GDPR

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov

  • Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zabezpečuje na základe Zmluvy o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. uzatvorenej podľa ustanovení § 44, § 45 až § 46 firma ITAK, s. r. o. Komárno
sk_SKSlovak
sk_SKSlovak