„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Zoznam faktúr

  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
  • Rok 2014
Rok 2021
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF10012021.pdf (392KB)24/July/2021
PF1012021.pdf (430KB)24/July/2021
PF11012021.pdf (324KB)24/July/2021
PF12012021.pdf (447KB)24/July/2021
PF13012021.pdf (287KB)24/July/2021
PF14012021.pdf (787KB)24/July/2021
PF2012021.pdf (480KB)24/July/2021
PF22012021.pdf (397KB)24/July/2021
PF23012021.pdf (399KB)24/July/2021
PF24012021.pdf (429KB)24/July/2021
PF25012021.pdf (516KB)24/July/2021
PF26012021.pdf (391KB)24/July/2021
PF27012021.pdf (423KB)24/July/2021
PF28012021.pdf (798KB)24/July/2021
PF29012021.pdf (461KB)24/July/2021
PF30012021.pdf (790KB)24/July/2021
PF3012021.pdf (436KB)24/July/2021
PF31012021.pdf (848KB)24/July/2021
PF32012021.pdf (450KB)24/July/2021
PF33012021.pdf (424KB)24/July/2021
PF34012021.pdf (404KB)24/July/2021
PF35012021.pdf (491KB)24/July/2021
PF36012021.pdf (497KB)24/July/2021
PF4012021.pdf (403KB)24/July/2021
PF5012021.pdf (403KB)24/July/2021
PF6012021.pdf (364KB)24/July/2021
PF7012021.pdf (444KB)24/July/2021
PF8012021.pdf (374KB)24/July/2021
PF9012021.pdf (307KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF37022021.pdf (421KB)24/July/2021
PF38022021.pdf (368KB)24/July/2021
PF39022021.pdf (346KB)24/July/2021
PF40022021.pdf (359KB)24/July/2021
PF41022021.pdf (482KB)24/July/2021
PF42022021.pdf (375KB)24/July/2021
PF43022021.pdf (489KB)24/July/2021
PF44022021.pdf (524KB)24/July/2021
PF45022021.pdf (462KB)24/July/2021
PF46022021.pdf (332KB)24/July/2021
PF47022021.pdf (411KB)24/July/2021
PF48022021.pdf (401KB)24/July/2021
PF49022021.pdf (287KB)24/July/2021
PF50022021.pdf (798KB)24/July/2021
PF51022021.pdf (747KB)24/July/2021
PF52022021.pdf (411KB)24/July/2021
PF53022021.pdf (433KB)24/July/2021
PF54022021.pdf (478KB)24/July/2021
PF55022021.pdf (371KB)24/July/2021
PF56022021.pdf (407KB)24/July/2021
PF57022021.pdf (401KB)24/July/2021
PF58022021.pdf (497KB)24/July/2021
PF59022021.pdf (421KB)24/July/2021
PF60022021.pdf (766KB)24/July/2021
PF61022021.pdf (835KB)24/July/2021
PF62022021.pdf (396KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF100032021.pdf (953KB)24/July/2021
PF101032021.pdf (732KB)24/July/2021
PF102032021.pdf (604KB)24/July/2021
PF103032021.pdf (419KB)24/July/2021
PF104032021.pdf (110KB)24/July/2021
PF105032021.pdf (396KB)24/July/2021
PF106032021.pdf (517KB)24/July/2021
PF107032021.pdf (375KB)24/July/2021
PF108042021.pdf (409KB)24/July/2021
PF109042021.pdf (495KB)24/July/2021
PF110042021.pdf (359KB)24/July/2021
PF111042021.pdf (391KB)24/July/2021
PF112042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF113042021.pdf (358KB)24/July/2021
PF114042021.pdf (418KB)24/July/2021
PF115042021.pdf (310KB)24/July/2021
PF116042021.pdf (749KB)24/July/2021
PF117042021.pdf (750KB)24/July/2021
PF118042021.pdf (389KB)24/July/2021
PF119042021.pdf (334KB)24/July/2021
PF120042021.pdf (503KB)24/July/2021
PF121042021.pdf (371KB)24/July/2021
PF122042021.pdf (444KB)24/July/2021
PF123042021.pdf (456KB)24/July/2021
PF124042021.pdf (365KB)24/July/2021
PF125042021.pdf (393KB)24/July/2021
PF67032021.pdf (385KB)24/July/2021
PF68032021.pdf (428KB)24/July/2021
PF69032021.pdf (513KB)24/July/2021
PF70032021.pdf (422KB)24/July/2021
PF71032021.pdf (471KB)24/July/2021
PF72032021.pdf (462KB)24/July/2021
PF73032021.pdf (389KB)24/July/2021
PF74032021.pdf (362KB)24/July/2021
PF75032021.pdf (286KB)24/July/2021
PF76032021.pdf (288KB)24/July/2021
PF77032021.pdf (464KB)24/July/2021
PF78032021.pdf (410KB)24/July/2021
PF79032021.pdf (360KB)24/July/2021
PF80032021.pdf (360KB)24/July/2021
PF81032021.pdf (449KB)24/July/2021
PF82032021.pdf (395KB)24/July/2021
PF83032021.pdf (463KB)24/July/2021
PF84032021.pdf (505KB)24/July/2021
PF85032021.pdf (847KB)24/July/2021
PF86032021.pdf (750KB)24/July/2021
PF87032021.pdf (822KB)24/July/2021
PF88032021.pdf (374KB)24/July/2021
PF89032021.pdf (447KB)24/July/2021
PF90032021.pdf (383KB)24/July/2021
PF91032021.pdf (411KB)24/July/2021
PF92032021.pdf (482KB)24/July/2021
PF93032021.pdf (501KB)24/July/2021
