"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

História zariadenia

Prvá zmienka v domovej knihe zariadenia, ktorá sa používa dodnes, je z roku 1965. Medzi prvými klientami boli deti s mentálnou retardáciou. O tieto deti sa v tom čase starali mníšky, ktoré aj žili v zariadení a detský lekár zo Štúrova. (Mudr. Gerstnerová). Mníšky do zariadenia prispievali aj svojou výtvarnou činnosťou. Maľovali obrazy, ktoré sú dodnes súčasťou ozdoby schodišťa v tzv. novej budove zariadenia. Súčasné základy zariadenia vznikli v r. 1986 reprofilizáciou Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež.