/2021 491.69,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
21-Aug-21 OP219/2021 184,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
25-Aug-21 OP220/2021 180.55,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
25-Aug-21 OP221/2021 207.8,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
25-Aug-21 OP222/2021 257.7,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
26-Aug-21 OP223/2021 27,-€AQUASERVIS Slovakia s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
27-Aug-21 OP224/2021 61.51,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
September
Dátum Číslo Cena Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2021-09-02 200/2021 36,-€Orange Slovensko a.s Telefonny poplatok Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 201/2021 50,-€Ján Bélai-BELO, Ra TPO Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 202/2021 2,-€Hendrich Ferdinand, Cestovne,Vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 203/2021 20,-€PolyStar s.r.o., Slo Zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 204/2021 79,-€MultiGo s.r.o., Kam Zverejňovanie dokumentov Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 205/2021 25,-€BEMIA plus s.r.o., M Zber kuchynskeho odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 206/2021 24,-€ITAK s.r.o., Baštov Úlohy zodpovednej osoby Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 207/2021 1.26,-€Obec Leľa, č. 154, Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 208/2021 2000,-€ZSE Energia a.s., Č Elektrická energia Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 209/2021 139.07,-€Slovak Telecom a.s., Internet,Pevná sieť Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 210/2021 10.47,-€František Muller, K Čistič PU pien,Mont. Pena pištol Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 211/2021 5.99,-€CHEMOLAK a.s., Komen Lepidlo Metylan special Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-02 212/2021 236.3,-€ROIN, s.r.o. Pestova Tork gélový dezinfekčný prostriedok Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-16 222/2021 48,-€Predajňa Milo Kamen Rúra Kanál 200/2 m Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-16 223/2021 39.4,-€STAVMAX František M Cement 25 kg,Lepenka Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-24 224/2021 85,-€COLDEX Servis chladi Čistenie a dezinfecia klim. Zariadenia Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-24 225/2021 200,-€Viessmann, s.r.o., I Servis kotla Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-27 226/2021 94.14,-€UNIFER s.r.o.,Komens Železiarsky materiál Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-27 227/2021 15.38,-€František Muller, K Cement 25 kg Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-29 228/2021 14.2,-€UNIFER s.r.o.,Komens Tex ZHX DIN7504P,Uholník 3-20 ZAK 001,UV ZH POZI zž Mgr. Lydie Kunyová
2021-09-29 229/2021 279.6,-€SPIG s.r.o., Tulská Oprava zvislej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
01-Sep-21 OP225/2021 187.86,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
02-Sep-21 OP226/2021 77.19,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
02-Sep-21 OP227/2021 111.86,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
03-Sep-21 OP228/2021 97.68,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
03-Sep-21 OP229/2021 72.2,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP230/2021 243.69,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP231/2021 201.15,-€ag foods sk s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP232/2021 229.13,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP233/2021 62.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP234/2021 376.32,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
07-Sep-21 OP235/2021 1012.9,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
08-Sep-21 OP236/2021 129.48,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
08-Sep-21 OP237/2021 84.37,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
10-Sep-21 OP238/2021 49.5,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
11-Sep-21 OP239/2021 240.88,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-21 OP240/2021 124.19,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
14-Sep-21 OP241/2021 92.17,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
16-Sep-21 OP242/2021 89.58,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
17-Sep-21 OP243/2021 47.2,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-21 OP244/2021 412.62,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-21 OP245/2021 1117.91,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-21 OP246/2021 1451.08,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
22-Sep-21 OP247/2021 119,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
22-Sep-21 OP248/2021 168.31,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
22-Sep-21 OP249/2021 158.43,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
21-Sep-21 OP250/2021 161.65,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
24-Sep-21 OP251/2021 53.46,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
29-Sep-21 OP252/2021 89.04,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
29-Sep-21 OP253/2021 60.65,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
29-Sep-21 OP254/2021 162.93,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
Oktober
Dátum Číslo Cena Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
2021-10-01 230/2021 36,-€Orange Slovensko a.s Telefónny poplatok Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 231/2021 50,-€Ján Bélai-BELO, Ra TPO Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 232/2021 2,-€Hendrich Ferdinand, Vývoz odpadovej vody,Vývoz odpadovej vody Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 233/2021 20,-€PolyStar s.r.o., Slo Zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 234/2021 79,-€MultiGo s.r.o., Kame Zverejnenie dokumentov Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 235/2021 25,-€BEMIA plus s.r.o., M Zber kuchynského odpadu Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 236/2021 24,-€ITAK s.r.o., Baštov Úlohy zodpovednej osoby Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 237/2021 1.26,-€Obec Leľa, č.: 154 Vodné Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 238/2021 2000,-€ZSE Energia a.s., Č Elektrická energia Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 239/2021 139.07,-€Slovak Telecom a.s., Internet,Pevná sieť Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 240/2021 21,-€LPSafery group s.r.o Pracovné oblečenie Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 241/2021 1276,-€ATTILA GYETVEN-CERRI Štiepky Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-01 242/2021 525,-€MEDIRESC s.r.o., Jes PZS Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-06 243/2021 786,-€Važan Marian Voda-p Oprava kanalizácie Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-07 244/2021 72.9,-€AVERVEL s.r.o.,Rači Nákup skartovačov Esparanza Blade Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-08 245/2021 69,-€Štefan Menyhárt, P Maliarske práce Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-08 246/2021 0.6,-€UNIFER s.r.o.,Komens Hmož. GKK,UV ZH POZI zž Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-08 247/2021 28.36,-€Chemolak a.s., Komen Duvilax 5 kg,Sprej Prisma,Štetec Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-10 