PF94032021.pdf (403KB)24/July/2021
PF95032021.pdf (458KB)24/July/2021
PF96032021.pdf (412KB)24/July/2021
PF97032021.pdf (493KB)24/July/2021
PF98032021.pdf (667KB)24/July/2021
PF99032021.pdf (560KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF126042021.pdf (488KB)24/July/2021
PF127042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF128042021.pdf (395KB)24/July/2021
PF129042021.pdf (494KB)24/July/2021
PF130042021.pdf (604KB)24/July/2021
PF131042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF132042021.pdf (404KB)24/July/2021
PF133042021.pdf (453KB)24/July/2021
PF134042021.pdf (777KB)24/July/2021
PF135042021.pdf (869KB)24/July/2021
PF136042021.pdf (797KB)24/July/2021
PF137042021.pdf (461KB)24/July/2021
PF138042021.pdf (375KB)24/July/2021
PF139042021.pdf (402KB)24/July/2021
PF140042021.pdf (526KB)24/July/2021
PF141042021.pdf (445KB)24/July/2021
PF142042021.pdf (417KB)24/July/2021
PF143042021.pdf (329KB)24/July/2021
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF144052021.pdf (436KB)24/July/2021
PF145052021.pdf (736KB)24/July/2021
PF146052021.pdf (638KB)24/July/2021
PF147052021.pdf (265KB)24/July/2021
PF148052021.pdf (307KB)24/July/2021
PF149052021.pdf (271KB)24/July/2021
PF150052021.pdf (406KB)24/July/2021
PF151052021.pdf (338KB)24/July/2021
PF152052021.pdf (338KB)24/July/2021
PF153052021.pdf (419KB)24/July/2021
PF154052021.pdf (302KB)24/July/2021
PF155052021.pdf (284KB)24/July/2021
PF156052021.pdf (440KB)24/July/2021
PF157052021.pdf (333KB)24/July/2021
PF158052021.pdf (315KB)24/July/2021
PF159052021.pdf (381KB)24/July/2021
PF160052021.pdf (421KB)24/July/2021
PF161052021.pdf (794KB)24/July/2021
PF162052021.pdf (758KB)24/July/2021
PF163052021.pdf (902KB)24/July/2021
PF164052021.pdf (405KB)24/July/2021
PF165052021.pdf (430KB)24/July/2021
PF166052021.pdf (380KB)24/July/2021
PF167052021.pdf (239KB)24/July/2021
PF168052021.pdf (417KB)24/July/2021
PF169052021.pdf (348KB)24/July/2021
PF170052021.pdf (444KB)24/July/2021
PF171052021.pdf (271KB)24/July/2021
PF172052021.pdf (262KB)24/July/2021
PF173052021.pdf (416KB)24/July/2021
PF174052021.pdf (1005KB)24/July/2021
PF175052021.pdf (362KB)24/July/2021
PF176052021.pdf (480KB)24/July/2021
Jún
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF175052021.pdf (358KB)24/July/2021
PF176052021.pdf (480KB)24/July/2021
PF177052021.pdf (284KB)24/July/2021
PF178052021.pdf (796KB)24/July/2021
PF179062021.pdf (814KB)24/July/2021
PF180062021.pdf (360KB)24/July/2021
PF181062021.pdf (963KB)24/July/2021
PF182062021.pdf (295KB)24/July/2021
PF183062021.pdf (322KB)24/July/2021
PF184062021.pdf (438KB)24/July/2021
PF185062021.pdf (278KB)24/July/2021
PF186062021_0002.pdf (627KB)24/July/2021
PF187062021_0001.pdf (352KB)24/July/2021
PF188062021.pdf (411KB)24/July/2021
PF189062021_0003.pdf (267KB)24/July/2021
PF190062021.pdf (364KB)24/July/2021
PF191062021.pdf (624KB)24/July/2021
PF192062021.pdf (901KB)24/July/2021
PF193062021.pdf (410KB)24/July/2021
PF194062021.pdf (438KB)24/July/2021
PF195062021.pdf (235KB)24/July/2021
PF196062021.pdf (773KB)24/July/2021
PF196062021_0001.pdf (320KB)24/July/2021
PF197062021.pdf (376KB)24/July/2021
PF198062021.pdf (852KB)24/July/2021
PF199062021.pdf (782KB)24/July/2021
PF200062021.pdf (828KB)24/July/2021
PF201062021.pdf (439KB)24/July/2021
PF202062021.pdf (365KB)24/July/2021
PF203062021.pdf (420KB)24/July/2021
PF204062021.pdf (378KB)24/July/2021
PF205062021.pdf (260KB)24/July/2021
PF206062021.pdf (447KB)24/July/2021
PF207062021.pdf (877KB)24/July/2021
PF208062021.pdf (1168KB)24/July/2021
PF209062021.pdf (446KB)24/July/2021
PF210062021.pdf (612KB)24/July/2021
PF211062021.pdf (467KB)24/July/2021
PF212062021.pdf (399KB)24/July/2021
PF213062021.pdf (419KB)24/July/2021
PF214062021.pdf (384KB)24/July/2021
PF215062021.pdf (378KB)24/July/2021
PF216062021.pdf (803KB)24/July/2021
Júl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF217072021.pdf (287KB)24/July/2021
PF218072021.pdf (415KB)24/July/2021
PF219072021.pdf (363KB)24/July/2021
PF220072021.pdf (679KB)24/July/2021
PF221072021.pdf (297KB)24/July/2021
PF222072021.pdf (284KB)24/July/2021
PF223072021.pdf (309KB)24/July/2021
