„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Zoznam faktúr

  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
  • Rok 2014
Rok 2021
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF10012021.pdf (392KB)24/July/2021
PF1012021.pdf (430KB)24/July/2021
PF11012021.pdf (324KB)24/July/2021
PF12012021.pdf (447KB)24/July/2021
PF13012021.pdf (287KB)24/July/2021
PF14012021.pdf (787KB)24/July/2021
PF2012021.pdf (480KB)24/July/2021
PF22012021.pdf (397KB)24/July/2021
PF23012021.pdf (399KB)24/July/2021
PF24012021.pdf (429KB)24/July/2021
PF25012021.pdf (516KB)24/July/2021
PF26012021.pdf (391KB)24/July/2021
PF27012021.pdf (423KB)24/July/2021
PF28012021.pdf (798KB)24/July/2021
PF29012021.pdf (461KB)24/July/2021
PF30012021.pdf (790KB)24/July/2021
PF3012021.pdf (436KB)24/July/2021
PF31012021.pdf (848KB)24/July/2021
PF32012021.pdf (450KB)24/July/2021
PF33012021.pdf (424KB)24/July/2021
PF34012021.pdf (404KB)24/July/2021
PF35012021.pdf (491KB)24/July/2021
PF36012021.pdf (497KB)24/July/2021
PF4012021.pdf (403KB)24/July/2021
PF5012021.pdf (403KB)24/July/2021
PF6012021.pdf (364KB)24/July/2021
PF7012021.pdf (444KB)24/July/2021
PF8012021.pdf (374KB)24/July/2021
PF9012021.pdf (307KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF37022021.pdf (421KB)24/July/2021
PF38022021.pdf (368KB)24/July/2021
PF39022021.pdf (346KB)24/July/2021
PF40022021.pdf (359KB)24/July/2021
PF41022021.pdf (482KB)24/July/2021
PF42022021.pdf (375KB)24/July/2021
PF43022021.pdf (489KB)24/July/2021
PF44022021.pdf (524KB)24/July/2021
PF45022021.pdf (462KB)24/July/2021
PF46022021.pdf (332KB)24/July/2021
PF47022021.pdf (411KB)24/July/2021
PF48022021.pdf (401KB)24/July/2021
PF49022021.pdf (287KB)24/July/2021
PF50022021.pdf (798KB)24/July/2021
PF51022021.pdf (747KB)24/July/2021
PF52022021.pdf (411KB)24/July/2021
PF53022021.pdf (433KB)24/July/2021
PF54022021.pdf (478KB)24/July/2021
PF55022021.pdf (371KB)24/July/2021
PF56022021.pdf (407KB)24/July/2021
PF57022021.pdf (401KB)24/July/2021
PF58022021.pdf (497KB)24/July/2021
PF59022021.pdf (421KB)24/July/2021
PF60022021.pdf (766KB)24/July/2021
PF61022021.pdf (835KB)24/July/2021
PF62022021.pdf (396KB)24/July/2021
Marec
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF100032021.pdf (953KB)24/July/2021
PF101032021.pdf (732KB)24/July/2021
PF102032021.pdf (604KB)24/July/2021
PF103032021.pdf (419KB)24/July/2021
PF104032021.pdf (110KB)24/July/2021
PF105032021.pdf (396KB)24/July/2021
PF106032021.pdf (517KB)24/July/2021
PF107032021.pdf (375KB)24/July/2021
PF108042021.pdf (409KB)24/July/2021
PF109042021.pdf (495KB)24/July/2021
PF110042021.pdf (359KB)24/July/2021
PF111042021.pdf (391KB)24/July/2021
PF112042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF113042021.pdf (358KB)24/July/2021
PF114042021.pdf (418KB)24/July/2021
PF115042021.pdf (310KB)24/July/2021
PF116042021.pdf (749KB)24/July/2021
PF117042021.pdf (750KB)24/July/2021
PF118042021.pdf (389KB)24/July/2021
PF119042021.pdf (334KB)24/July/2021
PF120042021.pdf (503KB)24/July/2021
PF121042021.pdf (371KB)24/July/2021
PF122042021.pdf (444KB)24/July/2021
PF123042021.pdf (456KB)24/July/2021
PF124042021.pdf (365KB)24/July/2021
PF125042021.pdf (393KB)24/July/2021
PF67032021.pdf (385KB)24/July/2021
