"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Zverejňovanie informácií

Az információk nyilvánosságra hozatala

V „IPEĽ“, ZSS Leľa povinné informácie sú zverejnené na úradnej tabuli ZSS vo

vestibule „Starej budovy“ a na webovej stránke zariadenia ( www.zssipel.sk ).

Ďalšie informácie je možné získať a žiadosti, návrhy, podnety a sťažnosti je

možné podať nasledovným spôsobom:

--------------------------------

Osobne

Pracovný deň 07:00 h- 15:00 h

„IPEĽ“, ZSS Leľa

17,943 65 Leľa

-------------------------------

Elektronickou poštou

Pracovný deň 07:00 h- 15:00 h

zssipel@zssipel.sk

-------------------------------

Telefonicky

Pracovný deň 07:00 h- 15:00 h

036/75 75 230

0905 196 793

--------------------------------------------------------------------------------------------

Az „IPEĽ“, szociális szolgáltatást nyújtó intézmény a kötelező információkat az

intézmény főépületének előcsarnokában a hivatali táblán és az intézmény

hivatalos weboldalán teszi közzé ( www.zssipel.sk )

További információk kérése, panaszok, javaslatok, kérvények benyújtása az

alábbiak szerint lehetséges:

-------------------------------------------

Személyesen

Munkanap 07:00 - 15:00

„IPEĽ“, ZSS Leľa

17,943 65 Leľa

--------------------------------------------

Elektronikus levelezés

Munkanap 07:00 - 15:00

zssipel@zssipel.sk

-------------------------------------------

Telefonon

Munkanap 07:00 - 15:00

036/75 75 230

0905 196 793

NA STIAHNUTIE