PF224072021.pdf (439KB)24/July/2021
PF225072021.pdf (407KB)24/July/2021
PF226072021.pdf (575KB)24/July/2021
PF227072021.pdf (980KB)24/July/2021
PF228072021.pdf (455KB)24/July/2021
PF229072021.pdf (482KB)24/July/2021
PF230072021.pdf (450KB)24/July/2021
PF231072021.pdf (280KB)26/July/2021
PF232072021.pdf (315KB)26/July/2021
PF233072021.pdf (437KB)26/July/2021
PF234072021.pdf (238KB)26/July/2021
PF235072021.pdf (353KB)26/July/2021
PF236072021.pdf (795KB)26/July/2021
PF237072021.pdf (511KB)26/July/2021
PF238072021.pdf (800KB)26/July/2021
PF239072021.pdf (429KB)26/July/2021
PF240072021.pdf (387KB)26/July/2021
PF241072021.pdf (374KB)26/July/2021
PF24272021.pdf (284KB)29/July/2021
PF243072021.pdf (421KB)26/July/2021
PF244072021.pdf (295KB)26/July/2021
PF245072021.pdf (304KB)26/July/2021
PF246072021.pdf (495KB)01/August/2021
PF247072021.pdf (828KB)01/August/2021
PF248072021.pdf (804KB)01/August/2021
PF249072021.pdf (834KB)01/August/2021
PF250072021.pdf (836KB)01/August/2021
PF251072021.pdf (384KB)01/August/2021
PF252072021.pdf (370KB)01/August/2021
PF253072021.pdf (410KB)01/August/2021
August
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Dodávatel IČO Predmet Suma Spôsob úhrady Dátum
20213715 254 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852položka 1 36,00 Prevodný príkaz2021-08-02
302177735 255 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 308,94 Prevodný príkaz2021-08-02
2021100758 256 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 128,93 Prevodný príkaz2021-08-02
2021035 257 Hendrich Ferdinand 37063031položka 1 621,20 Prevodný príkaz2021-08-02
20210074 258 MultiGo s.r.o. 47563044položka 1 575,00 Prevodný príkaz2021-08-03
215116 259 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 352,45 Prevodný príkaz2021-08-04
302180452 260 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 285,90 Prevodný príkaz2021-08-05
210544 261 Tibor Paldi - BETTI - 11847395položka 1 225,59 Prevodný príkaz2021-08-09
8288049058 262 T-COM,Slovak Telecom a.s. 35763469položka 1 83,77 Prevodný príkaz2021-08-09
1915100010 263 Obec Lela 00309036položka 1 448,56 Prevodný príkaz2021-08-09
180865 264 ITAK s.r.o., Komárno 36523488položka 1 24,00 Prevodný príkaz2021-08-09
2021100791 265 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 169,45 Prevodný príkaz2021-08-09
7171222099 266 Zapadoslov.energetika 35823551položka 1 1674,23 Prevodný príkaz2021-08-09
112100185 267 CONSI B.L. s.r.o. 45239380položka 1 121,17 Prevodný príkaz2021-08-09
670117772 268 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 503,14 Prevodný príkaz2021-08-10
670117781 269 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1462,93 Prevodný príkaz2021-08-10
2101032 270 Važan Marian-voda plyn ku 35207451položka 1 225,00 Prevodný príkaz2021-08-11
302183282 271 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 236,38 Prevodný príkaz2021-08-12
215349 272 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 400,11 Prevodný príkaz2021-08-17
211129 273 BEMIA plus s.r.o. 46464123položka 1 141,98 Prevodný príkaz2021-08-18
670118120 274 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 44,23 Prevodný príkaz2021-08-18
302186123 275 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 266,91 Prevodný príkaz2021-08-19
3081538066 276 Slovnaft a.s. 31322832položka 1 75,47 Prevodný príkaz2021-08-23
2021100843 277 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 119,26 Prevodný príkaz2021-08-24
670118436 278 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1154,69 Prevodný príkaz2021-08-24
670118440 279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1335,33 Prevodný príkaz2021-08-24
670118406 280 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 491,67 Prevodný príkaz2021-08-24
302189079 281 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 165,85 Prevodný príkaz2021-08-26
2021100877 282 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 148,32 Prevodný príkaz2021-08-30
89565915 283 ORANGE Slovakia 35697270položka 1 36,95 Prevodný príkaz2021-08-30
September
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Dodávatel IČO Predmet Suma Spôsob úhrady Dátum