248/2021 288,-€B2B Partner s.r.o., Polyesterová rohož Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-14 249/2021 591,-€SPIG s.r.o., Tulská Oprava zvyslej plošiny Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-14 250/2021 14,-€Ladislav Švajcer, A Vyvažovanie kolesa Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-15 251/2021 58,-€SLOVNAFT a.s.,Vlčie Palivo,Palivo Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-19 252/2021 20,-€Aquaservis Slovakia Sanitácia Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-20 253/2021 50,-€Agentúra PRO s.r.o. Školenie: mzdy/odvody, dane Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-20 254/2021 356.4,-€LIFT SERVIS s.r.o., Odborná skúška výťahu Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-20 255/2021 58,-€RZV CONSULTING s.r.o Supervízia Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-20 256/2021 2388.11,-€Viessmann s.,r.o., I Oprava kotla Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-22 257/2021 18.9,-€Unifer s.r.o., Komen Sadrokarton,Kliešte Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-22 258/2021 120.13,-€SPEED LINE s.r.o., Inšpekcia auta/výmena oleja Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-22 259/2021 155.8,-€CONSI B.L. s.r.o., K Kancelársky papier Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-25 260/2021 13,-€CONSI B.L. s.r.o., K Farebné pastilky Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-25 261/2021 25,-€STAVMAX František M Penetrák,Maliarska súprava Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-25 262/2021 49,-€Asociácia správcov Školenie: Mod. spr. Registra.II. Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-25 263/2021 195,-€Viessmann s.r.o., Iv Oprava kotla Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-28 264/2021 160,-€Važan Marian, Voda- Oprava vodovodu Mgr. Lydie Kunyová
2021-10-28 265/2021 1128,-€Vojtech Toth, Salka Oprava kotla Mgr. Lydie Kunyová
01-Oct-21 OP255/2021 147.77,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
01-Oct-21 OP256/2021 53.46,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
05-Oct-21 OP257/2021 985.06,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
05-Oct-21 OP258/2021 411.09,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
06-Oct-21 OP259/2021 53.25,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
06-Oct-21 OP260/2021 122.86,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
06-Oct-21 OP261/2021 199.51,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
08-Oct-21 OP262/2021 53.46,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
21-Oct-21 OP275/2021 148.4,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
22-Oct-21 OP276/2021 47.39,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
26-Oct-21 OP277/2021 85.42,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
26-Oct-21 OP278/2021 203.16,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
27-Oct-21 OP279/2021 206.98,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
27-Oct-21 OP280/2021 103.08,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
27-Oct-21 OP281/2021 108.86,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
29-Oct-21 OP282/2021 53.46,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
November
Dátum Číslo Cena Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
01-Nov-21 OP283/2021 137.19,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
03-Nov-21 OP284/2021 172.37,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
03-Nov-21 OP285/2021 237.02,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
03-Nov-21 OP286/2021 101.53,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