PF68032021.pdf (428KB)24/July/2021
PF69032021.pdf (513KB)24/July/2021
PF70032021.pdf (422KB)24/July/2021
PF71032021.pdf (471KB)24/July/2021
PF72032021.pdf (462KB)24/July/2021
PF73032021.pdf (389KB)24/July/2021
PF74032021.pdf (362KB)24/July/2021
PF75032021.pdf (286KB)24/July/2021
PF76032021.pdf (288KB)24/July/2021
PF77032021.pdf (464KB)24/July/2021
PF78032021.pdf (410KB)24/July/2021
PF79032021.pdf (360KB)24/July/2021
PF80032021.pdf (360KB)24/July/2021
PF81032021.pdf (449KB)24/July/2021
PF82032021.pdf (395KB)24/July/2021
PF83032021.pdf (463KB)24/July/2021
PF84032021.pdf (505KB)24/July/2021
PF85032021.pdf (847KB)24/July/2021
PF86032021.pdf (750KB)24/July/2021
PF87032021.pdf (822KB)24/July/2021
PF88032021.pdf (374KB)24/July/2021
PF89032021.pdf (447KB)24/July/2021
PF90032021.pdf (383KB)24/July/2021
PF91032021.pdf (411KB)24/July/2021
PF92032021.pdf (482KB)24/July/2021
PF93032021.pdf (501KB)24/July/2021
PF94032021.pdf (403KB)24/July/2021
PF95032021.pdf (458KB)24/July/2021
PF96032021.pdf (412KB)24/July/2021
PF97032021.pdf (493KB)24/July/2021
PF98032021.pdf (667KB)24/July/2021
PF99032021.pdf (560KB)24/July/2021
Apríl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF126042021.pdf (488KB)24/July/2021
PF127042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF128042021.pdf (395KB)24/July/2021
PF129042021.pdf (494KB)24/July/2021
PF130042021.pdf (604KB)24/July/2021
PF131042021.pdf (423KB)24/July/2021
PF132042021.pdf (404KB)24/July/2021
PF133042021.pdf (453KB)24/July/2021
PF134042021.pdf (777KB)24/July/2021
PF135042021.pdf (869KB)24/July/2021
PF136042021.pdf (797KB)24/July/2021
PF137042021.pdf (461KB)24/July/2021
PF138042021.pdf (375KB)24/July/2021
PF139042021.pdf (402KB)24/July/2021
PF140042021.pdf (526KB)24/July/2021
PF141042021.pdf (445KB)24/July/2021
PF142042021.pdf (417KB)24/July/2021
PF143042021.pdf (329KB)24/July/2021
Máj
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF144052021.pdf (436KB)24/July/2021
PF145052021.pdf (736KB)24/July/2021
PF146052021.pdf (638KB)24/July/2021
PF147052021.pdf (265KB)24/July/2021
PF148052021.pdf (307KB)24/July/2021
PF149052021.pdf (271KB)24/July/2021
PF150052021.pdf (406KB)24/July/2021
PF151052021.pdf (338KB)24/July/2021
PF152052021.pdf (338KB)24/July/2021
PF153052021.pdf (419KB)24/July/2021
PF154052021.pdf (302KB)24/July/2021
PF155052021.pdf (284KB)24/July/2021
PF156052021.pdf (440KB)24/July/2021
PF157052021.pdf (333KB)24/July/2021
PF158052021.pdf (315KB)24/July/2021
PF159052021.pdf (381KB)24/July/2021
PF160052021.pdf (421KB)24/July/2021
PF161052021.pdf (794KB)24/July/2021
PF162052021.pdf (758KB)24/July/2021
PF163052021.pdf (902KB)24/July/2021
PF164052021.pdf (405KB)24/July/2021
PF165052021.pdf (430KB)24/July/2021
PF166052021.pdf (380KB)24/July/2021
PF167052021.pdf (239KB)24/July/2021
PF168052021.pdf (417KB)24/July/2021
PF169052021.pdf (348KB)24/July/2021
PF170052021.pdf (444KB)24/July/2021
PF171052021.pdf (271KB)24/July/2021
PF172052021.pdf (262KB)24/July/2021
PF173052021.pdf (416KB)24/July/2021
PF174052021.pdf (1005KB)24/July/2021
PF175052021.pdf (362KB)24/July/2021
PF176052021.pdf (480KB)24/July/2021
Jún
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF175052021.pdf (358KB)24/July/2021
PF176052021.pdf (480KB)24/July/2021
PF177052021.pdf (284KB)24/July/2021
PF178052021.pdf (796KB)24/July/2021
PF179062021.pdf (814KB)24/July/2021
PF180062021.pdf (360KB)24/July/2021
PF181062021.pdf (963KB)24/July/2021
PF182062021.pdf (295KB)24/July/2021
PF183062021.pdf (322KB)24/July/2021
PF184062021.pdf (438KB)24/July/2021
PF185062021.pdf (278KB)24/July/2021
PF186062021_0002.pdf (627KB)24/July/2021
PF187062021_0001.pdf (352KB)24/July/2021
PF188062021.pdf (411KB)24/July/2021
PF189062021_0003.pdf (267KB)24/July/2021
PF190062021.pdf (364KB)24/July/2021
PF191062021.pdf (624KB)24/July/2021
PF192062021.pdf (901KB)24/July/2021
PF193062021.pdf (410KB)24/July/2021
PF194062021.pdf (438KB)24/July/2021
PF195062021.pdf (235KB)24/July/2021
PF196062021.pdf (773KB)24/July/2021
PF196062021_0001.pdf (320KB)24/July/2021
PF197062021.pdf (376KB)24/July/2021
PF198062021.pdf (852KB)24/July/2021
PF199062021.pdf (782KB)24/July/2021
PF200062021.pdf (828KB)24/July/2021
PF201062021.pdf (439KB)24/July/2021
PF202062021.pdf (365KB)24/July/2021
PF203062021.pdf (420KB)24/July/2021
PF204062021.pdf (378KB)24/July/2021
PF205062021.pdf (260KB)24/July/2021
PF206062021.pdf (447KB)24/July/2021
PF207062021.pdf (877KB)24/July/2021
PF208062021.pdf (1168KB)24/July/2021
PF209062021.pdf (446KB)24/July/2021
PF210062021.pdf (612KB)24/July/2021
PF211062021.pdf (467KB)24/July/2021
PF212062021.pdf (399KB)24/July/2021
PF213062021.pdf (419KB)24/July/2021
PF214062021.pdf (384KB)24/July/2021
PF215062021.pdf (378KB)24/July/2021
PF216062021.pdf (803KB)24/July/2021
Júl
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF217072021.pdf (287KB)24/July/2021
PF218072021.pdf (415KB)24/July/2021
PF219072021.pdf (363KB)24/July/2021
PF220072021.pdf (679KB)24/July/2021
PF221072021.pdf (297KB)24/July/2021
PF222072021.pdf (284KB)24/July/2021
PF223072021.pdf (309KB)24/July/2021
PF224072021.pdf (439KB)24/July/2021
PF225072021.pdf (407KB)24/July/2021
PF226072021.pdf (575KB)24/July/2021
PF227072021.pdf (980KB)24/July/2021
PF228072021.pdf (455KB)24/July/2021
PF229072021.pdf (482KB)24/July/2021
PF230072021.pdf (450KB)24/July/2021
PF231072021.pdf (280KB)26/July/2021
PF232072021.pdf (315KB)26/July/2021
PF233072021.pdf (437KB)26/July/2021
PF234072021.pdf (238KB)26/July/2021
PF235072021.pdf (353KB)26/July/2021
PF236072021.pdf (795KB)26/July/2021
PF237072021.pdf (511KB)26/July/2021
PF238072021.pdf (800KB)26/July/2021
PF239072021.pdf (429KB)26/July/2021
PF240072021.pdf (387KB)26/July/2021
PF241072021.pdf (374KB)26/July/2021
PF24272021.pdf (284KB)29/July/2021
PF243072021.pdf (421KB)26/July/2021
PF244072021.pdf (295KB)26/July/2021
PF245072021.pdf (304KB)26/July/2021
PF246072021.pdf (495KB)01/August/2021
PF247072021.pdf (828KB)01/August/2021
PF248072021.pdf (804KB)01/August/2021
PF249072021.pdf (834KB)01/August/2021
PF250072021.pdf (836KB)01/August/2021
PF251072021.pdf (384KB)01/August/2021
PF252072021.pdf (370KB)01/August/2021
PF253072021.pdf (410KB)01/August/2021
August
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
September
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF378092020.pdf (329KB)24/July/2021
PF379092020.pdf (349KB)24/July/2021
PF380092020.pdf (387KB)24/July/2021
PF381092020.pdf (332KB)24/July/2021
PF382092020.pdf (461KB)24/July/2021
PF383092020.pdf (396KB)24/July/2021
PF384092020.pdf (316KB)24/July/2021
PF385092020.pdf (382KB)24/July/2021
PF386092020.pdf (492KB)24/July/2021
PF387092020.pdf (477KB)24/July/2021
PF388092020.pdf (423KB)24/July/2021
PF389092020.pdf (909KB)24/July/2021
PF390092020.pdf (677KB)24/July/2021
PF391092020.pdf (360KB)24/July/2021
PF392092020.pdf (415KB)24/July/2021
PF393092020.pdf (451KB)24/July/2021
PF394092020.pdf (325KB)24/July/2021
PF396092020.pdf (306KB)24/July/2021
PF397092020.pdf (346KB)24/July/2021
PF398092020.pdf (322KB)24/July/2021
PF399092020.pdf (467KB)24/July/2021
PF400092020.pdf (401KB)24/July/2021
PF401092020.pdf (397KB)24/July/2021
PF402092020.pdf (423KB)24/July/2021
PF403092020.pdf (463KB)24/July/2021
PF404092020.pdf (793KB)24/July/2021
PF405092020.pdf (791KB)24/July/2021
PF406092020.pdf (815KB)24/July/2021
PF407092020.pdf (452KB)24/July/2021
PF408092020.pdf (425KB)24/July/2021
PF409092020.pdf (395KB)24/July/2021
PF410092020.pdf (365KB)24/July/2021
PF411092020.pdf (450KB)24/July/2021
PF412092020.pdf (376KB)24/July/2021
PF413092020.pdf (507KB)24/July/2021
PF414092020.pdf (441KB)24/July/2021
Oktober
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF415102020.pdf (338KB)24/July/2021
PF416102020.pdf (405KB)24/July/2021
PF417102020.pdf (400KB)24/July/2021
PF418102020.pdf (409KB)24/July/2021
PF419102020.pdf (478KB)24/July/2021
PF420102020.pdf (428KB)24/July/2021
PF421102020.pdf (443KB)24/July/2021
PF422102020.pdf (426KB)24/July/2021
PF423102020.pdf (355KB)24/July/2021
PF424102020.pdf (315KB)24/July/2021
PF425102020.pdf (390KB)24/July/2021
PF426102020.pdf (416KB)24/July/2021
PF427102020.pdf (422KB)24/July/2021
PF428102020.pdf (469KB)24/July/2021
PF429102020.pdf (790KB)24/July/2021
PF430102020.pdf (778KB)24/July/2021
PF431102020.pdf (773KB)24/July/2021
PF432102020.pdf (342KB)24/July/2021
PF433102020.pdf (313KB)24/July/2021
PF434102020.pdf (465KB)24/July/2021
PF435102020.pdf (440KB)24/July/2021
PF436102020.pdf (353KB)24/July/2021
PF437102020.pdf (328KB)24/July/2021
PF438102020.pdf (362KB)24/July/2021
PF439102020.pdf (355KB)24/July/2021
PF440102020.pdf (323KB)24/July/2021
PF441102020.pdf (462KB)24/July/2021
PF442102020.pdf (449KB)24/July/2021
PF443102020.pdf (399KB)24/July/2021
PF444102020.pdf (308KB)24/July/2021
PF445102020.pdf (342KB)24/July/2021
PF446102020.pdf (464KB)24/July/2021
PF447102020.pdf (383KB)24/July/2021
PF448102020.pdf (363KB)24/July/2021
PF449102020.pdf (399KB)24/July/2021
PF450102020.pdf (331KB)24/July/2021
PF451102020.pdf (787KB)24/July/2021
PF452102020.pdf (356KB)24/July/2021
PF453102020.pdf (383KB)24/July/2021
PF454102020.pdf (340KB)24/July/2021
PF455102020.pdf (459KB)24/July/2021
PF456102020.pdf (425KB)24/July/2021
PF457102020.pdf (461KB)24/July/2021
PF458102020.pdf (463KB)24/July/2021
PF459102020.pdf (424KB)24/July/2021
PF460102020.pdf (413KB)24/July/2021
PF461102020.pdf (480KB)24/July/2021
PF462102020.pdf (767KB)24/July/2021
PF463102020.pdf (388KB)24/July/2021
PF464102020.pdf (404KB)24/July/2021
PF465102020.pdf (382KB)24/July/2021
PF466102020.pdf (476KB)24/July/2021
PF467102020.pdf (336KB)24/July/2021
PF468102020.pdf (459KB)24/July/2021
November
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
December