2021039 284 Hendrich Ferdinand 37063031položka 1 980,00 Prevodný príkaz2021-09-02
1914100011 285 Obec Lela 00309036položka 1 507,78 Prevodný príkaz2021-09-03
215586 286 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 445,06 Prevodný príkaz2021-09-03
302191931 287 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 388,35 Prevodný príkaz2021-09-06
210035 288 Silvester Václav - PPK 44566298položka 1 1052,86 Prevodný príkaz2021-09-06
7210219 289 Seminaria, s.r.o. 26426218položka 1 59,00 Prevodný príkaz2021-09-06
20210082 290 MultiGo s.r.o. 47563044položka 1 79,00 Prevodný príkaz2021-09-07
670119820 291 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 229,12 Prevodný príkaz2021-09-07
670119725 292 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1012,90 Prevodný príkaz2021-09-07
670119726 293 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 62,21 Prevodný príkaz2021-09-07
670119727 294 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 376,32 Prevodný príkaz2021-09-07
2100501 295 UNIFER s.r.o. 47587288položka 1 137,40 Prevodný príkaz2021-09-07
1512110103 296 AG FOODS SK s.r.o. 34144579položka 1 201,15 Prevodný príkaz2021-09-07
2101043 297 Važan Marian-voda plyn ku 35207451položka 1 709,35 Prevodný príkaz2021-09-08
8289896232 298 T-COM,Slovak Telecom a.s. 35763469položka 1 81,77 Prevodný príkaz2021-09-08
3081545212 299 Slovnaft a.s. 31322832položka 1 49,04 Prevodný príkaz2021-09-08
180865 300 ITAK s.r.o., Komárno 36523488položka 1 24,00 Prevodný príkaz2021-09-09
202106684 301 ROIN,s.r.o. 35848901položka 1 239,94 Prevodný príkaz2021-09-10
210678 302 Tibor Paldi - BETTI - 11847395položka 1 209,75 Prevodný príkaz2021-09-10
2021100911 303 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 287,35 Prevodný príkaz2021-09-14
2109428 304 PolyStar s.r.o. 36552119položka 1 31,62 Prevodný príkaz2021-09-14
302195104 305 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 189,04 Prevodný príkaz2021-09-14
7112204912 306 Zapadoslov.energetika 35823551položka 1 1862,65 Prevodný príkaz2021-09-14
2100204 307 Predajna MILO Arraypoložka 1 48,00 Prevodný príkaz2021-09-17
210199 308 STAVMAX-Frantisek Muller 33665168položka 1 39,40 Prevodný príkaz2021-09-17
302197261 309 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 213,84 Prevodný príkaz2021-09-17
215911 310 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 341,38 Prevodný príkaz2021-09-17
2021100961 311 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 187,86 Prevodný príkaz2021-09-20
Oktober
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Dodávatel IČO Predmet Suma Spôsob úhrady Dátum
November
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Dodávatel IČO Predmet Suma Spôsob úhrady Dátum
December
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Faktúra číslo Číslo obj. Dodávatel IČO Predmet Suma Spôsob úhrady Dátum
20213715 254 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852položka 1 36,00 Prevodný príkaz2021-08-02
302177735 255 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 308,94 Prevodný príkaz2021-08-02
2021100758 256 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 128,93 Prevodný príkaz2021-08-02
2021035 257 Hendrich Ferdinand 37063031položka 1 621,20 Prevodný príkaz2021-08-02
20210074 258 MultiGo s.r.o. 47563044položka 1 575,00 Prevodný príkaz2021-08-03
215116 259 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 352,45 Prevodný príkaz2021-08-04
302180452 260 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 285,90 Prevodný príkaz2021-08-05
210544 261 Tibor Paldi - BETTI - 11847395položka 1 225,59 Prevodný príkaz2021-08-09
8288049058 262 T-COM,Slovak Telecom a.s. 35763469položka 1 83,77 Prevodný príkaz2021-08-09
1915100010 263 Obec Lela 00309036položka 1 448,56 Prevodný príkaz2021-08-09
180865 264 ITAK s.r.o., Komárno 36523488položka 1 24,00 Prevodný príkaz2021-08-09
2021100791 265 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 169,45 Prevodný príkaz2021-08-09
7171222099 266 Zapadoslov.energetika 35823551položka 1 1674,23 Prevodný príkaz2021-08-09