05-Nov-21 OP287/2021 54.52,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-21 OP288/2021 3350.52,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-21 OP289/2021 602.66,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-21 OP290/2021 968.88,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-21 OP291/2021 265.21,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
09-Nov-21 OP292/2021 361.83,-€Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
10-Nov-21 OP293/2021 81.13,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
10-Nov-21 OP294/2021 79.3,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
10-Nov-21 OP295/2021 81.9,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
11-Nov-21 OP296/2021 246.39,-€LZ TRADEMARK,s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
12-Nov-21 OP297/2021 78.28,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
16-Nov-21 OP298/2021 239.55,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
16-Nov-21 OP299/2021 93.84,-€TAURIS,a.s. Mgr. Lydie Kunyová
18-Nov-21 OP300/2021 207.68,-€FRUTIX s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
18-Nov-21 OP301/2021 156.36,-€ag foods sk s.r.o. Mgr. Lydie Kunyová
19-Nov-21 OP302/2021 86.2,-€Paldi Tibor - BETTI Mgr. Lydie Kunyová
December
Dátum Číslo Cena Dodávateľ Popis plnenia Zodpovedná osoba
Rok 2020
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O17012020.pdf (322KB)24/July/2021
O18012020.pdf (347KB)24/July/2021
OP28012020.pdf (361KB)24/July/2021
o10012020.pdf (337KB)24/July/2021
o1012020.pdf (327KB)24/July/2021
o11012020.pdf (329KB)24/July/2021
o12012020.pdf (323KB)24/July/2021
o13012020.pdf (348KB)24/July/2021
o14012020.pdf (323KB)24/July/2021
o15012020.pdf (325KB)24/July/2021
o16012020.pdf (326KB)24/July/2021
o2012020.pdf (330KB)24/July/2021
o3012020.pdf (329KB)24/July/2021
o4012020.pdf (343KB)24/July/2021
o5012020.pdf (326KB)24/July/2021
o6012020.pdf (328KB)24/July/2021
o7012020.pdf (325KB)24/July/2021
o8012020.pdf (326KB)24/July/2021
o9012020.pdf (325KB)24/July/2021
op10012020.pdf (354KB)24/July/2021
op1012020.pdf (399KB)24/July/2021
op11012020.pdf (408KB)24/July/2021
op12012020.pdf (415KB)24/July/2021
op13012020.pdf (380KB)24/July/2021
op14012020.pdf (350KB)24/July/2021
op15012020.pdf (402KB)24/July/2021
op16012020.pdf (361KB)24/July/2021
op17012020.pdf (387KB)24/July/2021
op18012020.pdf (397KB)24/July/2021
op19012020.pdf (384KB)24/July/2021
op20012020.pdf (384KB)24/July/2021
op2012020.pdf (394KB)24/July/2021
op21012020.pdf (360KB)24/July/2021
op22012020.pdf (362KB)24/July/2021
op23012020.pdf (355KB)24/July/2021
op24012020.pdf (376KB)24/July/2021
op25012020.pdf (389KB)24/July/2021
op26012020.pdf (404KB)24/July/2021
op27012020.pdf (395KB)24/July/2021
op3012020.pdf (388KB)24/July/2021
op4012020.pdf (377KB)24/July/2021
op5012020.pdf (353KB)24/July/2021
op6012020.pdf (395KB)24/July/2021
op7012020.pdf (387KB)24/July/2021
op8012020.pdf (352KB)24/July/2021
op9012020.pdf (370KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O19102011_00058.pdf (462KB)24/July/2021
O20042011_00022.pdf (595KB)24/July/2021
O21052012_028_12.pdf (1695KB)24/July/2021
O21052012_029_12.pdf (1621KB)24/July/2021
O21052012_030_12.pdf (1726KB)24/July/2021
O21052012_12012.pdf (313KB)24/July/2021
O21052012_22012.pdf (402KB)24/July/2021
O30032011_00019.pdf (429KB)24/July/2021
O41022020.pdf (320KB)24/July/2021
O45022020.pdf (342KB)24/July/2021
O46022020.pdf (363KB)24/July/2021
OP58022020.pdf (359KB)24/July/2021
OP59022020.pdf (401KB)24/July/2021
OP60022020.pdf (352KB)24/July/2021
OP61022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP62022020.pdf (404KB)24/July/2021
OP63022020.pdf (402KB)24/July/2021