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
Rok 2020
Január
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF10032011_00086.pdf (1178KB)24/July/2021
PF10032011_00087.pdf (694KB)24/July/2021
PF10032011_00088.pdf (681KB)24/July/2021
PF10032011_00089.pdf (1042KB)24/July/2021
PF10032011_00090.pdf (1043KB)24/July/2021
PF10032011_00091.pdf (839KB)24/July/2021
PF10032011_00092.pdf (539KB)24/July/2021
PF11032011_00093.pdf (834KB)24/July/2021
PF11032011_00094.pdf (944KB)24/July/2021
PF11032011_00095.pdf (744KB)24/July/2021
PF11042011_00150.pdf (823KB)24/July/2021
PF11042011_00151.pdf (779KB)24/July/2021
PF13042011_00152.pdf (597KB)24/July/2021
PF13042011_00153.pdf (524KB)24/July/2021
PF13042012_00125.pdf (534KB)24/July/2021
PF13042012_00126.pdf (672KB)24/July/2021
PF13042012_00127.pdf (556KB)24/July/2021
PF13042012_00128.pdf (716KB)24/July/2021
PF13042012_00129.pdf (829KB)24/July/2021
PF13042012_00130.pdf (1199KB)24/July/2021
PF13042012_00131.pdf (798KB)24/July/2021
PF13042012_00132.pdf (754KB)24/July/2021
PF13042012_00133.pdf (805KB)24/July/2021
PF13042012_00134.pdf (589KB)24/July/2021
PF13042012_00135.pdf (798KB)24/July/2021
PF13042012_00136.pdf (725KB)24/July/2021
PF13042012_00137.pdf (548KB)24/July/2021
PF13042012_00138.pdf (608KB)24/July/2021
PF13042012_00139.pdf (746KB)24/July/2021
PF13042012_00140.pdf (649KB)24/July/2021
PF13042012_00141.pdf (580KB)24/July/2021
PF13042012_00142.pdf (552KB)24/July/2021
PF13042012_00143.pdf (1305KB)24/July/2021
PF13042012_00144.pdf (783KB)24/July/2021
PF13042012_00145.pdf (1249KB)24/July/2021
PF13042012_00146.pdf (535KB)24/July/2021
PF13042012_00147.pdf (736KB)24/July/2021
PF13052011_00211.pdf (729KB)24/July/2021
PF14032011_00096.pdf (1289KB)24/July/2021
PF14032011_00097.pdf (763KB)24/July/2021
PF14032011_00098.pdf (618KB)24/July/2021
PF14032011_00099.pdf (959KB)24/July/2021
PF14042011_00154.pdf (551KB)24/July/2021
PF14042011_00155.pdf (768KB)24/July/2021
PF14042011_00156.pdf (717KB)24/July/2021
PF14042011_00157.pdf (798KB)24/July/2021
PF14092012_00344.pdf (894KB)24/July/2021
PF14092012_00345.pdf (648KB)24/July/2021
PF14092012_00346.pdf (697KB)24/July/2021
PF14092012_00347.pdf (745KB)24/July/2021
PF14092012_00348.pdf (778KB)24/July/2021
PF14092012_00349.pdf (727KB)24/July/2021
PF14092012_00350.pdf (894KB)24/July/2021
PF14092012_00351.pdf (735KB)24/July/2021
PF14092012_00352.pdf (656KB)24/July/2021
PF14092012_00354.pdf (710KB)24/July/2021
PF14092012_00355.pdf (528KB)24/July/2021
PF14092012_00356.pdf (718KB)24/July/2021
PF14092012_00357.pdf (644KB)24/July/2021
PF14092012_00358.pdf (539KB)24/July/2021
PF14092012_00359.pdf (743KB)24/July/2021
PF14092012_00360.pdf (750KB)24/July/2021
PF14092012_00361.pdf (789KB)24/July/2021
PF14092012_00362.pdf (723KB)24/July/2021
PF14092012_00363.pdf (632KB)24/July/2021
PF14092012_00364.pdf (683KB)24/July/2021
PF14092012_00365.pdf (578KB)24/July/2021
PF14092012_00366.pdf (532KB)24/July/2021
PF14092012_00367.pdf (820KB)24/July/2021
PF14092012_00368.pdf (651KB)24/July/2021
PF14092012_00369.pdf (1069KB)24/July/2021
PF14092012_00370.pdf (607KB)24/July/2021
PF14092012_00371.pdf (547KB)24/July/2021
PF14092012_00372.pdf (651KB)24/July/2021
PF14092012_00373.pdf (799KB)24/July/2021
PF14092012_00374.pdf (736KB)24/July/2021