112100185 267 CONSI B.L. s.r.o. 45239380položka 1 121,17 Prevodný príkaz2021-08-09
670117772 268 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 503,14 Prevodný príkaz2021-08-10
670117781 269 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1462,93 Prevodný príkaz2021-08-10
2101032 270 Važan Marian-voda plyn ku 35207451položka 1 225,00 Prevodný príkaz2021-08-11
302183282 271 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 236,38 Prevodný príkaz2021-08-12
215349 272 FRUTIX s.r.o. 48235407položka 1 400,11 Prevodný príkaz2021-08-17
211129 273 BEMIA plus s.r.o. 46464123položka 1 141,98 Prevodný príkaz2021-08-18
670118120 274 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 44,23 Prevodný príkaz2021-08-18
302186123 275 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 266,91 Prevodný príkaz2021-08-19
3081538066 276 Slovnaft a.s. 31322832položka 1 75,47 Prevodný príkaz2021-08-23
2021100843 277 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 119,26 Prevodný príkaz2021-08-24
670118436 278 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1154,69 Prevodný príkaz2021-08-24
670118440 279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 1335,33 Prevodný príkaz2021-08-24
670118406 280 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819položka 1 491,67 Prevodný príkaz2021-08-24
302189079 281 TAURIS, a.s. 36773123položka 1 165,85 Prevodný príkaz2021-08-26
2021100877 282 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297položka 1 148,32 Prevodný príkaz2021-08-30
89565915 283 ORANGE Slovakia 35697270položka 1 36,95 Prevodný príkaz2021-08-30
Rok 2020
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF10032011_00086.pdf (1178KB)24/July/2021
PF10032011_00087.pdf (694KB)24/July/2021
PF10032011_00088.pdf (681KB)24/July/2021
PF10032011_00089.pdf (1042KB)24/July/2021
PF10032011_00090.pdf (1043KB)24/July/2021
PF10032011_00091.pdf (839KB)24/July/2021
PF10032011_00092.pdf (539KB)24/July/2021
PF11032011_00093.pdf (834KB)24/July/2021
PF11032011_00094.pdf (944KB)24/July/2021
PF11032011_00095.pdf (744KB)24/July/2021
PF11042011_00150.pdf (823KB)24/July/2021
PF11042011_00151.pdf (779KB)24/July/2021
PF13042011_00152.pdf (597KB)24/July/2021
PF13042011_00153.pdf (524KB)24/July/2021
PF13042012_00125.pdf (534KB)24/July/2021
PF13042012_00126.pdf (672KB)24/July/2021
PF13042012_00127.pdf (556KB)24/July/2021
PF13042012_00128.pdf (716KB)24/July/2021
PF13042012_00129.pdf (829KB)24/July/2021
PF13042012_00130.pdf (1199KB)24/July/2021
PF13042012_00131.pdf (798KB)24/July/2021
PF13042012_00132.pdf (754KB)24/July/2021
PF13042012_00133.pdf (805KB)24/July/2021
PF13042012_00134.pdf (589KB)24/July/2021
PF13042012_00135.pdf (798KB)24/July/2021
PF13042012_00136.pdf (725KB)24/July/2021
PF13042012_00137.pdf (548KB)24/July/2021
PF13042012_00138.pdf (608KB)24/July/2021
PF13042012_00139.pdf (746KB)24/July/2021
PF13042012_00140.pdf (649KB)24/July/2021
PF13042012_00141.pdf (580KB)24/July/2021
PF13042012_00142.pdf (552KB)24/July/2021
PF13042012_00143.pdf (1305KB)24/July/2021
PF13042012_00144.pdf (783KB)24/July/2021
PF13042012_00145.pdf (1249KB)24/July/2021
PF13042012_00146.pdf (535KB)24/July/2021
PF13042012_00147.pdf (736KB)24/July/2021
PF13052011_00211.pdf (729KB)24/July/2021
PF14032011_00096.pdf (1289KB)24/July/2021
PF14032011_00097.pdf (763KB)24/July/2021
PF14032011_00098.pdf (618KB)24/July/2021
PF14032011_00099.pdf (959KB)24/July/2021
PF14042011_00154.pdf (551KB)24/July/2021
PF14042011_00155.pdf (768KB)24/July/2021
PF14042011_00156.pdf (717KB)24/July/2021
PF14042011_00157.pdf (798KB)24/July/2021
PF14092012_00344.pdf (894KB)24/July/2021
PF14092012_00345.pdf (648KB)24/July/2021
PF14092012_00346.pdf (697KB)24/July/2021
PF14092012_00347.pdf (745KB)24/July/2021
PF14092012_00348.pdf (778KB)24/July/2021
PF14092012_00349.pdf (727KB)24/July/2021
PF14092012_00350.pdf (894KB)24/July/2021
PF14092012_00351.pdf (735KB)24/July/2021
PF14092012_00352.pdf (656KB)24/July/2021
PF14092012_00354.pdf (710KB)24/July/2021
PF14092012_00355.pdf (528KB)24/July/2021
PF14092012_00356.pdf (718KB)24/July/2021
PF14092012_00357.pdf (644KB)24/July/2021
