„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

„IPEĽ“ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEĽA


RIADITEĽKA 1

OŠETROVATEĽSKÉ ODDELENIE

vedúca oddelenia 1

hlavná sestra

ODDELENIE OPATROVATEĽSKÉ A

SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

vedúca oddelenia 1

sociálna pracovníčka

PREVÁDZKOVO-EKONOMICKÉ ODDELENIE

vedúca oddelenia 1

samostatný referent PaM

Sestra 6

Opatrovateľ 14

Ekonóm 1

Sanitárka 8

Inštruktor sociálnej Rehabilitácie  2

Samostatný

odborný účtovník 1


Upratovačka 4


Hospodár

stravovacej jednotky 1

Kuchár 5

Pomocný kuchár 1

Pracovník v práčovni 2

Údržbár – kurič – vodič 2