PF14092012_00375.pdf (466KB)24/July/2021
PF14092012_00376.pdf (756KB)24/July/2021
PF14092012_00377.pdf (766KB)24/July/2021
PF14092012_00378.pdf (615KB)24/July/2021
PF15042011_00158.pdf (590KB)24/July/2021
PF15042011_00159.pdf (740KB)24/July/2021
PF15102012_0SS003.pdf (456KB)24/July/2021
PF16032011_00100.pdf (700KB)24/July/2021
PF16032011_00101.pdf (1057KB)24/July/2021
PF16032011_00102.pdf (819KB)24/July/2021
PF16042012_00001.pdf (641KB)24/July/2021
PF16042012_00002.pdf (477KB)24/July/2021
PF16042012_00003.pdf (573KB)24/July/2021
PF16042012_00004.pdf (647KB)24/July/2021
PF16042012_00005.pdf (508KB)24/July/2021
PF16042012_00006.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00007.pdf (675KB)24/July/2021
PF16042012_00008.pdf (570KB)24/July/2021
PF16042012_00009.pdf (582KB)24/July/2021
PF16042012_00010.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00012.pdf (1632KB)24/July/2021
PF16042012_00013.pdf (794KB)24/July/2021
PF16042012_00014.pdf (674KB)24/July/2021
PF16042012_00015.pdf (773KB)24/July/2021
PF16042012_00016.pdf (791KB)24/July/2021
PF16042012_00017.pdf (743KB)24/July/2021
PF16042012_00018.pdf (799KB)24/July/2021
PF16042012_00019.pdf (773KB)24/July/2021
PF16042012_00020.pdf (528KB)24/July/2021
PF16042012_00021.pdf (576KB)24/July/2021
PF16042012_00022.pdf (1828KB)24/July/2021
PF16042012_00023.pdf (765KB)24/July/2021
PF16042012_00024.pdf (549KB)24/July/2021
PF16042012_00025.pdf (972KB)24/July/2021
PF16042012_00026.pdf (792KB)24/July/2021
PF16042012_00027.pdf (1565KB)24/July/2021
PF16042012_00029.pdf (743KB)24/July/2021
PF16042012_00031.pdf (508KB)24/July/2021
PF16042012_00032.pdf (549KB)24/July/2021
PF16042012_00033.pdf (792KB)24/July/2021
PF16042012_00034.pdf (810KB)24/July/2021
PF16042012_00035.pdf (756KB)24/July/2021
PF16042012_00036.pdf (542KB)24/July/2021
PF16042012_00037.pdf (1164KB)24/July/2021
PF16042012_00038.pdf (580KB)24/July/2021
PF16042012_00039.pdf (777KB)24/July/2021
PF16042012_00040.pdf (793KB)24/July/2021
PF16042012_00041.pdf (749KB)24/July/2021
PF16042012_00042.pdf (1211KB)24/July/2021
PF16042012_00043.pdf (924KB)24/July/2021
PF16042012_00044.pdf (893KB)24/July/2021
PF16042012_00045.pdf (477KB)24/July/2021
PF16042012_00046.pdf (652KB)24/July/2021
PF16042012_00047.pdf (785KB)24/July/2021
PF16042012_00048.pdf (611KB)24/July/2021
PF16042012_00049.pdf (552KB)24/July/2021
PF16042012_00050.pdf (587KB)24/July/2021
PF16042012_00051.pdf (1884KB)24/July/2021
PF16042012_00052.pdf (554KB)24/July/2021
PF16042012_00053.pdf (529KB)24/July/2021
PF16042012_00054.pdf (777KB)24/July/2021
PF16042012_00055.pdf (786KB)24/July/2021
PF16042012_00056.pdf (534KB)24/July/2021
PF16042012_00057.pdf (757KB)24/July/2021
PF16042012_00058.pdf (1282KB)24/July/2021
PF16042012_00059.pdf (1248KB)24/July/2021
PF16042012_00060.pdf (1237KB)24/July/2021
PF17032011_00103.pdf (761KB)24/July/2021
PF17032011_00104.pdf (751KB)24/July/2021
PF17032011_00105.pdf (807KB)24/July/2021
PF18032011_00106.pdf (698KB)24/July/2021
PF18032011_00107.pdf (711KB)24/July/2021
PF18032011_00108.pdf (840KB)24/July/2021
PF18032011_00109.pdf (808KB)24/July/2021
PF18032011_00110.pdf (807KB)24/July/2021
PF18032011_00111.pdf (545KB)24/July/2021
PF18042011_00160.pdf (689KB)24/July/2021
