„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Covid 19

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!


DÔLEŽITÝ OZNAM!!!


Z dôvodu opätovného šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus) a prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s jeho ďalším šírením je naše zariadenie

pre návštevy zatvorené od 21. 09. 2020 až do odvolania.

Návšteva PSS je možná len vo výnimočných situáciách súvisiacich so zhoršením zdravotného stavu PSS a po dohovore so štatutárom zariadenia (Mgr. Lydie Kunyová), prípadne s pracovníkmi sociálneho oddelenia. Kontakty sú uvedené na našej stránke.Počas povolenej návštevy je potrebné dodržiavať všetky opatrenia (použitie dezinfekcie, rúška, rukavíc, návlekov na obuv).

Za pochopenie ďakujeme.


Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím,

vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR

Kontaktná osoba: Mgr. Lydie Kunyová, riaditeľka „IPEĽ“ ZSS Leľa

e-mailriaditelka@zssipel.sk

Aktuálne informácie – usmernenia, rozhodnutia, opatrenia ÚVZ SR nájdete na tejto stránke :

http://www.uvzsr.sk/index.php