OP64022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP65022020.pdf (378KB)24/July/2021
OP66022020.pdf (349KB)24/July/2021
OP67022020.pdf (351KB)24/July/2021
o19022020.pdf (324KB)24/July/2021
o20022020.pdf (323KB)24/July/2021
o21022020.pdf (326KB)24/July/2021
o22022020.pdf (331KB)24/July/2021
o23022020.pdf (324KB)24/July/2021
o24022020.pdf (329KB)24/July/2021
o25022020.pdf (323KB)24/July/2021
o26022020.pdf (328KB)24/July/2021
o27022020.pdf (330KB)24/July/2021
o28022020.pdf (333KB)24/July/2021
o29022020.pdf (331KB)24/July/2021
o30022020.pdf (375KB)24/July/2021
o31022020.pdf (348KB)24/July/2021
o32022020.pdf (355KB)24/July/2021
o33022020.pdf (328KB)24/July/2021
o34022020.pdf (327KB)24/July/2021
o35022020.pdf (325KB)24/July/2021
o36022020.pdf (327KB)24/July/2021
o37022020.pdf (330KB)24/July/2021
o38022020.pdf (333KB)24/July/2021
o39022020.pdf (329KB)24/July/2021
o40022020.pdf (357KB)24/July/2021
op29022020.pdf (365KB)24/July/2021
op30022020.pdf (364KB)24/July/2021
op31022020.pdf (372KB)24/July/2021
op32022020.pdf (394KB)24/July/2021
op33022020.pdf (364KB)24/July/2021
op34022020.pdf (364KB)24/July/2021
op35022020.pdf (379KB)24/July/2021
op36022020.pdf (364KB)24/July/2021
op37022020.pdf (399KB)24/July/2021
op38022020.pdf (373KB)24/July/2021
op39022020.pdf (400KB)24/July/2021
op40022020.pdf (411KB)24/July/2021
op41022020.pdf (413KB)24/July/2021
op42022020.pdf (402KB)24/July/2021
op43022020.pdf (407KB)24/July/2021
op44022020.pdf (403KB)24/July/2021
op45022020.pdf (355KB)24/July/2021
op46022020.pdf (398KB)24/July/2021
op47022020.pdf (363KB)24/July/2021
op48022020.pdf (364KB)24/July/2021
op49022020.pdf (353KB)24/July/2021
op50022020.pdf (378KB)24/July/2021
op51022020.pdf (392KB)24/July/2021
op52022020.pdf (373KB)24/July/2021
op53022020.pdf (366KB)24/July/2021
op54022020.pdf (3900KB)24/July/2021
op55022020.pdf (3270KB)24/July/2021
op56022020.pdf (322KB)24/July/2021
op57022020.pdf (347KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
O79032020.pdf (360KB)24/July/2021
OP108032020.pdf (374KB)24/July/2021
o47032020.pdf (340KB)24/July/2021
o48032020.pdf (331KB)24/July/2021
o49032020.pdf (341KB)24/July/2021
o50032020.pdf (342KB)24/July/2021
o51032020.pdf (340KB)24/July/2021
o52032020.pdf (342KB)24/July/2021
o53032020.pdf (341KB)24/July/2021
o54032020.pdf (344KB)24/July/2021
o55032020.pdf (334KB)24/July/2021
o56032020.pdf (346KB)24/July/2021
o57032020.pdf (341KB)24/July/2021
o58032020.pdf (353KB)24/July/2021
o59032020.pdf (339KB)24/July/2021
o60032020.pdf (358KB)24/July/2021
o61032020.pdf (354KB)24/July/2021
o62032020.pdf (363KB)24/July/2021
o63032020.pdf (392KB)24/July/2021
o64032020.pdf (372KB)24/July/2021
o65032020.pdf (359KB)24/July/2021
o66032020.pdf (359KB)24/July/2021
o67032020.pdf (331KB)24/July/2021
o68032020.pdf (352KB)24/July/2021
o69032020.pdf (262KB)24/July/2021
o70032020.pdf (336KB)24/July/2021
o71032020.pdf (351KB)24/July/2021
o72032020.pdf (371KB)24/July/2021
o73032020.pdf (370KB)24/July/2021
o74032020.pdf (356KB)24/July/2021
o75032020.pdf (356KB)24/July/2021
o76032020.pdf (362KB)24/July/2021
o77032020.pdf (335KB)24/July/2021
o78032020.pdf (331KB)24/July/2021
op100032020.pdf (388KB)24/July/2021
op101032020.pdf (358KB)24/July/2021
op102032020.pdf (399KB)24/July/2021
op103032020.pdf (359KB)24/July/2021
op104032020.pdf (348KB)24/July/2021
op105032020.pdf (357KB)24/July/2021
op106032020.pdf (352KB)24/July/2021
op107032020.pdf (368KB)24/July/2021
op68032020.pdf (402KB)24/July/2021
op69032020.pdf (364KB)24/July/2021
op70032020.pdf (350KB)24/July/2021
op71032020.pdf (399KB)24/July/2021
op72032020.pdf (359KB)24/July/2021
op73032020.pdf (358KB)24/July/2021
op74032020.pdf (360KB)24/July/2021
op75032020.pdf (361KB)24/July/2021