PF20022012_00066.pdf (715KB)24/July/2021
PF22022011_00001.pdf (631KB)24/July/2021
PF22022011_00002.pdf (708KB)24/July/2021
PF22022011_00003.pdf (690KB)24/July/2021
PF22022011_00004.pdf (529KB)24/July/2021
PF22022011_00005.pdf (867KB)24/July/2021
PF22022011_00006.pdf (697KB)24/July/2021
PF22022011_00007.pdf (575KB)24/July/2021
PF22022011_00008.pdf (768KB)24/July/2021
PF22022011_00009.pdf (706KB)24/July/2021
PF22022011_00010.pdf (741KB)24/July/2021
PF22022011_00011.pdf (758KB)24/July/2021
PF22022011_00012.pdf (728KB)24/July/2021
PF22022011_00013.pdf (1010KB)24/July/2021
PF22022011_00014.pdf (689KB)24/July/2021
PF22022011_00015.pdf (544KB)24/July/2021
PF22022011_00016.pdf (612KB)24/July/2021
PF22022011_00017.pdf (828KB)24/July/2021
PF22022011_00018.pdf (1018KB)24/July/2021
PF22022011_00019.pdf (742KB)24/July/2021
PF22022011_00020.pdf (740KB)24/July/2021
PF22022011_00021.pdf (757KB)24/July/2021
PF22022011_00022.pdf (800KB)24/July/2021
PF22022011_00023.pdf (1374KB)24/July/2021
PF22022011_00024.pdf (703KB)24/July/2021
PF22022011_00025.pdf (1041KB)24/July/2021
PF22022011_00026.pdf (1051KB)24/July/2021
PF22022011_00027.pdf (700KB)24/July/2021
PF22022011_00028.pdf (708KB)24/July/2021
PF22022011_00029.pdf (717KB)24/July/2021
PF22022011_00030.pdf (573KB)24/July/2021
PF23022011_00031.pdf (773KB)24/July/2021
PF23022011_00032.pdf (780KB)24/July/2021
PF23022011_00033.pdf (831KB)24/July/2021
PF23022011_00034.pdf (673KB)24/July/2021
PF23022011_00035.pdf (657KB)24/July/2021
PF23022011_00036.pdf (641KB)24/July/2021
PF23022011_00037.pdf (529KB)24/July/2021
PF23022011_00038.pdf (562KB)24/July/2021
PF23022011_00039.pdf (635KB)24/July/2021
PF23022011_00040.pdf (762KB)24/July/2021
PF23022011_00041.pdf (739KB)24/July/2021
PF23022011_00042.pdf (784KB)24/July/2021
PF23022011_00043.pdf (1227KB)24/July/2021
PF23022011_00044.pdf (1144KB)24/July/2021
PF23022011_00045.pdf (835KB)24/July/2021
PF23022011_00046.pdf (713KB)24/July/2021
PF23022011_00047.pdf (605KB)24/July/2021
PF23022011_00048.pdf (601KB)24/July/2021
PF23022011_00049.pdf (639KB)24/July/2021
PF23022011_00050.pdf (788KB)24/July/2021
PF23022011_00051.pdf (814KB)24/July/2021
PF23022011_00052.pdf (1162KB)24/July/2021
PF23022011_00053.pdf (742KB)24/July/2021
PF23022011_00054.pdf (734KB)24/July/2021
PF23022011_00055.pdf (640KB)24/July/2021
PF23022011_00056.pdf (818KB)24/July/2021
PF23022011_00057.pdf (791KB)24/July/2021
PF23022011_00058.pdf (536KB)24/July/2021
PF23022011_00059.pdf (793KB)24/July/2021
PF23022011_00060.pdf (571KB)24/July/2021
PF23022011_00061.pdf (844KB)24/July/2021
PF23022011_00062.pdf (629KB)24/July/2021
PF24022011_00063.pdf (662KB)24/July/2021
PF25022011_00064.pdf (726KB)24/July/2021
PF25022011_00065.pdf (1081KB)24/July/2021
PF25022011_00066.pdf (793KB)24/July/2021
PF25022011_00067.pdf (779KB)24/July/2021
PF25022011_00068.pdf (1010KB)24/July/2021
PF27022012_00073.pdf (1577KB)24/July/2021
pf10012020.pdf (778KB)24/July/2021
pf1012020.pdf (322KB)24/July/2021
pf11012020.pdf (406KB)24/July/2021
pf12012020.pdf (422KB)24/July/2021
pf13012020.pdf (410KB)24/July/2021
pf14012020.pdf (453KB)24/July/2021
pf15012020.pdf (818KB)24/July/2021
pf16012020.pdf (353KB)24/July/2021
pf17012020.pdf (343KB)24/July/2021