PF14092012_00358.pdf (539KB)24/July/2021
PF14092012_00359.pdf (743KB)24/July/2021
PF14092012_00360.pdf (750KB)24/July/2021
PF14092012_00361.pdf (789KB)24/July/2021
PF14092012_00362.pdf (723KB)24/July/2021
PF14092012_00363.pdf (632KB)24/July/2021
PF14092012_00364.pdf (683KB)24/July/2021
PF14092012_00365.pdf (578KB)24/July/2021
PF14092012_00366.pdf (532KB)24/July/2021
PF14092012_00367.pdf (820KB)24/July/2021
PF14092012_00368.pdf (651KB)24/July/2021
PF14092012_00369.pdf (1069KB)24/July/2021
PF14092012_00370.pdf (607KB)24/July/2021
PF14092012_00371.pdf (547KB)24/July/2021
PF14092012_00372.pdf (651KB)24/July/2021
PF14092012_00373.pdf (799KB)24/July/2021
PF14092012_00374.pdf (736KB)24/July/2021
PF14092012_00375.pdf (466KB)24/July/2021
PF14092012_00376.pdf (756KB)24/July/2021
PF14092012_00377.pdf (766KB)24/July/2021
PF14092012_00378.pdf (615KB)24/July/2021
PF15042011_00158.pdf (590KB)24/July/2021
PF15042011_00159.pdf (740KB)24/July/2021
PF15102012_0SS003.pdf (456KB)24/July/2021
PF16032011_00100.pdf (700KB)24/July/2021
PF16032011_00101.pdf (1057KB)24/July/2021
PF16032011_00102.pdf (819KB)24/July/2021
PF16042012_00001.pdf (641KB)24/July/2021
PF16042012_00002.pdf (477KB)24/July/2021
PF16042012_00003.pdf (573KB)24/July/2021
PF16042012_00004.pdf (647KB)24/July/2021
PF16042012_00005.pdf (508KB)24/July/2021
PF16042012_00006.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00007.pdf (675KB)24/July/2021
PF16042012_00008.pdf (570KB)24/July/2021
PF16042012_00009.pdf (582KB)24/July/2021
PF16042012_00010.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00012.pdf (1632KB)24/July/2021
PF16042012_00013.pdf (794KB)24/July/2021
PF16042012_00014.pdf (674KB)24/July/2021
PF16042012_00015.pdf (773KB)24/July/2021
PF16042012_00016.pdf (791KB)24/July/2021
PF16042012_00017.pdf (743KB)24/July/2021
PF16042012_00018.pdf (799KB)24/July/2021
PF16042012_00019.pdf (773KB)24/July/2021
PF16042012_00020.pdf (528KB)24/July/2021
PF16042012_00021.pdf (576KB)24/July/2021
PF16042012_00022.pdf (1828KB)24/July/2021
PF16042012_00023.pdf (765KB)24/July/2021
PF16042012_00024.pdf (549KB)24/July/2021
PF16042012_00025.pdf (972KB)24/July/2021
PF16042012_00026.pdf (792KB)24/July/2021
PF16042012_00027.pdf (1565KB)24/July/2021
PF16042012_00029.pdf (743KB)24/July/2021
PF16042012_00031.pdf (508KB)24/July/2021
PF16042012_00032.pdf (549KB)24/July/2021
PF16042012_00033.pdf (792KB)24/July/2021
PF16042012_00034.pdf (810KB)24/July/2021
PF16042012_00035.pdf (756KB)24/July/2021
PF16042012_00036.pdf (542KB)24/July/2021
PF16042012_00037.pdf (1164KB)24/July/2021
PF16042012_00038.pdf (580KB)24/July/2021
PF16042012_00039.pdf (777KB)24/July/2021
PF16042012_00040.pdf (793KB)24/July/2021
PF16042012_00041.pdf (749KB)24/July/2021
PF16042012_00042.pdf (1211KB)24/July/2021
PF16042012_00043.pdf (924KB)24/July/2021
PF16042012_00044.pdf (893KB)24/July/2021
PF16042012_00045.pdf (477KB)24/July/2021
PF16042012_00046.pdf (652KB)24/July/2021
PF16042012_00047.pdf (785KB)24/July/2021
PF16042012_00048.pdf (611KB)24/July/2021
PF16042012_00049.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00050.pdf (587KB)24/July/2021
PF16042012_00051.pdf (1884KB)24/July/2021
PF16042012_00052.pdf (554KB)24/July/2021
PF16042012_00053.pdf (529KB)24/July/2021
PF16042012_00054.pdf (777KB)24/July/2021
PF16042012_00055.pdf (786KB)24/July/2021
PF16042012_00056.pdf (534KB)24/July/2021
PF16042012_00057.pdf (757KB)24/July/2021
PF16042012_00058.pdf (1282KB)24/July/2021
PF16042012_00059.pdf (1248KB)24/July/2021
PF16042012_00060.pdf (1237KB)24/July/2021
PF17032011_00103.pdf (761KB)24/July/2021
PF17032011_00104.pdf (751KB)24/July/2021
PF17032011_00105.pdf (807KB)24/July/2021
PF18032011_00106.pdf (698KB)24/July/2021
PF18032011_00107.pdf (711KB)24/July/2021
PF18032011_00108.pdf (840KB)24/July/2021
PF18032011_00109.pdf (808KB)24/July/2021
PF18032011_00110.pdf (807KB)24/July/2021
PF18032011_00111.pdf (545KB)24/July/2021
PF18042011_00160.pdf (689KB)24/July/2021
PF20022012_00066.pdf (715KB)24/July/2021
PF22022011_00001.pdf (631KB)24/July/2021
PF22022011_00002.pdf (708KB)24/July/2021
PF22022011_00003.pdf (690KB)24/July/2021
PF22022011_00004.pdf (529KB)24/July/2021