op76032020.pdf (351KB)24/July/2021
op77032020.pdf (349KB)24/July/2021
op78032020.pdf (366KB)24/July/2021
op79032020.pdf (382KB)24/July/2021
op80032020.pdf (353KB)24/July/2021
op81032020.pdf (395KB)24/July/2021
op82032020.pdf (397KB)24/July/2021
op83032020.pdf (401KB)24/July/2021
op84032020.pdf (357KB)24/July/2021
op85032020.pdf (357KB)24/July/2021
op86032020.pdf (362KB)24/July/2021
op87032020.pdf (360KB)24/July/2021
op88032020.pdf (379KB)24/July/2021
op89032020.pdf (369KB)24/July/2021
op90032020.pdf (351KB)24/July/2021
op91032020.pdf (391KB)24/July/2021
op92032020.pdf (346KB)24/July/2021
op93032020.pdf (362KB)24/July/2021
op94032020.pdf (349KB)24/July/2021
op95032020.pdf (374KB)24/July/2021
op96032020.pdf (386KB)24/July/2021
op97032020.pdf (392KB)24/July/2021
op98032020.pdf (404KB)24/July/2021
op99032020.pdf (404KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
OP101042020.pdf (340KB)24/July/2021
OP109042020.pdf (389KB)24/July/2021
OP110042020.pdf (397KB)24/July/2021
OP111042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP112042020.pdf (386KB)24/July/2021
OP113042020.pdf (362KB)24/July/2021
OP114042020.pdf (383KB)24/July/2021
OP115042020.pdf (359KB)24/July/2021
OP116042020.pdf (385KB)24/July/2021
OP117042020.pdf (400KB)24/July/2021
OP118042020.pdf (387KB)24/July/2021
OP119042020.pdf (365KB)24/July/2021
OP120042020.pdf (385KB)24/July/2021
OP121042020.pdf (410KB)24/July/2021
OP122042020.pdf (399KB)24/July/2021
OP123042020.pdf (378KB)24/July/2021
OP124042020.pdf (391KB)24/July/2021
OP125042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP126042020.pdf (369KB)24/July/2021
OP127042020.pdf (363KB)24/July/2021
OP128042020.pdf (398KB)24/July/2021
OP129042020.pdf (351KB)24/July/2021
OP130042020.pdf (354KB)24/July/2021
OP131042020.pdf (369KB)24/July/2021
OP132042020.pdf (364KB)24/July/2021
OP133042020.pdf (377KB)24/July/2021
OP134042020.pdf (387KB)24/July/2021
OP135042020.pdf (388KB)24/July/2021
OP136042020.pdf (382KB)24/July/2021
OP137042020.pdf (361KB)24/July/2021
OP138042020.pdf (363KB)24/July/2021
OP139042020.pdf (355KB)24/July/2021
OP140042020.pdf (361KB)24/July/2021
OP141042020.pdf (395KB)24/July/2021
OP142042020.pdf (383KB)24/July/2021
OP143042020.pdf (369KB)24/July/2021
o100042020.pdf (353KB)24/July/2021
o101042020.pdf (365KB)24/July/2021
o102042020.pdf (360KB)24/July/2021
o103042020.pdf (354KB)24/July/2021
o104042020.pdf (352KB)24/July/2021
o105042020.pdf (349KB)24/July/2021
o106042020.pdf (356KB)24/July/2021
o107042020.pdf (361KB)24/July/2021
o108042020.pdf (358KB)24/July/2021
o109042020.pdf (350KB)24/July/2021
o110042020.pdf (356KB)24/July/2021
o111042020.pdf (348KB)24/July/2021
o112042020.pdf (374KB)24/July/2021
o113042020.pdf (360KB)24/July/2021
o114042020.pdf (352KB)24/July/2021
o115042020.pdf (340KB)24/July/2021
o116042020.pdf (389KB)24/July/2021
o117042020.pdf (397KB)24/July/2021
o118042020.pdf (351KB)24/July/2021
o119042020.pdf (386KB)24/July/2021
o120042020.pdf (362KB)24/July/2021
o121042020.pdf (383KB)24/July/2021
o122042020.pdf (359KB)24/July/2021
o123042020.pdf (385KB)24/July/2021
o124042020.pdf (400KB)24/July/2021
o125042020.pdf (387KB)24/July/2021
o126042020.pdf (365KB)24/July/2021
o127042020.pdf (385KB)24/July/2021
o128042020.pdf (410KB)24/July/2021
o129042020.pdf (399KB)24/July/2021
o130042020.pdf (378KB)24/July/2021
o131042020.pdf (391KB)24/July/2021
o132042020.pdf (351KB)24/July/2021
o133042020.pdf (369KB)24/July/2021
o134042020.pdf (363KB)24/July/2021
o135042020.pdf (398KB)24/July/2021
o136042020.pdf (351KB)24/July/2021
o137042020.pdf (354KB)24/July/2021
o138042020.pdf (369KB)24/July/2021
o139042020.pdf (364KB)24/July/2021
o140042020.pdf (377KB)24/July/2021