pf18012020.pdf (391KB)24/July/2021
pf19012020.pdf (371KB)24/July/2021
pf20012020.pdf (363KB)24/July/2021
pf2012020.pdf (413KB)24/July/2021
pf21012020.pdf (452KB)24/July/2021
pf22012020.pdf (419KB)24/July/2021
pf23012020.pdf (470KB)24/July/2021
pf24012020.pdf (434KB)24/July/2021
pf25012020.pdf (429KB)24/July/2021
pf26012020.pdf (383KB)24/July/2021
pf27012020.pdf (394KB)24/July/2021
pf3012020.pdf (365KB)24/July/2021
pf4012020.pdf (304KB)24/July/2021
pf5012020.pdf (337KB)24/July/2021
pf6012020.pdf (407KB)24/July/2021
pf7012020.pdf (285KB)24/July/2021
pf8012020.pdf (351KB)24/July/2021
pf9012020.pdf (339KB)24/July/2021
Február
Číslo Dodávateľ Súbor Dátum Suma Poznámka
PF28022020.pdf (407KB)24/July/2021
PF28042011_00173.pdf (848KB)24/July/2021
PF29022020.pdf (304KB)24/July/2021
PF29032011_00124.pdf (638KB)24/July/2021
PF29032011_00125.pdf (834KB)24/July/2021
PF29042011_00174.pdf (523KB)24/July/2021
PF29042011_00175.pdf (745KB)24/July/2021
PF29042011_00176.pdf (822KB)24/July/2021
PF30022020.pdf (367KB)24/July/2021
PF30032011_00126.pdf (766KB)24/July/2021
PF30032011_00127.pdf (729KB)24/July/2021
PF30032011_00128.pdf (861KB)24/July/2021
PF30032012_0SS001.pdf (414KB)24/July/2021
PF30072012_00299.pdf (774KB)24/July/2021
PF30072012_00300.pdf (781KB)24/July/2021
PF30092011_0SS002.pdf (413KB)24/July/2021
PF31022020.pdf (349KB)24/July/2021
PF31072012_00301.pdf (858KB)24/July/2021
PF32022020.pdf (390KB)24/July/2021
PF33022020.pdf (397KB)24/July/2021
PF34022020.pdf (335KB)24/July/2021
PF35022020.pdf (365KB)24/July/2021
PF36022020.pdf (330KB)24/July/2021
PF37022020.pdf (336KB)24/July/2021
PF38022020.pdf (331KB)24/July/2021
PF39022020.pdf (355KB)24/July/2021
PF40022020.pdf (429KB)24/July/2021
PF41022020.pdf (333KB)24/July/2021
PF42022020.pdf (441KB)24/July/2021
PF43022020.pdf (317KB)24/July/2021
PF44022020.pdf (355KB)24/July/2021
PF45022020.pdf (306KB)24/July/2021
PF46022020.pdf (367KB)24/July/2021
PF47022020.pdf (370KB)24/July/2021
PF48022020.pdf (380KB)24/July/2021
PF49022020.pdf (429KB)24/July/2021
PF57022020.pdf (819KB)24/July/2021
PF58022020.pdf (801KB)24/July/2021
PF59022020.pdf (694KB)24/July/2021
PF60022020.pdf (354KB)24/July/2021
PF61022020.pdf (361KB)24/July/2021
PF62022020.pdf (444KB)24/July/2021
PF63022020.pdf (326KB)24/July/2021
PF64022020.pdf (335KB)24/July/2021
PF65022020.pdf (311KB)24/July/2021
PF66022020.pdf (384KB)24/July/2021
PF67022020.pdf (394KB)24/July/2021
PF68022020.pdf (494KB)24/July/2021
pf100022020.pdf (378KB)24/July/2021
pf101022020.pdf (349KB)24/July/2021
pf102022020.pdf (351KB)24/July/2021
pf103022020.pdf (338KB)24/July/2021
pf104022020.pdf (318KB)24/July/2021
pf105022020.pdf (471KB)24/July/2021
pf106022020.pdf (331KB)24/July/2021
pf107022020.pdf (394KB)24/July/2021
pf108022020.pdf (334KB)24/July/2021
pf109022020.pdf (309KB)24/July/2021
pf110022020.pdf (449KB)24/July/2021
pf111022020.pdf (396KB)24/July/2021
pf112022020.pdf (356KB)24/July/2021
pf69022020.pdf (389KB)24/July/2021
pf70022020.pdf (694KB)24/July/2021
pf71022020.pdf (871KB)24/July/2021
pf72022020.pdf (428KB)24/July/2021
pf73022020.pdf (411KB)24/July/2021
pf74022020.pdf (869KB)24/July/2021
pf75022020.pdf (308KB)24/July/2021
pf76022020.pdf (457KB)24/July/2021
pf77022020.pdf (491KB)24/July/2021