PF22022011_00005.pdf (867KB)24/July/2021
PF22022011_00006.pdf (697KB)24/July/2021
PF22022011_00007.pdf (575KB)24/July/2021
PF22022011_00008.pdf (768KB)24/July/2021
PF22022011_00009.pdf (706KB)24/July/2021
PF22022011_00010.pdf (741KB)24/July/2021
PF22022011_00011.pdf (758KB)24/July/2021
PF22022011_00012.pdf (728KB)24/July/2021
PF22022011_00013.pdf (1010KB)24/July/2021
PF22022011_00014.pdf (689KB)24/July/2021
PF22022011_00015.pdf (544KB)24/July/2021
PF22022011_00016.pdf (612KB)24/July/2021
PF22022011_00017.pdf (828KB)24/July/2021
PF22022011_00018.pdf (1018KB)24/July/2021
PF22022011_00019.pdf (742KB)24/July/2021
PF22022011_00020.pdf (740KB)24/July/2021
PF22022011_00021.pdf (757KB)24/July/2021
PF22022011_00022.pdf (800KB)24/July/2021
PF22022011_00023.pdf (1374KB)24/July/2021
PF22022011_00024.pdf (703KB)24/July/2021
PF22022011_00025.pdf (1041KB)24/July/2021
PF22022011_00026.pdf (1051KB)24/July/2021
PF22022011_00027.pdf (700KB)24/July/2021
PF22022011_00028.pdf (708KB)24/July/2021
PF22022011_00029.pdf (717KB)24/July/2021
PF22022011_00030.pdf (573KB)24/July/2021
PF23022011_00031.pdf (773KB)24/July/2021
PF23022011_00032.pdf (780KB)24/July/2021
PF23022011_00033.pdf (831KB)24/July/2021
PF23022011_00034.pdf (673KB)24/July/2021
PF23022011_00035.pdf (657KB)24/July/2021
PF23022011_00036.pdf (641KB)24/July/2021
PF23022011_00037.pdf (529KB)24/July/2021
PF23022011_00038.pdf (562KB)24/July/2021
PF23022011_00039.pdf (635KB)24/July/2021
PF23022011_00040.pdf (762KB)24/July/2021
PF23022011_00041.pdf (739KB)24/July/2021
PF23022011_00042.pdf (784KB)24/July/2021
PF23022011_00043.pdf (1227KB)24/July/2021
PF23022011_00044.pdf (1144KB)24/July/2021
PF23022011_00045.pdf (835KB)24/July/2021
PF23022011_00046.pdf (713KB)24/July/2021
PF23022011_00047.pdf (605KB)24/July/2021
PF23022011_00048.pdf (601KB)24/July/2021
PF23022011_00049.pdf (639KB)24/July/2021
PF23022011_00050.pdf (788KB)24/July/2021
PF23022011_00051.pdf (814KB)24/July/2021
PF23022011_00052.pdf (1162KB)24/July/2021
PF23022011_00053.pdf (742KB)24/July/2021
PF23022011_00054.pdf (734KB)24/July/2021
PF23022011_00055.pdf (640KB)24/July/2021
PF23022011_00056.pdf (818KB)24/July/2021
PF23022011_00057.pdf (791KB)24/July/2021
PF23022011_00058.pdf (536KB)24/July/2021
PF23022011_00059.pdf (793KB)24/July/2021
PF23022011_00060.pdf (571KB)24/July/2021
PF23022011_00061.pdf (844KB)24/July/2021
PF23022011_00062.pdf (629KB)24/July/2021
PF24022011_00063.pdf (662KB)24/July/2021
PF25022011_00064.pdf (726KB)24/July/2021
PF25022011_00065.pdf (1081KB)24/July/2021
PF25022011_00066.pdf (793KB)24/July/2021
PF25022011_00067.pdf (779KB)24/July/2021
PF25022011_00068.pdf (1010KB)24/July/2021
PF27022012_00073.pdf (1577KB)24/July/2021
pf10012020.pdf (778KB)24/July/2021
pf1012020.pdf (322KB)24/July/2021
pf11012020.pdf (406KB)24/July/2021
pf12012020.pdf (422KB)24/July/2021
pf13012020.pdf (410KB)24/July/2021
pf14012020.pdf (453KB)24/July/2021
pf15012020.pdf (818KB)24/July/2021
pf16012020.pdf (353KB)24/July/2021
pf17012020.pdf (343KB)24/July/2021
pf18012020.pdf (391KB)24/July/2021
pf19012020.pdf (371KB)24/July/2021
pf20012020.pdf (363KB)24/July/2021
pf2012020.pdf (413KB)24/July/2021
pf21012020.pdf (452KB)24/July/2021
pf22012020.pdf (419KB)24/July/2021
pf23012020.pdf (470KB)24/July/2021
pf24012020.pdf (434KB)24/July/2021
pf25012020.pdf (429KB)24/July/2021
pf26012020.pdf (383KB)24/July/2021
pf27012020.pdf (394KB)24/July/2021
pf3012020.pdf (365KB)24/July/2021
pf4012020.pdf (304KB)24/July/2021
pf5012020.pdf (337KB)24/July/2021
pf6012020.pdf (407KB)24/July/2021
pf7012020.pdf (285KB)24/July/2021
pf8012020.pdf (351KB)24/July/2021
pf9012020.pdf (339KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF28022020.pdf (407KB)24/July/2021
PF28042011_00173.pdf (848KB)24/July/2021
PF29022020.pdf (304KB)24/July/2021
PF29032011_00124.pdf (638KB)24/July/2021
PF29032011_00125.pdf (834KB)24/July/2021
PF29042011_00174.pdf (523KB)24/July/2021
PF29042011_00175.pdf (745KB)24/July/2021
PF29042011_00176.pdf (822KB)24/July/2021
PF30022020.pdf (367KB)24/July/2021
PF30032011_00126.pdf (766KB)24/July/2021
PF30032011_00127.pdf (729KB)24/July/2021
PF30032011_00128.pdf (861KB)24/July/2021
PF30032012_0SS001.pdf (414KB)24/July/2021
PF30072012_00299.pdf (774KB)24/July/2021
PF30072012_00300.pdf (781KB)24/July/2021
PF30092011_0SS002.pdf (413KB)24/July/2021
PF31022020.pdf (349KB)24/July/2021
PF31072012_00301.pdf (858KB)24/July/2021
PF32022020.pdf (390KB)24/July/2021
PF33022020.pdf (397KB)24/July/2021
PF34022020.pdf (335KB)24/July/2021
PF35022020.pdf (365KB)24/July/2021
PF36022020.pdf (330KB)24/July/2021
PF37022020.pdf (336KB)24/July/2021
PF38022020.pdf (331KB)24/July/2021
PF39022020.pdf (355KB)24/July/2021
PF40022020.pdf (429KB)24/July/2021
PF41022020.pdf (333KB)24/July/2021
PF42022020.pdf (441KB)24/July/2021
PF43022020.pdf (317KB)24/July/2021
PF44022020.pdf (355KB)24/July/2021
PF45022020.pdf (306KB)24/July/2021
PF46022020.pdf (367KB)24/July/2021
PF47022020.pdf (370KB)24/July/2021
PF48022020.pdf (380KB)24/July/2021
PF49022020.pdf (429KB)24/July/2021
PF57022020.pdf (819KB)24/July/2021
PF58022020.pdf (801KB)24/July/2021
PF59022020.pdf (694KB)24/July/2021
PF60022020.pdf (354KB)24/July/2021
PF61022020.pdf (361KB)24/July/2021
PF62022020.pdf (444KB)24/July/2021
PF63022020.pdf (326KB)24/July/2021
PF64022020.pdf (335KB)24/July/2021
PF65022020.pdf (311KB)24/July/2021
PF66022020.pdf (384KB)24/July/2021
PF67022020.pdf (394KB)24/July/2021
PF68022020.pdf (494KB)24/July/2021
pf100022020.pdf (378KB)24/July/2021
pf101022020.pdf (349KB)24/July/2021
pf102022020.pdf (351KB)24/July/2021
pf103022020.pdf (338KB)24/July/2021
pf104022020.pdf (318KB)24/July/2021
pf105022020.pdf (471KB)24/July/2021
pf106022020.pdf (331KB)24/July/2021
pf107022020.pdf (394KB)24/July/2021
pf108022020.pdf (334KB)24/July/2021
pf109022020.pdf (309KB)24/July/2021
pf110022020.pdf (449KB)24/July/2021
pf111022020.pdf (396KB)24/July/2021
pf112022020.pdf (356KB)24/July/2021
pf69022020.pdf (389KB)24/July/2021
pf70022020.pdf (694KB)24/July/2021
pf71022020.pdf (871KB)24/July/2021
pf72022020.pdf (428KB)24/July/2021
pf73022020.pdf (411KB)24/July/2021
pf74022020.pdf (869KB)24/July/2021
pf75022020.pdf (308KB)24/July/2021
pf76022020.pdf (457KB)24/July/2021
pf77022020.pdf (491KB)24/July/2021
pf78022020.pdf (378KB)24/July/2021
pf91022020.pdf (342KB)24/July/2021
pf92022020.pdf (363KB)24/July/2021
pf93022020.pdf (359KB)24/July/2021
pf94022020.pdf (401KB)24/July/2021
pf95022020.pdf (352KB)24/July/2021
pf96022020.pdf (378KB)24/July/2021
pf97022020.pdf (404KB)24/July/2021
pf98022020.pdf (402KB)24/July/2021
pf99022020.pdf (378KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
pf100032020.pdf (542KB)24/July/2021
pf101032020.pdf (375KB)24/July/2021
pf102032020.pdf (364KB)24/July/2021
pf103032020.pdf (457KB)24/July/2021
pf104032020.pdf (337KB)24/July/2021
pf105032020.pdf (350KB)24/July/2021
pf106032020.pdf (509KB)24/July/2021
pf107032020.pdf (714KB)24/July/2021
pf108032020.pdf (393KB)24/July/2021
pf109032020.pdf (404KB)24/July/2021
pf110032020.pdf (378KB)24/July/2021
pf111032020.pdf (395KB)24/July/2021
pf112032020.pdf (364KB)24/July/2021
pf113032020.pdf (385KB)24/July/2021
pf114032020.pdf (383KB)24/July/2021
pf115032020.pdf (462KB)24/July/2021
pf116032020.pdf (414KB)24/July/2021
pf117032020.pdf (764KB)24/July/2021
pf118032020.pdf (441KB)24/July/2021
pf119032020.pdf (426KB)24/July/2021
pf120032020.pdf (829KB)24/July/2021
pf121032020.pdf (322KB)24/July/2021
pf122032020.pdf (351KB)24/July/2021
pf123032020.pdf (492KB)24/July/2021
pf124032020.pdf (331KB)24/July/2021
pf79032020.pdf (338KB)24/July/2021
pf80032020.pdf (318KB)24/July/2021
pf81032020.pdf (471KB)24/July/2021
pf82032020.pdf (331KB)24/July/2021
pf83032020.pdf (394KB)24/July/2021
pf84032020.pdf (334KB)24/July/2021
pf85032020.pdf (309KB)24/July/2021
pf86032020.pdf (449KB)24/July/2021
pf87032020.pdf (396KB)24/July/2021
pf88032020.pdf (356KB)24/July/2021
pf89032020.pdf (301KB)24/July/2021
pf90032020.pdf (345KB)24/July/2021
pf91032020.pdf (440KB)24/July/2021
pf92032020.pdf (364KB)24/July/2021
pf93032020.pdf (811KB)24/July/2021
pf94032020.pdf (428KB)24/July/2021
pf95032020.pdf (413KB)24/July/2021
pf96032020.pdf (440KB)24/July/2021
pf97032020.pdf (290KB)24/July/2021
pf98032020.pdf (511KB)24/July/2021