"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Kontakt

Adresa:
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa

17,

943 65 Leľa

Slovensko

IČO: 00655317

DIČ: 2021074154

Rozpočtová organizácia

nie sme platcami DPH


Riaditeľka ZSS

0905 196 793

https://zssipel.sk/

riaditelka@zssipel.sk


Ďalšie kontakty


Sociálna pracovníčka

(oddelenie opatrovateľské a sociálnej rehabilitácie)

Telefon: 036 / 7575228

e-mail: zssipel@zssipel.sk


Hlavná sestra

(ošetrovateľské oddelenie)

Telefon: 036 / 7575280

e-mail: zdravotne@zssipel.sk


Samostatný referent PaM

(prevádzkovo-ekonomické oddelenie)

Telefon: 036/7575229

e-mail: pam@zssipel.sk


Ekonómka, Samostatná odborná účtovníčka 

(prevádzkovo-ekonomické oddelenie)

Telefon: 036/7575230

e-mail: zssipel@zssipel.sk